28 februari 2007

Namninsamling mot FRA:s avlyssningsförslag

En namnlista mot FRA:s avlyssningsförslag.

I andra FRA-relaterade nyheter. NyTeknik skriver att försvarminster Mikael Odenberg i slutet av mars förväntas underteckna ett avtal med USA kring terrorismforskning och civila säkerhetsfrågor. Pusselbiten som förklarar varför regeringen mot alla odds vill få igenom avlyssningsförslaget?

26 februari 2007

Omröstningen om IPRED2 uppskjutet för tredje gången

Europaparlamentets huvudansvariga kommitté för kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 JURI skulle ha röstat om direktivet imorgon. Men omröstningen har skjutits upp för tredje gången. Denna gång beror det på att man inte kommit överens om uttrycket "kommersiell omfattning". Det finns vissa parlamentariker såsom Toine Manders och Klaus-Heiner Lehne som vill definiera eller ändra direktivet på ett sådant sätt att fildelare (konsumenter) och troligen även de själva omfattas av definitionen (ja, de gör sig själva kriminella). Men lite oväntat nog har föredragande för direktivet Nicola Zingaretti (ansvarige parlamentariken för direktivet) sagt ifrån och bestämt att skjuta upp omröstningen istället.

Länktips:
Uppdatering 27/2: Omröstningen är enligt The Register uppskjuten till 20 mars.

Ny svensk utredning föreslår fler patent

Jag skrev för några veckor sen att patentansökningarna i Sverige minskat med 40 % sedan år 2000. Riksdagsledamoten Solveig Hellquist (fp) ställde med anledning av denna minskning oroligt en fråga till näringsminister Maud Olofsson om vad närigsministerna avser göra för att patenten ska öka, och då främst bland småföretagen.

Maud Olofsson svarade för en tid sen och nu vet vi två saker: Att Olofsson är mycket positiv till att småföretagare patenterar i större utsträckning och att det tillsats en svensk utredning som bland annat innehåller förslag på hur antalet patent kan ökas (SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd). Så hur föreslår utredningen att antalet patent ska ökas? Jo, genom öppna upp fler områden för patentering, såsom affärsmetoder, databehandling och medicinska behandlingsmetoder (!). Inte nog med att ökad patentering i sig är korkat men frågan är om de också verkligen är så korkade att de tror att beviljandet av patent på abstrakta saker kommer öka småföretagens patentering? Självklart kommer de stora företagen att ta över dessa områden och hämma utveckligen där också. Som om problemet med småföretagens och i allmänhets allas ovilja att patentera beror på bristen av upptäckter att patentera, snarare än problemet med ett fallfärdigt globalt patentsystem.

Så länge politikerna sätter likhetstecken mellan antalet patent och innovationsgraden så kommer vi att se såna här ogenomtänkta ställningstaganden och förslag på lösningar, som inte siktar in sig på de verkliga problemen, utan naivt forsätter på samma bana att så länge antalet patent ökar så finns det inga problem och inga insiktsfulla frågor behöver ställas om de verkliga konsekvenserna av dagens patentsystem. Så länge konsekvenserna i politikernas fantasi fungerar så fungerar allt annat också. Patent är svaret på alla frågor. Punkt!

Lästips: FFIIs pressmeddelande: Statlig patentutredning hotar tillväxten

19 februari 2007

Hollywood och FBI utbildar svenska poliser

SVT rapporterade tidigare ikväll
Svenska poliser har undervisats av amerikansk polis hur man jagar fildelare /.../ Representater från både FBI och Hollywood har bjudits in för att föreläsa på polishögskolan
Är det här en försmak av kriminaliseringsdirektivet/IPRED2, där branschorganisationer och polisen kommer tillåtas skapa gemensamma utredningsgrupper?

Det är ComputerSweden som avslöjat händelsen och de skulle tydligen gå ut med historien någon gång idag. Stay tuned!

14 februari 2007

Demonstration på lördag

Tid och plats för Piratpartiets demonstrationer har spikats.

Stockholm - Mynttorget, kl 14.00
Göteborg - Götaplatsen, kl 13.00 <- OBS! Ändrat till 14.00
Malmö - Stortorget, kl 13.00
Umeå - Rådhustorget, kl 15.00

Demonstrationerna anordnas i samarbete med Grön Ungdom, Liberala ungdomsförbundet, Junilistan, Ung Vänster och Ung Pirat. Fler är tillfrågade och kan tillkomma.

13 februari 2007

Ny utredning - Skarp kritik mot bristande integritet

Från TV4-nyheterna:
Svensk lag ger inte tillräckligt skydd för medborgarnas personliga integritet. Det slås fast i en skarpt formulerad utredning som snart ska lämnas till regeringen. På punkt efter punkt riktas svidande kritik mot hur integritetsfrågorna försummats när nya lagar tagits fram under stor tidspress.
Finns ett videoreportage också, men det har inte kommit upp på nätet än.

12 februari 2007

Plagierad patentrapport riskerar människoliv

År 2005 förstriktade Indien sin patentlag så att skulle följa TRIPS-avtalet. Vissa frågor kunde dock inte redas ut och det tillsattes en kommission för att reda ut dessa. Frågorna som skulle redas ut gällde om det gick att endast bevilja patent på substanser som är nya och innovativa. Alltså såsom den allmäna föreställningen troligen är idag. Att det bara beviljas patent på nya och innovativa saker som ingen annan någonsin tänkt på förr. Men icke. Snarare är det tvärtom. Det beviljas patent på obetydliga ändringar av (livsviktiga) läkemedel och på så sätt kan de stora läkemedelsföretagen forsätta leva i lyx på oinnovation.

I alla fall, efter ett och ett halvt år så är den tillsatta kommissionens rapport klar, och gissa vad de kom fram till? Från en läsvärd debattartikel i The Hindu:
So a committee of five renowned experts takes a year and a half to deliberate over a patent law issue that is crucial to millions of people in India, and finally produces a report whose key conclusions are borrowed, without acknowledgement, from a paper funded through a U.K.-based think-tank by Interpat, an association of major multinational pharmaceutical companies.
Politiker, vakna!

10 februari 2007

Grönt för avlyssning av all kommunikation

Ingen har nog missat att Lagrådet har gett FRA:s avlyssningsförslag grönt ljus? Det är mycket märkligt. Det är nog de flesta överens om. Dock fortfarande inte accepterbart. Jag uppmanar därför alla att ta sig till närmaste demonstration som anordnas på lördag på initiativ av Piratpartiet. Jag kommer självklart befinna på mig den i Stockholm.

Om det inte blir en jävla folkstorm så kommer lagförslaget definitivt att gå igenom, vad än Johan Linander försöker få oss att tro:
Självklart kommer alliansens riksdagsgrupper att vara med i den vidare processen.
För otränade ögon antar jag att det kan misstolkas som att de borgliga riksdagsgrupperna nu kommer jobba mot förslaget. Och eftersom att de är i majoritet så kommer det inte var något problem.

Min erfarenhet säger en annan sak. Politiker ser ytterst sällan problem med lagförslag i stort, de ser bara brister i detaljerna, som kan rättas till (och då kvarstår självklart lagförslagets egentliga mening). Politiker röstar inte ner lagförslag såvida det inte finns en väldigt bra anledning (för dem) till det (eller om det är oppositionens förslag). Folk tänker dock generellt tvärtom. De ser problem med lagförslagen i stort, men ser inte eller bryr sig inte om problemen med detaljerna. Inte för att det ena eller det andra är fel, men det brukar uppstå missförstånd.

För att ta ett exempel. Kommer ni ihåg när Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet förra året bordlade buggningförslaget och förslaget om hemlig avlyssning? Gav inte Centern då i alla fall intrycket av att de var helt mot förslaget och värnade om människors privatliv och privata kommunikation? För att sekunden efter vända om och ge förslaget grönt ljus efter några smärre ändringar. Ingens fel egentligen, bara kommunikationsmiss. Alltså, politiker ser lagförslag i detaljer, folket ser dem i stort. Vad säger att Centerpartiet inte har liknande hållning i denna fråga? Låt er alltså inte bedras igen.

09 februari 2007

Grattis till Erik Josefsson

EFF har öppnat ett kontor i Bryssel, och Erik Josefsson, före detta ordförande för svenska FFII, har utsetts till samordnare. Äntligen får man lust att säga. Dels för EFF:s närvaro i Europas maktcenter, och dels för att Eriks erfarenhet och kompetens kommer komma till nytta på fler områden än mjukvarupatent.

Apropå EFF, är det inte snart dags att svenska EFF började göra lite mer ljud ifrån sig?

06 februari 2007

Om kriminaliserandet av fildelare

Aktivism lönar sig. DN snappade upp nyheten om IPRED1 och har skrivit en för svensk media gigantisk artikel. Så ska det se ut. Nu gäller det att bryta vanan och inte tappa tråden så fort media tystnat.

Det här med lagförslagen från EU är knepigt och de kryptiska förkortningarna gör det inte lättare. Speciellt när skillnaden i benämningen av två olika förslag ligger mellan två siffror så blir förvirringen total. Jag kommer därför benämna IPRED2 som "kriminaliseringsdirektivet" från och med nu. För det är just en kriminalisering av fildelare (och andra som hotar monopol) det lagförslaget handlar om. IPRED1 har jag inte kommit på något namn än. För att göra det lätt så här i början kommer jag skriva "kriminaliseringsdirektivet/IPRED2". Var dock tills vidare uppmärksam på när jag och andra skriver IPRED1 respektive IPRED2. Det är två olika lagförslag.

Vill också passa på att uppmärksamma dels att IPRED1 är i fullgång att implementeras även i andra EU-länder och där Tyska regeringen nyligen lade fram sitt lagförslag för IPRED1. Förvänta er att det svenska blir väldigt likt det tyska. Dels vill jag också uppmärksamma kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 igen. Ingen har väl missat att uppföljaren till IPRED1 redan bereds i full takt i EU innan det ens kommit fram konkreta förslag på IPRED1? Närmast vad gäller kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 är att den sista kommittén (JURI) kommer rösta om ändrigsförslagen 26 februari. Det vore bra om vi kunde vinna den omröstningen. Och för att vinna den omröstningen så behöver vi ha med oss de stora politiska grupperna i Europaparlamentet. Passande nog kommer ledamötena som tillhör den största politiska gruppen i Europaparlamentet (EPP) och som sitter i JURI ha ett möte idag (har tyvärr inget klockslag) där de kommer diskutera ändringförslagen till IPRED2. Det finns inte med några svenska parlamentariker där. Men våran engelska är tillräckligt bra, eller hur?

Skillnaden mellan IPRED1 och kriminaliseringsdirektivet/IPRED2? Kort sagt kommer IPRED1 öka de civilrättsliga medeln för de stora upphovsrätts- och patentintressena att ge sig på alla från internetleverantörer till fildelare och företag som utvecklar produkter med friare konkurrens sinsemellan dem (mjukvaruutvecklare, generiska läkemedelstillverkare osv). Kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 kommer göra alla uppsåtliga upphovsrättsintrång i kommersiell omfattning (och eventuellt andra immaterialrättsintrång) straffbara med mycket hårdare straff än vad som gäller idag. Dessutom kommer direktivet även att innefatta försök, medhjälp och anstiftan också och flera ledamöter (bland annat Janelly Fourtou) jobbar på att ändra förslaget så att bland annat uttrycket "kommersiell omfattning" försvinner ur direktivet. Detta kommer garantera att fildelare innefattas i direktivet. En annan ledamot vid namnet Toine Manders har lagt fram ett lagförslag som om den antas kommer innebära att alla som gör ett intrång i upphovsrättslagen, vare sig det är uppsåtligt eller inte, kommer betraktas som hälare. Råkar du klicka på en länk du inte exakt vet vart den leder? EU kan komma att anse dig som hälare. Manders har uttryckligen sagt att hans ändringsförslag innefattare fildelare och att han vill lära allmänheten moral. Läs igen, han vill lära oss moral. Inte nog med att EU inte får anta lagförslag på moraliska grunder (tänk vilka dörrar det skulle öppna för EU) och att det slår ner debatten till moralfrågan igen, men moral är dessutom något högst personligt som knappast bör eller ska läras ut av politiker om några. Han har dock sagt att han vill lära allmänheten att respektera den immateriellarätten. Han logik är följande: "Om det är kriminellt så kommer människor inte att göra det".

Det är dock inte bara fildelare som kommer drabbas av dessa lagförslag som håller på att komma nu. Även personer som jobbar i områden som mer eller mindre täcks av immateriellarätter har kanske än mer än fildelare att oroa sig för vad som håller på att komma. Att kriminalisera alla intrång i alla immateriallarätter skulle utan tvekan innebär att företagsledare som med mer eller mindre beräknad risk försöker kryssa immateriellarättsminor i form av patent, varumärken osv kommer begå straffbara handlingar. Vill vi verkligen se företagsledaren för ett generisk läkemdelsföretag bakom galler? Eller mjukvaruutvecklare blir bötesskyldiga för att de testar gränserna? För att inte tala om internetleverantörer som riskerar att få sin utrustning beslagtagen för misstanke om medhjälp till upphovsrättsbrott? Det är en del av sakerna som är på väg med dessa förslag.

För en jättebra sammanfattning av kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 och utveckligen hittills läs ENDitorial : Constitution by criminalisation i EDRI-gram - Number 5.2, 31 January 2007 av Jonas Maebe från FFII.

02 februari 2007

Kommentar om uppmärksammandet av IPRED1

Så då har det uppmärksamats att justitiedepartementet håller på med en utredning som kan ge antipiratsidan helt nya möjligheter att uppnå ingenting. Självklart åtföljt av en några dagar lång snabbpanik bland fildelarna innan det hela faller i glömska... tills nästa gång någon uppmärksammar det igen och med samma procedur som följd.

Jag säger igen eftersom att det inte är första gången en snabbpanik har följt efter uppmärksammandet av precis samma lagförslag som nu uppmärksammats. Som förhoppningsvis de flesta vet vid det här laget så handlar det om IPRED1 eller sanktionsdirektivet som det också kallas. Första gången detta lagförslag fick någon större uppmärksamhet i Sverige var när Piratbyrån skrev en nyhet om det strax efter direktivet hade antagits i EU. Redan då skrev Piratbyrån:
Detta direktiv /../ ger bland annat företag rätt att göra husrannsakan hos dig /../ eller hos din internetleverantör och konfiskera deras utrustning om de inte lämnar ut sina kunders personuppgifter.
Med andra ord är det som rapporteras nu urgammalt räknat i internetålder (och vanlig ålder?).

Sedan blev det tyst, jättetyst. Tills Johan Linander i augusti förra året slog upp ekonomidelen i DN och läste en artikel om att
justitiedepartementet arbetar med en lagstiftning som ska tvinga Internetleverantörer att lämna ut ip-adresser till upphovsrättsinnehavare när dessa misstänker intrång i sin upphovsrätt. Tydligen ska lagstiftningen bygga på ett EU-direktiv som heter sanktionsdirektivet
Obligatoriska paniken, förbannadet av politiker och förutsägelser av jordens undergång följde. Sedan blev det tyst igen.

Tredje gången var det P3:s nyheter som uppmärksammade den pågående utredning och genomförandet av direktivet. Och så var karusellen igång igen. Artikeln av ComputerSweden är inte den bästa men där upprepas för tredje gången
Ett sådant beslut skulle i praktiken ge organisationer som Antipiratbyrån rätt att kräva fildelare på information helt utan polisens inblandning.
Paniiiik. Tredje gången detta direktiv uppmärksammas, tredje gången samma budskap om direktivet förmedlats, tredje gången reaktionen har varit panik. Jo då, det här irriterar mig. Speciellt med kännedom om vad som kommer följa nu.

Alltså, detta är inte ett förslag som är taget ur luften av den nya regeringen. Den legat under förra regeringen också. Det är inte ett förslag som beställts på direkt order av Antipiratbyrån/IFPI (snarare av Vivendi). Det tryckts igenom av Janelly Fourtou gift med föredetta bossen för Vivendi. Jag och andra har skrivit om detta förslag flera gånger förr. Förslaget är faktiskt väldigt gammalt och har sina rötter i 90-talet.

Jag ska kommentera direktivet lite i sig. I artikel på IDG interjuvas Stefan Johansson rättssakkunnig på Justitiedepartementet (sanktionsfrågor) (och då väl troligen ansvarig för direktivet). Tydligen har Johansson mer erfarenhet av fildelningsdebatten än vad till exempel Beatrice Ask har, för han är snabb med att tona ner om direktivets omfattning även innefattar fildelningen. Istället lyftar han upp direktivets omfattning av stölder av materiella varor
– Det gäller så mycket mer än bara internet. Låt säga att någon blir ertappad med att sälja falska Gucciväskor på stan. Då är meningen att man ska man kunna identifiera var sakerna kommer ifrån och hitta importören och tillverkaren, säger Stefan Johansson.
Ja juste... Gucci.. för det är en hemsk samhällsfara.. eller hur? Han verkar också pressad när han försöker förneka att något är bestämt.
– Vi har inte sagt att några rättigheter ska utökas överhuvudtaget. Vi har inte tagit ställning till det och jag har ingen personlig åsikt. Vi funderar på hur vi ska lösa de här frågorna.
Johansson har arbetat med IPRED1 ända sedan det antogs av EU. Att påstå att de under tre års tid inte tagit ställning i den frågan men ska göra det på några få månader är fullständigt löjligt. Och det spelar knappast någon roll vad Johansson och hans kollegor inte har sagt. Det inte de som har arbetat fram ramarna för det kommande lagförslaget. Sånt är redan bestämt. Johanssons jobb är i princip att trycka in direktivets bestämmelser i svensk lag så att det passar så smärtfritt som möjligt. Vilket det sällan göra. Och det är till och med Johansson medveten om. Under en konferens för tre år sen anordnad av Föreningen för Upphovsrätt talade Johansson om genomförandet av IPRED1. I vad man får anta var hans overheadbilder [PDF] kan vi läsa om direktivet "I vissa delar väldigt långtgående och svårt att förstå". Läs igen: "väldigt långtgående" och "svårt att förstå". Det måste väl ändå vara hans personliga åsikter?. Långtgående som det ska vara när det gäller immaterialrätt beställd av upphovsrättsfundamentalisterna och svårt att förstå för att så få som möjligt ska förstå vad det egentligen handlar om. För övrigt kan man i samma dokument läsa att direktivet är "I princip tillämpligt vid alla intrång". Onekligen ingår piratkopiering via internet i omfattningen "alla intrång". Även om det återstår att tolka uttrycket "i princip" och hur mer eller mindre tre års utredning påverkat Johanssons uppfattning om direktivet så behöver vi (inklusive Johansson) efter alla våra erfarenheter inte tveka på vad som innefattas i direktivets omfattning. Johansson kan alltså sluta spela dum. Han vet mycket väl vad det här handlar om och vad han förväntas komma fram till.

Det här direktivet är alltså inte att förringa. Det ett sjukt bisarrt direktiv (precis som IPRED2). För att visa på detta vill jag citera ett av dess artiklar. Obervera att de flesta artiklar är minst lika sjuk.
Artikel 15

Offentliggörande av domstolsavgöranden

Medlemsstaterna skall se till att de rättsliga myndigheterna, i mål om immaterialrättsintrång, på begäran av sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet, innefattande att avgörandet skall anslås och offentliggöras helt eller delvis. Medlemsstaterna får även föranstalta om ytterligare lämpliga åtgärder för offentliggörande som är anpassade till speciella förhållanden, inbegripet framträdande annonsering.(anm. mina kursiveringar)
WTF?!! Modern skampåle helt enkelt.

IPRED1 - För en modern och ett civiliserat Europa

Jag önskar verkligen att vi slutade våran väldigt dåliga vana att få en snabb superpanik varje gång ett gammalt lagförslag uppmärksammas på nytt, för att sedan endast glömma allt helt och hållet och återgå till våran passiva vardag vad gäller ett politisktengagemang i dessa frågor. Vad sägs om att istället göra något konsekvent av den engagemang många av oss känner för dessa frågor? Det är inte speciellt svårt. Det mesta som behövs är vakande ögon och öron. Det mesta andra finns på nätet, och då speciellt på EU:s olika webbsidor. Och det mesta finns till och med översatt till svenska. Så nästa gång du känner paniken komma och känner ett stort sug efter att förbannda politiker, ta istället ett djupt andetag. Sedan letar du upp lagförslaget i fråga och börjar läsa. Är det svårt att hitta? Fråga om hjälp från personer som kan (jag hjälper gärna till). I väntan på att Oscar Swartz får upp den tekniska plattformen för sitt medborgarjournalistprojekt så kan du sedan skapa en diskussionstråd på ett piratvänligt forum och fråga om alla oklarheter. Om flera gör detta så lär vi få en "Wikipediaeffekt" där analyserna av lagförslagen blir så vattentäta som möjligt. Det var första steget. Steg två blir att på ett eller annat sätt att försöka påverka politiker. Det kan vi dock ta när vi kommer dit.

Vi vinner mer på att omvandla vår ilska och engagemang till kokreta åtgärder mot eländet än att få panik, hoppas på att Piratpartiet lyckas i nästa val och sedan glömmer allt. Get informed, get mad, get active! Vi är väldigt många i fildelnings-/piratrörelsen. Tänk om vi också gjorde något aktivt för att tillvarata våra intressen?

Så eftersom att vi är nybörjare på detta så kanske det hjälper om jag sätter en länk här till IPRED1-direktivet? Och en länk här till mitt del.ici.us-konto där jag samlat ett par länkar till några intressanta sidor om både IPRED1 och 2?