14 januari 2009

Konstnärer lika fattiga nu som då

Ett vanligt förekommande argument mot piratkopieringen från antipiratorganisationerna och vanlig tro bland politikerna är att alla konstnärer vars verk piratkopieras går miste om pengar och att situationen är så illa att konstnärer svälter och att kulturen sinar som en följd.

Konstnärsnämnden har dock gett SCB i uppdrag undersöka hur konstnärers inkomster ser ut. Rapporten [PDF] redovisar SCB:s registerdata och innefattar 21,500 konstnärer och gäller för inkomståren 2004 och 2005. Dessa 21,500 konstnärer delades in i 22 yrkeskategorier och innefattar alla sorters konstområden. Enligt konstnärsnämden är det den mest omfattaden studien som gjorts på området.

En del resultat är att medianvärdet av årsinkomsten för konstnärer år 2004 var 183,000 kronor, jämfört med 218,200 kronor för befolkningen som helhet. Hälften av dem tjänar mindre än 15,000 kronor i månaden, en fjärdedel mindre än 8,000 kr och var tionde under 2500 kronor i månaden. Fattigast är bildkonstnärer, fotografer och konsthantverkare. Konstnärer får dock inte mer bidrag än andra yrkesgrupper, även om de får mer i arbetslöshetsersättning än andra.

Det finns många fler uppgifter i rapporten, men resultatet kommer knappast som en överaskning eller med några okända uppgifter. Majoriteten människor som får eller tar betalt för konst lever inte i överflöde. Men hur länge har det varit så och vad beror det på? Det är lätt att göra piratkopiering till syndabock. Det är en för människor i allmänhet och politiker i synnerhet bekväm logik att ta till sig.

Varför konstnärer i genomsnitt är så mycket fattigare än befolkningen i övrigt verkar rapporten inte gå in på (har inte läst den, bara läst sammanfattningen). Men en uppgift är intressant. Kulturnytt som sänds i P1 rapporterade om denna rapport och enligt dem är "fattigdomen konstant". Jämfört med en liknande rapport från 1997 "har i stort sett ingenting förändrats", enligt Hans Heggemann på SCB som Kulturnytt interjuvade (finns inte i texten men sägs i ljudklippet).

Alltså om man jämför konstnärers inkomster ett par år innan fildelningen slog igenom på bred front med situationen för 4-5 år sen så har i stor sett ingenting förändrats. Dags för politikerna att sluta använda fildelning och piratkopiering som en bekväm syndabock för främst de stora skivbolagens oförmåga och ovilja att anpassa sig till nya tekniken. Snarare borde de börja lägga den energin på de verkliga problemen och hindren som gör det svårt att försörja sig på konstnärligt arbete. Det har de ju uppenbarligen inte gjort åtminstone de senaste 11-12 åren. Troligen lite för mycket att be om men man kan alltid hoppas. Och nej, ett sätt att förbättra för yrkesverksamma konstnärer är inte att förlänga skyddstiden för upphovsrätten till 95 år som ligger på förslag i EU. Är det nåt de senaste 10 åren visat så är det att konstnärers situation inte förbättras när upphovsrätten blir hårdare och hårdare. Troligen tvärtom.

Kan vara värt att påpeka att denna undersökning inte visar hur stor del av inkomsterna det är som kommer från konstnärligt arbete och hur mycket som kommer från annat arbete. Denna och andra frågställningar kommer SCB undersöka närmare under 2009.

09 januari 2009

FRA avlyssnar inte i kabel än

Det är krångligt det här med FRA-lagen. Så många förändringar som gjorts, så många förslag som lagts fram och dragits tillbaka. Varje försök att sätta mig in i vad som gäller idag och var vi ligger ger mig huvudvärk. Krångligt och snårigt.

En sak som jag har varit speciellt nyfiken på är om FRA nu börjat avlyssna trafiken i kabel. Frågan i sig verkar inte ha tagits upp vid en snabbkoll i rss-läsaren. Det enda som har sagts i förbifarten är att "FRA-lagen har trätt i kraft" och liknande utan några direkta referenser. På ett av Piratpartiets irc-servrar kan man läsa en varningstext om att FRA avlyssnar all trafik genom servern och på frapedia.se så kan man läsa:
Från den 1 oktober 2009 har operatörerna skyldighet att ge FRA tillgång till trafik som passerar Sveriges gränser. Från och med 1 januari 2009 har dock FRA rätt att avlyssna kablarna. Det är möjligt att de redan gör det.
Alltså inga klara budskap någonstans. Känns som en relativt viktig fråga att få svar på. Det är ju kärnan i hela frågan.

Ramlade dock över en riksdagsfråga nyss som innehåll framför allt en intressant uppgift. Ulf Grape (m) ställde den 12 dec förra året följande fråga till försvarsminister Sten Tolgfors
Vilken tidsplan har statsrådet för kompletteringarna av signalspaningslagen?
Tolgfors svarade den 17 dec:
Den 18 juni antog riksdagen lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (2008:717) som träder i kraft den 1 januari 2009 /.../ Den nya lagen kommer inledningsvis endast att gälla för den traditionella spaningen mot signaler förmedlade i etern som Försvarets radioanstalt har bedrivit under lång tid. Den omdebatterade möjligheten att spana mot signaler som förmedlas i tråd aktualiseras först den 1 oktober 2009.
Så om man vill tro Tolgfors så pågår det idag ingen avlyssning i kabel och kommer inte heller att göra det förrän 1 oktober 2009. Eller finns det några uppgifter som antyder att FRA redan avlyssnar i kabel idag?

Vi får hoppas på att det Tolgfors säger är sant och att lagen rivs upp innan dess.