25 oktober 2007

Tillfällig lösning på OiNKs bortgång

Jag behöver inte informera om vad som har hänt med OiNK. Tänkte bara tipsa om den tillfälliga lösningen med att forsätta sprida innehållet som fanns på sidan. Det går i korthet ut på att ni som hade OiNK-konton ändrar .torrentfilerna och lägger upp dem på The Pirate Bay med tillägget "FOR-OiNK" i rubriken. Läs mer här. Finns redan de som laddat upp sina filer på Pirate Bay. Vi som inte hade OiNK-konton kan hjälpa till med själva fildelningen. Speciellt spännande är det ju också att alla nu har tillgång till, för tillfället en bråkdel av, det som fanns på OiNK.

07 oktober 2007

Striden om internetleverantörerna och personuppgifterna

Det tog inte lång tid innan alla stora och många små nyhetsmedier skrev om tidsfristen för remissvaren för utredning om IPRED1. De handlade dock uteslutande om Datainspektionens remissvar där Datainspektionen säger nej till att tvinga internetleverantörerna att lämna ut sina abonnenters personuppgifter till privata intresseorganisationer då de menar att detta strider mot lagen.

Tråkigt nog har det inte rapporterats om vad andra remissinstanser har lämnat in för svar. Per Agerman verkar dock ha läst igenom remisserna och konstaterar att flera tunga amerikanska intresseorganisationer, företag osv kräver att Sverige lagstiftar så att internetoperatörerna tvingas blockera trafik i sina nät, men också att de tvingas lämna ut sina abonnenters personuppgifter till privata intresseorganisationer. Detta även om Europadomstolen skulle döma annorlunda i det akutella fallet i just denna fråga.
Men de amerikanska jättarna nöjer sig inte med detta utan vill ha mer. Konkret är det en punkt i ett EU-direktiv från 2001 /.../ I artikel 8 punkt 3 slås fast att medlemsstaterna ska införa lagar som gör det möjligt att gå på mellanhänder var tjänster används för att begå upphovsrättsintrång
Just detta med att ge sig på internetleverantörer och tvinga dem att blockera trafik fanns, som dessa remissinstanser skriver om och om igen i sina svar, i det första så kallade info-soc-direktivet (lagen som började gälla 1 juli 2005) och skulle alltså ha implementerats i svensk lagstiftning redan då. Men Bodström som var justiteminister då ansåg att Sverige redan hade detta implementerat i lagen så det skrevs aldrig uttryckligen i upphovsrättslagen. Detta har pinat upphovsrättsmaffian ända sedan dess och gör det uppenbarligen fortfarande. Efter ständiga klagomål lovade politiker att se över det inför framtida lagstiftningar. Kanske kommer nu?

Datainspektionen må vara en tung remissinstans som har sagt nej till att tvinga internetleverantörer att lämna ut personuppgifter, men på andra sidan finns det också tunga remissinstanser, som är positiva till detta, till och med om det skulle bryta mot lagen.

Läs mer på frendo.se
.

01 oktober 2007

Du vinner på att sprida dina idéer

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen skrev för några veckor sedan en krönika i Dagens Teknik (finns inte på nätet). Krönikan handlar om hur personer med goda idéer lyckas genomföra och vinna ekonomiskt på dem. Hela krönikan kan sammanfattas med ett citat:
Problemet är inte att någon vill stjäla din idé - det är att ingen bryr sig!
Kan bara hålla med och att det kan utvidgas till alla som på ett eller annat sätt försöker slå igenom eller få uppmärksamhet för något. Vare sig det handlar om kultur, mjukvara, idéer, produkter, åsikter, bloggar osv så är det främsta problemet inte att någon vill stjäla det. Det främsta problemet är ju faktiskt att ingen bryr sig om en, förrän man slagit igenom och då är det oftast försent för andra personer att sno det man slagit igenom med.