29 januari 2008

Bara början på IFPI:s och EU:s bisarra lagförslag

Jag förvarnade för några dagar sedan att Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning skulle rösta kring ett lagförslag kring kulturella frågor inom ramen för Lisabonstrategin. Det fanns dock ändringsförslag framlagda som om de skulle antas bland annat skulle innebära att internetleverantörer skulle bli tvungna att stänga ner internetuppkopplingen för piratkopierare, men de skulle också bli tvungna att filtrera sina nät.

Omröstningen gick dock bra och dessa ändringsförslag gick inte igenom. Många var snabba med att hurra denna framgång. Men så som det ser ut idag var detta första slaget i vad som ser ut att bli ett nytt långt krig. IFPI har nämligen gjort klart vad de vill att detta år ska handla om. Det finns ingen tvekan om att det var IFPI som lade fram ändringsförslagen om filtrering, stängning av internetuppkoppling för piratkopierare, ökad tidslängd för upphovsrätten och utbildning av skolbarn i att upphovsrätten ska respekteras. Det är vad IFPI vill ha just nu och det är vad de kommer kriga om de närmaste åren.

Det sista om detta lagförslag blev inte sagt i och med kulturutskottets omröstning. Lagförslaget kommer nu att beredas i plenum (hela Europaparlamentet) och en ny omröstningen kommer att ske 18 februari. Räkna då med IFPI:s lagförslag kommer komma upp på nytt.

Det tar dock inte slut där. Som några av er säkert vet så planerar EU-kommissionen ett nytt lagförslag för att gynna försäljningen av digitala musik- och filmfiler. Detta bland annat genom att lagstifta för DRM och för ännu mer antipiratförslag. De började dock med en öppen rådgivningsrunda för några veckor sen. När nyheten om detta lagförslag först kom så fokuserade alla nyhetsmedier, bloggar osv på DRM-delen. Antagligen med rätta. IFPI är dock på hugget. De försöker inte bara ta över detta lagförslag också, de har redan gjort det. Bloggen The European Parliament skriver:
However, we have now heard that work is progressing on another part of the proposals subject to the consultation, namely Internet filtering and cutting off of access of alleged infringers /.../ a lot of the feedback they have currently received has been very supportive of the idea of filtering and monitoring. This has now emboldened some officials to push forward with plans to implement such voluntary EU-wide proposals
Det är alltså klart att IFPI tänker ta varenda lite öppning för att ivrigt trycka igenom lagar kring filtrering och stängning av internet för piratkopierare. För att citera Copyriot: "Nu eller aldrig, hojtar Ifpi otåligt".

Rådfrågningsrundan är som sagt öppen för alla och pågår till och med 29 februari 2008 och adressen är avpolicy@ec.europa.eu. Om vi vill tippa vågen till i allmänhet internets fördel så är det en bra början att ta chansen och delta i kommissionen rådfrågningsrunda. Skriv som privatpersoner, som företag, som föreningar osv. Kommentera både DRM och de lagförslag IFPI vill få igenom. Och kanske mest av allt förbered er på att IFPI från och med nu kommer ta varenda öppning de ser för att få igenom sina bisarra idéer. Nu eller aldrig.

Uppdatering 3/2:

För mer information kring rådfrågningsrundan se här. Se speciellt denna PDF.

25 januari 2008

Ny bok: "Against Intellectual Monopoly"

Against Intellectual Monopoly är en ny bok av de amerikanska ekonomerna Michele Boldrin och David K. Levine vid Washington University i St. Louis. De förespråkar ett totalt avskaffande av intellektuellt monopol, som de kallar det.

Och ett helt kapitel bara om läkemdelsindustrin. Äntligen ett par patentkritiska ekonomer som även kommenterar den industrin. Jag har inte sett så många av dem. Däremot finns det en hel del ekonomer som kritiserar mjukvarupatent. Till exempel förra årets nobelpristagaren i ekonomi Eric Maskin. David K. Levine och Eric Maskin verkar för övrigt ha arbetat mycket tillsammans. Tänk vilken min Horace Engdahl skulle få om en sån som Levine fick nobelpriset?

19 januari 2008

Datum för dom om utlämnande av personuppgifter

Riksdagsledamoten Susanne Eberstein (s) har skrivit en fråga till justitieminister Beatrice Ask där hon undrar varför regeringen inte går vidare med resten av sanktionsdirektivet medan frågan om utlämnande av personuppgifter behandlas av EG-domstolen. Asks svar på just den frågan är i sig ganska orelevant och ointressant. Desto mer intressant är det att i svaret anges ett datum för när domen meddelas: 29 januari 2008. Så skriv upp det i era kalendrar. Det är ett viktigt datum.

En annan sak intressant sak att notera är regeringen för detta direktiv väntar på EG-domstolens dom. Man ursäktar till och med denna väntan med ganska långsökta och mindre trovärdiga ursäkter (som i detta fall). Men när det gäller datalagringsdirektivet som också prövas av EG-domstolen så beter sig regeringen som om någon överklagan av direktivet aldrig ens har gjorts. Sanktionsdirektivet där EG-domstolen bara prövar en av dess artiklar kan man inte gå vidare med eftersom att det enligt regeringen skulle vara för svårt att "presentera ett samlat, tydligt och långsiktigt förslag". Men med datalagringsdirektivet där EG-domstolen prövar hela direktivets grund så är det uppenbarligen mycket lättare att gå vidare med. Framför allt skulle det vara ett långsiktigt förslag om EG-domstolen förkastar direktivet. Eller?

17 januari 2008

Nytt lagförslag från EU - Stäng ner internetuppkopplingen för piratkopierare

En ny rapport kallad Cultural industries in the context of the Lisbon strategy [PDF] bereds just nu i Europaparlametets utskott för kultur och utbildning.

Artikel 9 i den rapporten behandlar piratkopieringen som sker på internet. I sin orginalutformning verkar artikeln vara ett steg framåt för EU i piratkopieringsfrågan jämfört med hur de har behandlat frågan hittills. Artikeln avslutas till exempel med meningen
to the fact that criminalising consumers so as to combat digital piracy is not the right solution
Detta var dock ledamötena i utskottet snabba med att motsätta sig och det finns nu en bunt med ändringsförslag [PDF] som går åt det mer tradtionella retroaktiva EU-hållet. De värsta av dem kommer från den engelska ledamoten Christopher Hilton-Hearris. Han vill sammanfattat tvinga in internetleverantörerna i kampen mot piratkopieringen och detta ska innebära filtrering av internet och avstängning av piratkopierarnas internetabonnemang.
This cooperation of Internet service providers should include the use of filtering technologies to prevent their networks being used to infringe intellectual property, the removal from the networks or the blocking of content that infringes intellectual property, and the enforcement of their contractual terms and conditions, which permit them to suspend or terminate their contracts with those subscribers who repeatedly or on a wide scale infringe intellectual property
Han vill även att EU-kommissionen ska driva kampanjer kring "intellektuella egendomens" förträffligheter. Han vill till och med införa detta på skolschemat.

Hilton-Hearris är långt ifrån ensam om att ha dessa åsikter. Det finns dock en i mängden som avviker. Erna Hennicot-Schoepges från Luxemburg gör ett tappert försök och går mot strömmen. Vad jag vet är hon troligen den första politikern inom EU som försöker bjuda alla inblandade parter till att konsultera kommissionen. Alltså även piraterna. Även om det uttrycks på ett lite lustigt sätt
Takes the view, therefore, that the Commission should consider establishing close consultations between the industry, Internet access providers, consumers, P2P website designers and all categories of rights holders and all other parties in order to more openly examine the new forms of consumption and the resulting uses, with the aim of putting in place permanent, legal models for the distribution and use of new online products and services
Det är dock inte bara ledamötena i detta utskott som vill klippa sönder uppkopplingen för internetanvändarna runtom hela EU. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi som antagit en rådgivande rapport i samma ämne uppmanar utskottet för kultur och utbildning att anta följande förslag:
Calls on the internet service providers to cooperate in the fight against internet piracy and enforce their contractual terms and conditions or terminate contracts with subscribers who infringe intellectual property rights. Internet service providers should apply filtering measures to prevent copyright and stop existing infringements
Renforsutredningen fast värre och tillämpat på hela EU helt enkelt.

Omröstningen kring denna rapport i utskottet för kultur och utbildning kommer ske på tisdag. Därefter kommer rapporten i vanlig ordning behandlas i plenum (hela Europaparlamentet). Kontaktuppgifter för ledamötena i utskottet. Behöver jag nämna vad som ska göras?

16 januari 2008

Kedja av påverkan i Expressens piratdebatt

På denna blogg 10 januari: "Ska bli intressant att se vilka och hur många namn det kommer stå på nästa debattartikel. Kommer vi få se 40 kulturproducerande pirater nu?"

Expressens debattsida idag: "Det kreativa Sverige står inte enat mot fildelning. Det skriver i dag 70 upphovsrättsinnehavare i ett svar på Ernst Brunners inlägg i Expressen".

Även om det jag försökte med i mitt inlägg var en förutsägelse om vad som skulle hända nästa gång så verkar finnas ett samband mellan mitt inlägg och dagens debattartikel. Från Johan Ronströms blogg:
Tydligen var det mitt förra inlägg “Kom i flock, Ernst Brunner!” som inspirerade Rick till uppropet. Jag i min tur kände mig manad av Free the Mind. Kul att man kan bidra till att vi med gemensamma krafter kan få saker i rullning!
Och debattartikeln i sin tur har fått Copyriot att reagera med en, just det, förusägelse om hur denna debatthistoria kommer utveckla sig. Han skriver det jag ungefär menade med min artikel 10 januari, men han uttrycker sig mycket bättre än jag gjorde så det kan vara värt att läsa den. Och med tanke på att Copyriot är en många gånger större och mer inflytelserik blogg än min så kanske vi har en ganska lustig tid framför oss.

14 januari 2008

EU-kommission fortsätter omfattande granskning av Microsoft

EU-kommissionen har under flera år granskat Microsofts dominerande ställning på IT-marknaden och kommit fram till att företaget utnyttjar sin ställning för att stänga ute konkurrensen. Microsoft svarade med att i flera år kämpa emot EU-kommissionens beslut och frågan hamnade i domstol, som dömde mot Microsoft och nyligen skrev Microsoft och Samba ett avtal som ger Samba tillgång till den information de behöver för att implementera konkurrerande produkter till Windows på arbetsgrupps-området. Läs en sammanfattning har händelseprocessen här.

Redan då fanns det dock flera klagomål från European Committee for Interoperable Systems (ECIS) och Opera om att Microsoft vägrade dela med sig av information till dem inom diverse områden.

Idag släppte EU-kommissionen ett pressmeddelande om att de kommer öppna nya utredningar kring Microsofts dominerande ställning inom följande områden, och håll i er nu: .NET-plattformen, diverse serverprodukter och Microsofts Officeprodukter, inklusive om Microsofts nya filformat Office Open XML, så som det implementerats i Office, är tillräckligt interoperabellt med konkurrenternas produkter. Vidare kommer kommissionen granska Internet Explorer och om Microsoft genom att implementera stängda tekniker i sin webbläsare som de sedan säljer med sitt operativsystem hindrar konkurrensen. Dessutom ska kommissionen granska Microsoft inom andra onämnda områden, inklusive desktop search och Windows Live.

Detta kan bli riktigt bra.

10 januari 2008

Kommentarer kring Expressendebatten

Jag måste ge mig in och kommentera det som sker på Expressens debattsida. Några punkter måste klargöras.

Efter att både Rickard Falkvinge och Karl Sigfrid-gänget påpekade att det var ett gäng icke-kulturproducerande lobbyister som skrivit antipiraternas debattartikel så måste det väl ha varit uppenbart för alla att de bara skulle skriva en ny artikel som skulle undertecknas med kulturproducerande namn? Uppenbarligen var det inte det.

För det andra så är det uppenbart att artikeln är, i alla fall till stor del, skriven av en lobbyist som fått några topplistekulturproducenter som tjänar på dagens system att skriva under. För är det några som över huvud taget inte är insatta i frågan så är det topplisteproducenter och det är de som skriver korkade debattartiklar. Denna artikel är ur en insatt persons synvinkel korkade skriven, men inte ur en politikers eller en vanlig svenssons. Här upprepas medvetet klassiska lobbyistlögner i stycke efter stycke. Varje insatt person kan bemöta dessa utan någon större möda. Varför jag inte kommer göra det.

För det tredje är innehållet i artikeln inte huvudsaken med artikeln. Det är antalet namn som kommer direkt efter. Det är därför de ständigt lyfts fram i ingressen, vare sig artikeln är skriven av pirater eller antipirater. Innehållet är bara pricken över i. Denna artikel har därför skickats in mer som ett försök att motbevisa argumentet om att det är bara är lobbyister som skriver under antipirat debattartiklar än för att vara ett givande bidrag i debatten.

Ska bli intressant att se vilka och hur många namn det kommer stå på nästa debattartikel. Kommer vi få se 40 kulturproducerande pirater nu? Eller ska Karl Sigfrid samla på sig 20 moderater i gänget? Kanske får Karl Sigfrid bakup av ett annat riksdagsparti? Spänningen lär forsätta så länge Expressen ser att intresset finns eller så länge det inte spårar ur rejält.

Piratmoderaterna var dock en kul benämning på Karl Sigfrid och hans gäng. Bör definitivt anamnas.

07 januari 2008

Läkemedelsföretagen satsar mer på marknadsföring än känt

Enligt de stora läkemedelsbolagens egna siffror lägger de cirka 15% av sina intäkter på forskning. En stor del av resten brukar gå till marknadsföring. Enligt analysföretaget IMS satsade läkemedelsindustrin i USA 27,7 miljarder dollar på marknadsföring år 2004. Men två kanadensiska forskare som granskat IMS siffror menar att den amerikanska industrin i själva verket la ner 57,5 miljarder dollar på marknadsföring år 2004. Alltså dubbelt så mycket som IMS rapporterade om. Det finns flera anledningar till den stor skillnaden mellan siffrorna. IMS har till exempel inte räknat med kostnaderna för de säljsamtal som företagen har med läkare. Samma år gick 29,6 miljarder dollar till till industrins forskning. De lade alltså ner dubbelt så mycket pengar på marknadsföring än forskning.

Läkemedelbolagens marknadsföring är dock känd för att oroväckande ofta vara oetisk, och då speciellt när de sker i utvecklingsländer. En rapport från konsumentorganisationen Consumers International avslöjar att de stora läkemedelsbolagen använder marknadsföringsmetoder i utvecklingsländer som enligt företagens egna regelverk anses för oetiskt när de agerar i Europa och att företagen "formligen tycks duscha över läkare presenter och lockbeten för att förmå dem att förskriva deras produkter", som tidningen Läkemedelsvärlden uttrycker det.

Det lär därför finnas mörkertal som gör att det läggs ner mer pengar på marknadsföring än de 57,5 miljarder dollarna som de kanadensiska forskarna kom fram till, och därmed knappast omöjligt att mindre pengar läggs ner på själva forskningen än den 15% som läkemedelsbolagen själva rapporterar.

05 januari 2008

Stängda format och bristen på intresse för fria

Det rapporteras att Microsoft i och med service pack 3 till Office 2003 bestämt sig för att stänga ner stödet för äldre filformat. Motiveringen är att det är osäkra format och att de utgör en risk för användarna.

Påminner mig om när jag jobbade på ett läkemedelsföretag i somras. De använder uteslutande Microsoftprodukter och när jag oundvikligen hamnade i diskussioner om IT-standarder så blev slutsatsen att det nog skulle vara mer fördelaktigt att använda FLOSS, men att man garanterat behövde kunna hantera sina gamla filer. Speciellt beroende var och är de av excelfiler. Men de insåg också att stödet för dessa format skulle läggas ner förr eller senare, men hoppades på senare. De sköt alltså bara upp problemet. Det skulle vara intressant att se hur de kommer lösa det här. För visst finns det metoder att komma runt, men det kräver en väl samordnad IT-organisation. Någonting som inte direkt fanns på det företaget. Och jag antar att många fler företag är i samma situation.

Så kan man även fråga sig vad den offentliga delen av samhället gör för att inte hamna i samma fälla? Allt fler länder ser och förstår fördelarna med FLOSS och beslutar om att byta från stängt till öppet. Nu senast Nederländerna och Norge. Men inte vi i Sverige. Inte nog med att politikerna verkar ha en total avsaknad av intresse för frågan, men man vet inte ens vilken myndighet det är som ansvarar för frågan. Hur kan detta vara värdigt en av de främsta IT-nationerna som Sverige?