30 oktober 2008

Forskare kritiserar regeringens patentsatsning

Vetenskapsradion rapporterar om forskaren Aled Edwards som är en framstående kanadensisk strukturbiolog och forskningsledare för forskningskonsortium Structural Genomics Consortium. Det är ett konsortium som jobbar för att ta fram 3-dimensionella strukturer av proteiner som de sedan publicerar i en fri databas. Structural Genomics Consortium står bakom framtagandet av en femtedel av världens kända sjukdomsproteiner (proteiner med medicinsk betydelse).

Nu verkar regeringens forskningsproposition fått Aled Edwards att reagera. Regeringen vill nämligen skapa sju nya innovationskontor vid Sveriges högskolor och universitet som bland annat ska syfta till att få fram fler forskarpatent.
Aled Edwards hoppas att den svenska regeringens satsning på 7 innovationskontor på universitet och högskolor runt om i landet, ska hålla sig borta från just läkemedelsupptäckter, där patent hela tiden stoppar vidare forskning anser han. Annars är risken stor att det inte blir några nya mediciner mot alzheimers, schizofreni, HIV eller malaria, tror Aled Edwards.
– If we don’t do anything significant to change the process of developing a new medicine we are going to look at a very bleak future.
Om ni undrar varför Aled Edwards borta i Kanada bryr sig om vad lilla Sverige bestämmer i sin forskningsproposition så är det för att Karolinska institutet sedan 2005 ingår i forskningskonsortiumet som Edwards leder (med finansiering från svenska staten bland annat).

03 oktober 2008

Utlåtande om datalagringsdirektivet kommer snart

Hänger inte med så bra nu för tiden men jag har förstått det som att regeringen inte kommer lägga fram någon proposition för datalagringsdirektivet i år. Kanske behöver vi inte vänta så länge innan vi får se vilket öde direktivet kommer gå till mötes. Om ni minns så överklagade Irland direktivet till EG-domstolen eftersom att de menade att direktivet hade antagits genom fel procedur i EU (ganska konstigt dock eftersom att Irland var en av de drivande länderna i frågan).

Nu läser jag på Joris van Hobokens blogg att ett utlåtande om direktivet från generaladvokaten kommer komm 14 oktober. Utlåtandet är inte bindande, men EG-domstolen brukar nästan alltid gå på samma, eller liknande linje som generaladvokatens utlåtande. Här är nästan alla även överens om att direktivet har antagits på felaktiga grunder. Men vi får alltså veta snart.