31 juli 2005

Kampanj för forskning om eftersatta sjukdomar

Under G8 mötet i Skottland lanserade DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, ett internationellt upprop, riktad mot regeringarna runt om i världen, för att komma till bukt med problemet att vissa sjukdomar eftersätts av läkemedelsindutrin. Uppropet uppmanar regeringar att stimulera forskningen kring försummade sjukdomar, bland annat genom att grunda nya regler.

Till de eftersatta sjukdomarna räknas malaria, tuberkulos, AIDS, leishmaniasis, trypanosomiasis och chagas sjukdom.

I uppropet konstateras det att över 35.000 människor dör varje dag på grund av ovanstående sjukdomar och att bara 1% av de 1.393 läkemedel som godkändes mellan 1975 och 1999 var utvecklade mot tropiskasjukdomar och tuberkulos. Samtidigt framhåller DNDi att den profitdrivna affärsmodellen inte är lämplig för att utveckla hälso-verktyg för de negligerad sjukdomarna och att striktare immateriellrätt inte kommer att resultera i ökad forskning och utveckling kring den globala hälsan.

Regeringar måste eftersträva nya affärsmodeller, finansiella mekanismer och strategier för att läkemedel ska utvecklas efter det mänskliga behovet och inte efter vad som är mest ekonomiskt lönsamt för multinationella företag.

Namnlistan som har skapats av DNDi har undertecknats av Nobelpristagare, politiker, forskare, forskningsinstitut och NGO:s. Men allmänheten är också välkommen att skriva under. Bland namnen hittar vi bland annat Carl Schlyter, Richard Jefferson och Paul Hunt.

Kampanjen kommer fortgå under ett år för att samla namnunderskrifter och stöd från bland annat allmänheten, politiker och forskare. Därefter kommer resultatet av kampanjen att presenteras på World Health Assembly i mitten av 2006.

24 juli 2005

Peruaner prostesterar mot höga läkemedelspriser

Paul Hunt, FNs särskilda rapportör för rätten till hälsa, kritiserade den 13 juli frihandelsavtalet mellan Peru och USA som håller på och förhandlas fram, för att den inte tar hänsyn till rätten till hälsa.

Den andra juni presenterade den peruanska hälsoministern en studie om de potentiella effekterna av frihandelsavtalet. Studien avslöjade att mellan 700 till 900 tusen peruaner inte kommer få tillgång till läkemedel.

Jose Carlos Vera, ekonomist specialiserad på hälsosektorn, uppskattar att läkemedelspriserna i Peru kommer öka med 34 miljoner dollar det första året på grund av frihandelsavtalet och kommer växa till 168 miljoner dollar till 2017.

Hunt förklarade sin oro för att frihandelsavtalet kommer att introducera striktare patent än vad som är nödvändigt under WTO:s TRIPS-avtal och varnade för de effekter frihandelsavtalet, främst genom striktare patent, kommer ha på rätten till hälsa. Hunt menar att en hårdare patentlagstiftning kan förhindra regeringen från att agera för att skydda rätten till hälsa. Därför borde den peruanska regeringen försäkra sig om att de får ta till komplementerande metoder, som till exempel tvångslicensering, för att kunna skydda denna rätt.

Dagen efter att Paul Hunt presenterade sin kritik så protesterade tusentals peruaner på Limas gator mot frihandelsavtalet. Bland de protesterande fanns bönder, doktorer och politiker, vissa uppklädda till spöken och skeletter.

-Vi är riktigt oroliga för vilka effekter detta kommer att ha. Inte kommer bara läkemedeln att bli dyrare, utan även att färre människor kommer att få tillgång till dem, sa Manuel Izaca, ordförande för de peruanska läkemedelföretagens förbund.

Över 50% av Perus 28 miljoner människor lever i fattigdom, medan 25% lever i extrem fattigdom. Många peruaner dör av fullt behandlingsbara sjukdomar. Samtidigt konstaterade WHO, World Health Organization, nyligen att patent inte är den enda barriären som hindrar åtkomsten till livsnödvändiga läkemedel men "de kan spela en signifikant, eller till och med dominant, roll" eftersom att de garanterar innehavarna av patent monopol till läkemedlet.

23 juli 2005

Free the mind forsätter att länka

Piratbyrån skriver om att Tysklands främsta nättidning Heise.de har åtalats för att ha länkat till programvaran AnyDVD, som tar sig runt kopieringsspärrar och regionskod. Heise.de har åtalats med hänvisning till samma slags lagar som även gäller i Sverige sedan 1 juli.

Några veckor efter att den uppdaterade upphovsrättlagen började gälla i Sverige så länkade jag till liknande program och till DeCSS' källkod, och nu har jag även länkat till AnyDVD. Samtidigt kommer jag sätta upp dessa länkar i sidebar:en så de även syns långt efter att denna text glömts bort. Känner du till fler program som kringgår kopieringsspärrar så hör av dig så länkar jag till de programmen också.

För att citera Tobias Andersson på Piratbyrån: "Vi älskar internet och vi älskar länkar. "

19 juli 2005

Nytt EU-direktiv mot piratkopiering

Eu-kommissionen har antagit förslag till ett nytt direktivet mot piratkopiering. Den främsta meningen med direktivet är att få bättre samarbete mellan EU:s medlemsländer när det gäller bekämpning av piratkopiering och förfalskning. Det föreslagna direktivet gäller alla sorters intellektuell egendom men kommer bara tillämpas på piratkopiering i kommersiella syften.

Brott som utförts av kriminella organisationer eller som försätter allmän hälsa och säkerhet i fara kommer straffas med minst fyra års fängelse och böterna kommer ligga mellan 100.000 till 300.000 euro. Men direktivet kommer tillåta medlemsländerna att sätta högre straff.

Kommissionen hoppas att deras beslutsamhet att bekämpa piratkopieringen får stöd av bland annat en bred allmän krets. Men samtidigt som kommissionen säger att meningen med direktivet är att straffa de som försätter människor i fara så oroar sig komsumentorganisationen CPTech för att direktivet kan drabba piratkopieringen av läkemedel.

Uppdatering 4/8-05

IDG ger en aspekt på hur lagförslaget kan påverka IT-branschen.

Free the mind expanderar

Free the mind har med all rätt setts som en blogg "i kampen mot mjukvarupatent". Mjukvarupatent är dock inte den enda immateriellarätten som sätter lås och bom på intellektet, idéer och utveckling.

Så istället för att skriva någon text i månaden om mjukvarupatent, i och med att processen med direktivet är slut, så expanderar jag free the mind till att behandla alla sorters immateriellarätter, från upphovsrätt till läkemedelspatent och open source. Förhoppningsvis blir det en jämn fördelning mellan dem.

Som vanligt är alla tips, åsikter och förslag välkommna.

16 juli 2005

Forsätt kopiera!

1 juli blev det olagligt att producera, sprida och bryta kopieringsspärrar i Sverige.
  • DVD Audio-tools - Verktyg för att kopiera DVD Audio-skivor genom att bryta deras kopieringsspärrar.
  • DVD Decrypter - Verktyg för att kopiera DVD-skivor genom att bryta deras kopieringssärrar.
  • Källkoden till DeCSS - Källkoden som DVD Decrypter bygger på för att bryta DVD-skivors kopieringsspärrar.

12 juli 2005

"Intellektuell egendom kostar mitt liv"

Det immateriellarättssystemet är inte längre ett problem som bara drabbar tredjevärlden. Också befolkningen i det land som allra hårdast förespråkar patent börjar allt mer bli lidande. På kuro5hin.org skriver amerikanen Rudi Cilibrasi om hur intellektuell egendom kan kosta honom livet.

Vid födsel smittades Rudi med Hepatit C, som nästan alltid är en kronisk leversjukdom (också känd som gulsot). För några år sedan hittade Rudi en medicin som med 60% chans kunde bota honom permanent. Problemet var att FDA, USA:s motsvarighet till läkemedelsverket, av okänd anledning inte hade godkänt läkemedlet. Rudi flög då över till Europa, inhandlade medicinen och flög tillbaka.

Under tre månader behandlade han sig själv med den nya medicinen och märkte då att om han forsatte den års långa behandlingen så skulle han botas permanent. Då märkte han till sin bestörtning att myndigheterna hade blockerat den andra sändningen av hans medicin på grund av att ett patent eller annan intellektuell egendom förhindrade européer att sälja läkemedlet till amerikaner. Han fick inte ens köpa dem för sina egna pengar i Europa och föra in i USA. Han beviljades inte heller något undantag trots att han förklarade att det gällde hans liv.

Rudi Cilibrasi kritiserar nu de immateriella lagarna för att vara inhumana och försöker nu skapa en debatt om dem för att få tillstånd en ändring av de immateriella lagarna.

Enligt doktor Karl Lenz är dock svårt att kommentera fallet utan att veta vilken immateriell egendom det gäller och utan att ha hört den andra sidans version.

09 juli 2005

Vem vann?

Det kan inte ha undgått någon att EU-parlamentet röstade ner mjukvarupatentdirektivet. Men varför röstades den ned? Vad innebär det att den röstades ner? Och vilken sida vann egentligen? Det finns många frågetecken.

Det har tagits upp olika, men liknande orsaker till att direktivet förkastades.

Det fanns flera hundra ändringsförslag till mjukvarupatentdirektivet i den andra läsningen. Även om ett par av dem hade antagits så hade det inte gett EU-parlamentet en tillräckligt stark ställning i den kommande förlikningsprocessen. En tid innan omröstningen dök det dock upp 21 ändringsförslag(PDF) som hade stöd i alla politiska grupper i EU-parlamentet. Dessa förslag började samtidigt få allt mer stöd i från alla politiska grupper. Vilket sägs ha skrämt förespråkarna av direktivet. Dessa vände sig då om och uppmanade sina kollegor i samma politiska grupp att rösta ner direktivet istället för riskera att mjukvara uteslöts från patentering.

Motståndarna, å andra sidan, var trots medvetandet om det ökade stödet rädda för att alla de 21 förslagen till ändringar inte skulle antas av parlamentet, vilket hade varit nödvändigt för att utesluta patent på mjukvara. 21 ändringsförslag hade för övrigt varit för många för att ta med sig in i förlikningsprocessen.

Ett argument som både för och mot sidan använde för att rösta ned direktivet var helt enkelt som ett protest mot ministerrådet och kommissionen, vilka tidigare hade ignorerat EU-parlamentets och de nationella parlamententens åsikter och önskemål. Med tanke på hur kommissionen och ministerrådet hade drivit processen med direktivet så var ett nej från EU-parlamentet en naturlig reaktion, menade båda sidor.

Det var främst tack vare dessa anledningar som EU-parlamentet röstade ned direktivet. Men vad innebär det då att mjukvarupatentdirektivet röstades ned?

Det innebär, kort sagt, att vi är tillbaka där vi var för ungefär fem år sen. Patent på mjukvara är olagligt enligt den europeiska patent konventionen (EPC) och den svenska patentlagen. Men på grund av en feltolkning av EPC så beviljar den europeiska patent organisationen (EPO) och prv patent på mjukvara. Detta innebär i sin tur att mjukvarupatenten visserligen är giltiga, men de har inget stöd i lagen.

Båda sidor verkar ju onekligen väldigt glada över att direktivet röstades ner, så vilken sida vann egentligen? Många anser att motståndarna inte har vunnit, eftersom att EPO kommer forsätta bevilja patent på mjukvara.

Vad vi kan konstatera är att det var förespråkarna för patent på mjukvara som tryckte på för att skapa direktivet som skulle "harmonisera" EPO:s praxis i EU. Det var de som ville ha direktivet, inte vi. Vi ville stoppa det. De misslyckades nu med att få igenom direktivet och vi lyckades stoppa den. Därför anser motståndarna att de har vunnit.

Varför förespråkarna är så glada är inte riktigt klart, med tanke på alla miljoner euro:s de har spenderat på lobbyism, för att hamna i en situation vi var i för redan fem år sen. För att citera Florian Müller: "They could have had that for free any time". Müller spekulerar i att förnekande av att ha förlorat kan handla om att lugna högre chefer och klienter efter att ha slösat bort alla miljoner euro:s.

Detta betyder dock inte att det var det sista vi hörde av mjukvarupatent. EPO beviljar forfarande patent på mjukvara och försöken med att lagfästa mjukvarupatent kommer dyka upp igen på ett eller annat ställe, på ett eller annat sätt. Så trots vinsten för mjukvarupatentmotståndarna så forsätter kampen.

04 juli 2005

Bendt Bendtsen öppnar ögonen

Bendt Bendtsen är Danmarks finans- och näringsminister. Han blev känd världen över den 7 mars 2005, när ministerrådet mot sina egna procedurregler formellt antog mjukvarupatentdirektivet. Bendtsen hade bundits av det danska parlamentet Folketinget att plocka ner direktivet som en A-punkt och istället få upp den som en B-punkt, som innebär att direktivet skulle omdiskuteras.

Bendtsen misslyckades alltså med vad han hade bundits till av sitt parlament att göra. Trots att Bendtsen fick hård kritik, så hyllade hans parti Konservative beslutet på deras webbsida med bland annat orden "En bra dag för mjukvaruutvecklare".

Nu verkar dock Bendtsen och Konsevative göra en tvärvändning och istället ge sitt fulla stöd åt en uteslutning av mjukvarupatent.

I ett brev skrivet av Bendtsen till ministerrådets förra ordförande Jeannot Krecké, till den ansvarige kommissionären Charlie McCreevy och till EU-parlamentets rapportör Michel Rocard tar Bendtsen en ovanligt tydlig ställning mot mjukvarupatent. Han kritiserar EPO, stöder Rocards ändringsförslag(på franska) och understryker vikten av interoperabilitet.

Detta kommer dock nästan 5 månader efter att Danmark förlorat makten att kunna påverka direktivet i rätt riktining.

03 juli 2005

EU-parlamentet förbreder uteslutning av mjukvarupatent

På onsdag gäller det. Då kommer det avgöras om mjukvarupatent kodifieras i EU eller om striden forsätter i ytterligare okänt antal månder framåt i tiden.

EU-parlamentariker från alla de politiska grupperna i EU-parlamentet har nu samlats kring 21 nya nyckeländringar av mjukvarupatentdirektivet, vilka kommer utesluta mjukvarupatent ur direktivet om de antas.

Gruppen EPP-ED är den största politiska gruppen i EU-parlamentet och den grupp som allra mest motsatt sig ändringar av mjukvarupatentdirektivet som utesluter mjukvarupatent. Situationen likar dock den vid första läsningen då Piia-Noora Kauppi lyckades samla tillräckligt många politiker från sin grupp så att de ändringsförslag som uteslöt mjukvarupatent antogs. Denna gång har dock två andra politiker från gruppen EPP-ED tagit på sig den rollen: Zuzana Roithová och Jerzy Buzek.

Även gruppen ADLE har, till allas förvåning, visat sig motsätta sig uteslutning av patent på mjukvara. Vilket märktes tydligast under JURI:s senaste omröstning av direktivet, då alla representanter från ADLE-gruppen, tillsammans med representanterna från gruppen EPP-ED, röstade ner de flesta ändringar som uteslöt mjukvarupatent. Å andra sidan harAndrew Duff från denna grupp sagt att han jobbar för att en majoritet av ADLE ska motsätta sig direktivet i sin nuvarande form och garantera att mjukvara inte kan patenteras.

Gruppen Verts/ALE är en av de grupper som alltid aktivt jobbat mot mjukvarupatent. Även dessa meddelar att de håller på att bygga en blocköverskridande allians av politiker som kan enas kring de 21 nya ändringsförslagen.

Dessa stigande ambitioner från alla håll att utesluta mjukvarupatent ur Europeisk lagstiftning har tydligen förskräckt de politiker som förespråkar patent på mjukvara. Tonie Manders representerar gruppen ADLE i JURI och tros vara en av de politiker som satte press på sina kollegor i JURI att rösta för mjukvarupatent. Han har nu skickat in en ändring som, om den antas, kommer lägga ner hela processen med mjukvarupatent. "Rather no legislation than bad legislation", skriver Manders på sin webbsida (kräver registrering och är på holländska).

Kan dock klargöras att om de 21 nya ändringsförslagen antas så kommer lagstiftningen inte att bli dålig.