16 mars 2005

Välkommen till Free the Mind

Patent börjar allt mer uppenbart bli ett allt större problem. Bristerna i systemet går inte att dölja, kritiken växer och många förutspår ett kollaps av systemet. Trots detta trycker många, främst de stora företagen, för allt hårdare patentsystem, mindre öppenhet och med allt svagare argument.

Free the Mind har en stark tro på öppna system och att de öppna systemen skulle kunna ersätta de stängda på ett sätt som tillfredställer hela samhället. Därför kommer denna blogg att bevaka de större händelserna inom patentområdet med hopp om att kunna tydliggöra de allvarliga bristerna i systemet.

Trots att bloggen koncentreras kring patent så kommer andra intressanta händelser kring immateriellrätt också att tas upp.

Uppdatering 18/9 - 2005

Free the mind expanderar