29 augusti 2005

Torvalds skyddar sitt varumärke - Inget nytt

För några dagar sen blev det ett ståhej när det bekräftades att en advokat hade skrivit till 90 företag i Australien och krävt att de betalade licensavgifter för användningen av namet Linux i deras affärsverksamhet. Det har dock varit många halvsanningar och överdrifter i nyhetsrapportering, så ett klargörande vore på sin plats.

Ordet Linux är varumärkesskyddad, det har den varit sen 90-talet(exakt år?). Att ett ord, en logga eller, som nu på senare tid, en färg eller en musiksnutt är varumärkesskyddad innebär ensamrätt till just det kännetecknet. Att inneha ett skydd för ett varumärke innebär i grunden att man har rätt att bestämma vem som får använda varumärket och vem som inte får det. De som får använda det kan då också tvingas betala licensavgifter.

Enligt Linus Torvalds, som innehar varumärkesskyddet för Linux, och Jon Hall, som sköter om varumärket med hjälp av Linux Mark Institute(LMI), innebär ett innehav av ett varumärke även att man har en skyldighet att aktivt skydda det från intrång. I alla fall enligt amerikansk lagstiftning.

Man har alltså, ända sen Linux varumärkesskyddades, alltid varit tvungen att få licens på ordet för att få använda det i kommersiella syften (finns dock några undantag). Att några australiensiska företag nu blivit tvungna att göra något alla företag alltid har varit tvungna att göra är därmed inget nytt.

Så varför har Torvalds valt att varumärkesskydda namnet Linux? Det förklarade han redan år 2000 eftersom att frågan blev ett hett ämne redan då:
- I (and obviously a lot of other people) do not want to have "Linux" as a name associated with unacceptable (or borderline) behaviour, and it's important that "Linux" doesn't get a name of being associated with scams, cybersquatting, etc etc. I'd personally hate that, for rather obvious reasons. I _like_ being proud of Linux, and what has been achieved. I'd rather not have to apologize for it..

- Even with things that aren't scams or something like that, VALID uses of "Linux" may be bad if they mean that other valid uses of "Linux" are blocked.
Vad Torvalds menar är att han för det första inte vill att namnet Linux ska få dåligt rykte om sig och förknippas med till exempel brottslig verksamhet. Och för det andra så vill varken Torvalds eller LMI att en laglig användning av namnet Linux ska kunna blockera andra lagliga verksamheter. Linus ger några exempel:
But, for example, if your intent is to register "mylinux.com" (made up example, I don't know if it is registered or not) only in the hopes of selling the domain name for mucho dinero later, then that kind of intent is not something I (or anybody else, I think) would find really acceptable, because now the use of "linux" in this case has really been a question of blocking somebody ELSE from using the term and using it
to get money.

We had an example long ago of somebody who would have wanted to register "Linux Expert" as a servicemark, yet obviously that is a pretty generic term. Not good, if it means that there will be confusion about who owns the term.
Så hur mycket pengar tjänar Torvalds och LMI på att bevilja licenser på namnet Linux? Enligt Linus själv så tjänar varken han eller LMI någonting över huvud taget. Snarare går LMI i back för att de administrerar varumärket:
...not only do I not get a cent of the trademark money, but even LMI (who actually administers the mark) has so far historically always lost money on it. That's not a way to sustain a trademark, so they're trying to at least become self-sufficient...
Så LMI:s enda mål är egentligen bara att kunna betala självkostnadspriset.

När man läser nyheternaIDG så står det att LMI har krävt företagen på 5000 dollar. Detta är inte hela sanningen. Priset varierar mellan 200-5000 dollar beroende på företagets storlek och vilken verksamhet som bedrivs. De flesta företagen i Australien kommer att betala mellan 200-600 dollar.

Torvalds själv säger att han helst ser att termen Linux är så fri som möjligt och att han helst hade sluppit hela situationen med varumärkesskydd, men han anser att skyddet är viktigare för att slippa eventuella framtida problem och för att seriösa kommeriella företag ska få driva sin verksamhet i fred.

23 augusti 2005

Quake III blir Open source

Jag hoppas ingen har missat att källkoden till Quake III Arena har släppts under GPL?

idSoftwares ftp-server, där källkoden först publicerades, går inte att nå för tillfället, men källkoden har lagts upp på diverse andra ställen, som till exempel The Pirate Bay.

20 augusti 2005

Mer tecknat om mjukvarupatent

Ännu en tecknadvideo som illustrerar en del av problemet med mjukvarupatent. Denna video publicerades av den gröna gruppen i Europaparlamentet dagen då mjukvarupatentdirektivet förkastades.

(Jag rekommenderar att ni väljer Real Player-filen. De andra två fungerade inte riktigt för mig under XP)

15 augusti 2005

Fildelningen forsätter att öka

Det oberoende analys- och konsultföretaget Mediavision brukar för varje kvartal släppa en studie om svenskarnas attityder och användande av internet och bredband.

För det andra kvartalet 2005 rapporterar Mediavision att 47% av alla mellan 15-74-år har bredband hemma, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med första kvartalet 2005.

Samtidigt använder allt fler människor fildelningstjänster. Under det andra kvartalet angav 25% av alla 15-74-åringar att de hade använt någon form av fildningstjänst. Mediavision uppskattar att nästan 800.000 svenskar med tillgång till bredband hemma ägnade sig åt fildelning i någon form under årets andra kvartal. Vilket är en ökning med nästan 50.000 människor jämfört med första kvartalet.

Slutsatsen som kan dras är att de försök Antipiratbyrån gjorde under årets första kvartal för att få svenskarna att sluta fildela inte har haft någon framgång över huvud taget.

12 augusti 2005

OSDL skapar patentbibliotek

OSDL, The Open Source Development Labs, meddelade i tisdags att de har påbörjat ett nytt projekt, kallad för OSDL patent commons. Tanken med projektet är att samla alla patent som skänkts till open source-samfundet på ett ställe.

Meningen är att höja värdet och användarbarheten av de patent som skänks genom att tillhandhålla en central förvaringsplats åt patenten, menar OSDLs verkställande direktör Stuart Cohen.

OSDL menar också att i takt med att allt fler företag skänker allt fler patent till open source-samfundet så ökar behovet av att tillhandhålla alla dessa patent centralt. Patent accepteras dock från alla som vill skänka.

Eben Moglen, ordförande för Software Freedom Law Center, uppmanar dessutom utvecklare att donera till OSDL patent commons. Han menar att det skapar en säker tillflyktsort, där utvecklare kan vara innovativa utan rädsla.

Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Bruce Perens, en framstånde figur inom open source-rörelsen, kritiserade projektet för att vara meningslöst. Han menar att det är "fel" personer och företag som kommer att donera till databasen. IBM, Sun och de andra som donerar till projektet är redan open source-rörelsens vänner och skulle i vilket fall som helst troligen inte stämma någon som driver ett open source-projekt, sa Perens igår vid LinuxWorld.

Ett av målen med OSDL patent commons lär vara att korslicensiera patenten i biblioteket med patent som innehas av de stora företagen. Men detta är inte troligt att det fungerar sa Perens, eftersom att patenten i OSDL patent commons redan är korslicensierade med de stora företagens patent. Perens liknade projektet vid att spotta i motvind.

Men också Florian Müller kritiserade projektet. "Mjukvarupatentspelet är som Kalla kriget", sa Müller, "det enda som skyddar dig är konceptet om försäkran om ömsesidig förstörelse". Det finns inget vedergällningsvärde i patenten i OSDLs nya projekt, tillade Müller.

Perens vill hellre se att man genom lagstiftning hanterar problemet med mjukvarupatent, eftersom att varje större open source-projekt kan göra intrång på flera hundra patent.

03 augusti 2005

Stallman om mjukvarupantetdirektivet

Richard Stallman har skrivit en artikel i brittiska The Guardian om EU-parlamentets omröstning om mjukvarupatentdirektivet och vad som kommer och bör hända nu. Men han skriver också om hur odemokratisk EU egentligen är, vilket har synts tydligt under processen med mjukvarupatentdirektivet. Han kritiserar den nedröstade EU-konstitutionen och ger förslag på hur EU borde styras.

01 augusti 2005

FFII.org sänkt av mjukvarupatentförespråkare

Det tyska mjukvaruföretaget och mjukvarupatentförespråkaren Nutzwerk har vid tre tillfällen stämt FFII av samma anledning. FFII vann de två första gångerna men den tredje gången lyckades Nutzwerk öka kostnaderna för FFII rejält.

Nutzwerk har utnyttjat det, enligt FFII, bristande civilrättsliga rättssystemet i Tyskland för att försöka få FFII i konkurs och därmed bli av med de kritiska texter FFII har skrivit om Nutzwerk.

Nutzwerk har goda anledningar att vilja bli av med de texterna. Å ena sidan försöker de verka seriösa och låter sig statueras som ett litet framgångsrikt företag baserat på mjukvarupatent. Men å andra sidan har de lycktas få väldigt dåligt rykte om sig: Den mjukvara de utvecklar i säkerhetssyfte ger vilseledande resultat, de utnyttjar felstavade domännamn (som till exempel yaho.co.uk) i reklamsyfte och de spammar Google med länkar innehållande ord som "konstenloser Sex" (gratis sex) och "Scheiß Juden" (jävla judar).

När Nutzwerk första gången anmälde FFII så klagade de på att FFII förstörde deras rykte på grund av att FFIIs kritiska texter rankades högt i Google. Därefter har de hotat att stämma människor som länkar till de kritiska texterna. Det resulterade i att ännu fler människor länkade till de texterna.

Nu verkar det dock som att FFII har blivit tvungen att lägga ner sin webbsida av ett domstolsbeslut.

Eftersom att FFIIs sida nu är nere så kan jag tyvärr inte länka till dessa texter, och de verkar vara krångliga att hitta via Googles catch. Hittar du dock dessa texter så kontakta mig, jag vill gärna länka till dem.

Nutzwerk har skrivit ett pressmeddelande med anledning av att FFII har blivit tvungen att lägga ner sin sida, men den är på tyska.

UPPDATERING 12/8-05

FFII.org är uppe nu igen. Nutzwerk hade skickat hotbrev till både FFIIs internetleverantör och DNS-host. DNS-hosten blev skrämd av hotbrevet och plockade bort FFII från deras DNS. Men deras internetleverantör var inte lika lättskrämda. Så man har hela tiden kunnat nåt FFII.org via IP-numret.