27 september 2006

Skivindustrin misstänks påverkat upphovsrättsutredning

För en tid sedan gav justitedepartementet Cecilia Renfors, direktören för Granskningsnämnden, i uppdrag att utreda upphovsrätt på internet, eller snarare utreda möjligheter till laglig nedladdning av musik och film från internet i syfte att påskynda sådana tjänster. Svenska Dagbladet avslöjar nu att samma tjänstemän som deltog i den omdebatterad resan till USA i våras (där de träffade amerikanska upphovsrättslobbyn) ligger bakom uppdraget från justitedepartementet.
Nu kommer kritik från bland annat forskare om att även riktlinjerna som ligger till grund för utredningen om upphovsrätten på internet är riktade till fördel för skivbolagen.
Forskaren Håkan Selg som ligger bakom forskningsprojektet Music Lessons menar att tolkningar av lagen görs direkt i uppdragsdirektiven, vilket ska göras av utredaren, inte av tjänstemännen. Håkan Selg säger till SvD:
Man kan undra vad som föranleder sådana här formuleringar. För mig ser det i det närmaste ut som ett beställningsjobb från skivbranschen
Selg får medhåll av Miljöpartiet. Enligt Miljöpartiet hade man i ett samtal mellan Thomas Bodström och Peter Eriksson kommit överens om att Miljöpartiet skulle komma med synpunkter och förslag på direktiven och valet av utredare. Miljöpartiets Alf Karlsson som är politisk sakkunnig på justitiedepartementet berättar att de tittade på direktiven och konstaterade att det fanns flera brister och att en av dem var att direktivet verkade styrda och oneutrala. Han berättar också att de föreslog ändringar och gav förslag på en utredare, men att regeringen, såsom den bland annat gjort sig känd, ignorerade Miljöpartiet och tog egna beslut.

Miljöpartiets förslag till utredare var Mathias Klang, forskare i informatik vid Göteborgs universitet. Mathias Klang håller på att doktorera och med sin kommande avhandling Disruptive Technology som handlar om hur regleringar av IT och telekom påverkar demokratiskt deltagande (hastig översättning) så skulle jag också rekommendera honom. Han anser att direktiven redan gör klart vad utredaren ska komma fram till.
De formulerar sig på ett sätt som gör att fildelarna uppfattas som något negativt och är något man måste få bukt med.
Att utredningen är riktade, har en partisk utgångspunkt och antyder om vad utredaren ska komma fram till är varken förvånande eller nytt. Vad annars skull man ha förväntat sig av den regeringen? Men även om det är anmärkningsvärt så är det också anmärkningsvärt att utredningen misstänks vara påverkad av skivindustrin. Och med tanke på vilka tjänstemän det är som ligger bakom direktivet så bör man vara misstänksam.

24 september 2006

WIPO Broadcast Treaty - Ett steg närmare verklighet

WIPO Broadcast Treaty är ett förslag som handlar om att ge sändare av TV en ny sorts immaterialrätt. Nämligen en rätt till själva signalen som sänds. För en längre sammanfattning av vad WIPO Broadcast Treaty handlar om läs WIPO Broadcasting Treaty: Bakgrund och Sveriges ståndpunkt på Copyriot.

Processen för detta förslag har varit väldigt lång och kantad av mycket oenighet, kontroverser och mycket befogad missnöje av NGO:s. Men den 13:e september blev förslaget godkänt av en nyckelkommitte i WIPO, trots omfattande oenighet bland kommittens medlemmar. Detta innebär att man kommer lägga fram en rekommendation inför FN:s generalförsamling om att påbörja förhandlingar om ett fördrag nästa sommar.

Det finns dock så mycket oenigheter kvar kring förslaget att Jukka Liedes, mötets ordförande, bestämde att kvarvarande oenigheter får lösas på ett extra möte i början av år 2007. Oenigheterna handlar om hur lång tid rätten till signalen ska vara (nuvarande förslaget är på 20 år, men har tidigare varit på 50 år), om webbsändare också ska inkluderas i förslaget (de var det förr, men är inte det i dagsläget) och vilka rättigheter som ska ges sändarna. Alla dessa frågor som man inte kunnat enas om under en 10 års period ska alltså lösas under ett möte om några månader. Samtidigt är det anmärkningsvärt att mötets ordförande ännu en gång (!) körde över allt vad motståndare det fanns på mötet och ensamt tog beslut om att det faktiskt fanns samstämighet och avslutade mötet (obervera att proceduren i WIPO bygger på samstämmighet).

Bland motståndarna till att gå vidare med förslaget fanns Brasilien, Indien, Argentina och USA av medlemsländerna. Motståndare till förslaget fanns även bland industrirepresentanter från IT- och telekomsektorn (bland annat AT&T och Intel). Dessutom fanns den handfull NGO:s som aktivt bevakar denna fråga (Ip Justice, CPTech, EFF etc). Efter mötet uttryckte nästan samtliga en oro på bristen av samstämighet.

17 september 2006

Kungl. kemisten - Skolan har börjat

Jag ville bara säga att jag sedan början av september börjat plugga på högskolan och det är ganska stressigt. Ville säga detta dels så ni vet varför jag mindre aktivt skriver på bloggen och dels för att jag i all stress råkade glömma att svara på vissa mail jag fått :-D. Ska försöka se till att det inte händer igen...

För er som är nyfikna så pluggar jag Kemi och kemiteknik-programmet på KTH.

16 september 2006

Debattartikeltips

I debattartikeln Vem vaktar väktarna? i Kristianstadsbladet skriver Daniel Gustafsson och Christian Engström från Piratpartiet om Folkpartiets och Socialdemokraternas dubbelmoral kring övervakning.
Tillskyndarna av övervakningssamhället, socialdemokraterna och folkpartiet, har nu fått känna på sin egen medicin av övervakningssamhällets mörka sida /.../ Dataintrång och hemligt spioneri i partiers datorer beskrivs av Marita Ulvskog som våldtäkt, av Göran Persson som kränkande. "Det känns som om någon har varit hemma i ens hem och rotat i ens saker" lär han ha sagt. Ändå är det precis det här som s och fp på ett listigt och uträknat sätt vill införa i vanliga människors hem.
Artikel beskriver också att det är vanliga människor som kommer drabbas av politikernas övervakningsiver och inte bara, som Bodström ljuger om, tungt kriminella.

12 september 2006

Tappa inte fokus - Regeringen döjer något!

När SVT Rapport i juni avslöjade att USA hotat Sverige med handelssanktioner ifall man inte stängde ner The Pirate Bay, så lovade justitieminister Thomas Bodström att man nu skulle lägga alla korten på bordet. Men när Rapport begärde ut korrespondensen som skickats till och från justitiedepartementet i ärendet enligt offentlighetsprinicipen så avslog regeringen deras begäran. SVT fick ut 210 mail utav sammanlagt 947 stycken. Över 700 mail har alltså hemlighetsstämplats. För en justiteminister som lever och driver en politik efter principen att den som inte har något att dölja inte har något att frukta så kan detta bara innebära en sak; justiteministern (och regeringen) har något att frukta. Det är då mycket anmärkningsvärt att denna nyhet knappt fått något utrymme i media!

Vad har vi då dränks av de senaste dagarna som tryckt nyheten om regeringens mörkläggande i skymundan? Jo, nyheten om Göran Perssons uttalande i duellen mot Fredrik Reinfeldt om att fildelningsungdomar inte ska behöva känna sig som kriminella. Det uttalandet kom ju mycket lägligt. Precis efter SVT:s avslöjande. Nyheten om regeringens mörkläggande är en uppföljning av det påstådda ministerstyret. Om regeringen försöker mörklägga ministerstyre så borde det fått minst lika mycket uppmärksamhet som alla andra avslöjanden i ärendet. Men efter Perssons uttalande är hela händelsen som bortglömd och istället regnar det beröm på Persson från alla möjliga håll, där det borde ha varit svidande kritik. Taktiskt skickligt eller bara ett sammanträffande? När självaste Persson för första gången uttalar sig i fildelningfrågan och på dagen efter mörkläggningsavslöjandet så är en rekommendation att vara på sin vakt.

När det gäller Perssons uttalande så hoppas jag alla har förstått att det är mindre värt än valfläsk? Det är snarare lögn och dubbelmoral. För samtidigt som Persson säger att ungdomar inte ska känna sig som kriminella så jobbar regeringen med att genomföra sanktionsdirektivet, som bland annat kommer innebär att polisen får hämta ut personuppgifter från internetleverantörer även för brott som ger böter. Alltså även för fildelning. Inte för att speciellt många fildelare känner sig som kriminella, men vill Persson att fildelare inte ska känna sig som kriminella så är en bra början att sluta driva igenom lagar som gör det lättare för upphovsrättslobbyn att skicka polisen på fildelare.

Det är över 700 mail som hemlighålls av en regeringen som säger sig inte ha nåt att dölja. Knappast trovärdigt. Låt dig inte tappa fokus av ett fullständigt värdelöst uttalande. Regeringen döljer något!

06 september 2006

Fler fildelare dömda

Denna gång handlar det om två boråsbor. Den ena är en 35-åring som delade ut filmen "Populärmusik från Vittula". Han dömdes liksom alla andra dömda fildelare till 80-dagsböter. Totalt 19,000 kronor. Den andra boråsbon är en 25-åring som delade ut filmen "Hip hip hora". Han dömdes mot sitt nekande.

Men i nyheten i Borås Tidning ger Henrik Pontén även antydningar om vad som skall komma :
Domarna hittills avser bara en film. Nu går vi vidare med anmälningar om 30-40 filmer och det bör påverka påföljden, tycker Henrik Pontén.
Det är dock oklart om polisen kan få ut några personuppgifter denna gång, men det är i alla fall ett tecken på att Antipiratbyrån har nytta av sin massdatabas över svenskarnas internetvanor.

Flera år efter Antipiratbyråns polisanmälningar mot hundratals svenskar så döms fildelare fortfarande på grund av dessa anmälningar, och nya anmälningar på väg (om de inte redan lämnats in). Samtidigt har Oscar Swartz och Rickard Falkvinge funnit att fildelningsjakten såsom den har bedrivits strider mot lagen. De uppmanar bland annat att allmänheten ska polisanmäla alla förundersökningsledare i fildelningsmål för brottet tjänstefel.