29 mars 2007

JO lägger fram beslut om The Pirate Bay på måndag

På JO:s webbsida publicerade man idag följande meddelande:
Beslutet i ärendet "The Pirate Bay" kommer att ges måndagen den 2 april 2007 kl. 14.00. Beslutet kommer då att finnas tillgängligt här på JO:s hemsida
Osäkert vad man ska förvänta sig, så det är lite spännande. Efter JO:s beslut publicerats kommer ju även konstitutionsutskottet och justitiekanslern köra igång sina undersökningar (om jag inte hängt med för dåligt). Så det spännande kommer inte ta slut efter det.

Integritetsskyddskommitténs delbetänkade har publicerats

Integritetsskyddskommittén publicerade idag sitt delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22).
På många rättsområden finner kommittén brister i hur integritetsskyddet har tillvaratagits. Dessa brister redovisas utförligt i betänkandet, i vilket kommittén också analyserar orsakerna. Kommittén pekar framför allt på en felaktig metodik och strukturella brister som leder till att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt redan när lagstiftningen utarbetas
Se även pressmeddelandet från regeringen.

26 mars 2007

Integritetsskyddskommittén överlämnar delbetänkande på torsdag

Pressmeddelande från regeringen angående Integritetsskyddskommitténs överlämnande av ett delbetänkande till justiteministern:
Torsdagen den 29 mars kl. 14.00 överlämnar Integritetsskyddskommittén till justitieminister Beatrice Ask delbetänkandet "Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys"

Interpellationsdebatt om FRA:s avlyssningsförslag

Tänkte bara upplysa att det kommer bli en interpellationsdebatt idag kl 11.00 mellan Eva-Lena Jansson (s) och försvarsminister Mikael Odenberg (m) angående FRA:s övervakningsförslag, och den kommer att sändas i SVT2 och på kanalen 24. Läs interpellationen här.

20 mars 2007

IPRED2-omröstningen...

... gick för våran del inte alls bra enligt de preliminära rapporterna. Har inte satt mig in i omröstningen så bra än, så ni får vänta med en mer ingående rapport tills senare i veckan. Ni som inte kan vänta kan läsa en sammanfattning av omröstningen på ipred.org eller titta igenom vilka ändringsförslag som röstades igenom på FFII.org.

19 mars 2007

Nytt tillägg till IPRED2: Acceptans av piratkopiering kan kriminaliseras

Det har i sista sekunden inför omröstningen av kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 i JURI lagts fram hastigt formulerade ändringsförslag som bland annat kommer innebär att den rena acceptansen av piratkopiering kommer kriminaliseras. Se artikel 2:
c) 'intentional infringements of an intellectual property right' means deliberate and conscious infringement of the right concerned for the purpose of obtaining an economic advantage on a commercial scale, or acceptance of such infringement (anm. min understrykning)
Denna flummiga formulering är dock inte främst riktad mot enskilda fildelare, utan snarare internetleverantörer, mjukvaruutvecklare och andra som utvecklar produkter eller driver verksamheter som utnyttjas för piratkopiering, och så länge de "accepterar" det.

FFII.org kommenterar:
Unfortunately, one strong pressure group is quite happy with this turn of events: Hollywood and the music industry. They want to equate the younger music-downloading generation with industrial pirates, and let the police take over prosecutions which hurt their public image. They push for the weakest possible definitions, in order to criminalise end users and hold software providers liable. Hollywood has been calling Members of the Legal Affairs Committee daily.
Läs speciellt sista meningen. Inte minst därför är det viktigt att vi jämnar ut detta genom att vi också kontaktar JURI-medlemmar.

15 mars 2007

IPRED2-omröstning på tisdag

Ville påminna om att JURI kommer rösta om kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 på tisdag. Denna gång ser omröstningen verkligen ut att bli av och det ser inte ljust ut för våran del. Har dock inte hängt med i svängarna så bra de senaste två veckorna så jag har inte så bra koll på just dagens läge just nu.

Se även FFII.org:s brev till parlamentarikerna i JURI. Om du själv känner för att kontakta ledanöterna i JURI och vänligt dela med dig av dina åsikter så finns JURI-medlemmarnas kontaktuppgifter här.

Digital idag - Webbsida för medborgarjournalistik lanserad

Oscar Swartz projekt kring medborgarjournalistik lanserades idag i form av en wiki vid namnet Digital idag. Swartz skriver på sin blogg:
Den sajt för medborgarjournalistik och aktivism som jag flaggat för några gånger /.../ finns nu uppe i sin grundversion. Det är alltså en Wiki. Användarna skapar innehållet. Alla som brinner för informationsfrihet och kommunikationsfrihet bör bege sig dit och börja fylla den med information. Det är en sajt för alla som vill vara digitala idag, inte i morgon.
Första och ännu det enda projektet handlar om FRA:s avlyssningslag. Aktuellt och jätteviktigt ämne. Det är bara att sätt igång. Wikin är öppen för alla.Swartz skriver något annat i samma bloggpost som jag själv hade tänkt skriva om men som inte blivit av på grund av tidsbrist och som jag vill understryka:
Jag har läst uttalanden från Bodström i SvD, DN och Computer Sweden och kommer till slutsatsen att det hela handlar om politiskt rävspel. (s) vill uppnå någonting, dvs få in några punkter i lagen. Men i grunden tycks man hålla med. Och lagen föreslogs ju från början under (s)-regeringen för ett år sedan.
Bara för att Socialdemokraterna har sagt att de vill bordlägga förslaget så betyder det inte att de faktiskt kommer göra det eller att de vill och kommer att förkasta hela förslaget. Glöm aldrig att även Centerpartiet fick mycket uppmärksamhet när de var med och bordlade ett par övervakningsförslag, men sedan efter smärre kosmetiska ändringar nu kommer rösta igenom dessa lagarförslag!

12 mars 2007

Om sambandet mellan öppen källkod och piratkopiering

En fråga som nästan aldrig diskuterats är sambanden mellan öppen källkod och piratkopiering. Snarare finns det en allmän ovilja bland vissa öppen källkodsförespråkare att på något sätt förknippas med piratkopiering. Det mest publika exempelt på ett sånt fall var när Gnuheter skulle återlanseras som Planet Gnuheter. Patrik Wallström som driver sidan samlade in bloggflöden från diverse bloggare och organisationers webbsidor från både öppen källkods- och piratkopieringssfären*. En av dessa var Linuxportalen som är såsom namnet antyder en portal för Linux. När dessa upptäckte att deras flöde skulle presenteras på samma sida som Piratbyråns- och Copyriotsflöden så bad de om att bli bortplockade från Planet Gnuheter. Motiveringen:
Piratbyrån och Copyriot har som syfte att främja piratkopiering, något som vi dels inte vill bli förknippade med, och dels knappast främjar öppen- och fri programvara (som är vårt syfte)
Jag tycker personligen att det är en mycket tråkig attityd. Det är två rörelser som inte bara driver åt samma håll men som även är sammanflätade. Både sambandet och det ömsesidiga gynnandet mellan de två rörelsena demonstreras inte minst av KTH-forskaren Håkan Selg. Selg är forskaren som höll i det EU-finansierade forskningsprojektet Music Lessons, vars syfte bland annat var att undersöka och jämföra problem och möjligheter med P2P-tekniken. Detta projekt är nu avklarat. Men Håkan Selg påbörjade redan i början av förra året ett nytt projekt som går under namnet Ny användarmedverkan – nya affärsmodeller (Nam-Nam). Det är ett projekt som utreder om öppen källkod är ett hot mot de traditionella programföretagen. (resultatet tyder på att det är så).

Håkan Selg brukar förvisso beskrivas som en forskare som undersökt spridning och användning av ny teknik ända sedan åttiotalet. Så, är det en tillfällighet att han gick från fildelning till öppen källkod? Nej, faktiskt inte.
Efter att ha tittat närmare på användarmönstren vid fildelning kom han in på öppen källkod-rörelsen som rör sig i samma miljöer på nätet.
Och visst är det så. Min personliga erfarenhet säger i alla fall att de mest ideologiska/filosofiska och/eller tekniskt insatta piraterna även är insatta i öppen källkodsfilosofin.

På ytan kanske det än idag går att undvika sammankopplingar mellan öppen källkod och piratkopiering. Men när dessa två rörelser i grunden är så sammanflätade så blir det i längden varken hållbart eller gynnsamt att ha en "vi-har-inget-med-varandra-att-göra"-attityd. Det ena utesluter helt enkelt inte det andra. Tvärtom, det finns nog mer gemensamt mellan öppen källkod och piratkopering än vad som kan tänkas vid en första tanke. Djupare analyser i ämnet vore intressant att se.

*Redan här känns det svårt att säga "öppen källkods- och piratkopieringssfären" eftersom att det är svårt att göra skarpa gränsdragningar på i alla fall bloggarnas ämnesområden.

09 mars 2007

Europaparlamentet debatterar upphovsrättsförslag

Den 12-15 mars är det plenarsammanträde för Europaparlamentet i Strasbourg. Det var vid detta plenarsammanträde det var tänkt att Europaparlamentet skulle rösta om kriminaliseringsdirektivet/IPRED2. Men eftersom att omröstningen i JURI sköts upp till 20 mars så har även omröstningen om direktivet i Europaparlamentet där alla parlamentariker finns samlade (eller "plenum" som det egentligen heter) också skjutits upp. Omröstningen om kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 i plenum kommer istället äga rum i april eller maj.

Icke desto mindre så finns det ett annat betänkande som står på agendan inför sammanträdet. Detta betänkande kallas för Kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG). Jag har inte hängt med i beredningsprocessen av detta förslag så jag har inte så bra koll. Men tydligen så är detta inte ett direktiv. Snarare arbetade EU-kommissionen fram en rekommendation utan att blanda in Europaparlamentet. Av ren irritation över detta antog Europaparlamentet på eget initiativ en föredragande som nu har arbetat fram detta betäknande. Och skummar man igenom betäknandet så verkar parlamentarikerna jättesuriga för att EU-kommissionen drev igenom lagförslaget utan att blanda in Europaparlamentet.

Kanske ett fall där någon med lite extra fritid kan titta närmare på. Se då även här (OEIL för er som vet vad det är).

FRA:s avlyssningsproposition

Idag presenterade Odenberg FRA:s avslyssningsförslag. Här är den.

06 mars 2007

Beslut om patentförslag på torsdag

Regeringen har sedan en tid tillbaka jobbat på ett lagförslag om patenträtt. Lagförslaget kallas för Harmoniserad patenträtt. Beslutsprocessen har kommit så långt så att det skickades in en lagrådsremiss till Lagrådet redan förra året. Lagrådets yttrande finns här [PDF]. Det verkar som att regeringen kommer fatta beslut om förslaget på torsdag.

Personligen befinner jag mig i en tentaperiod just nu och har inte tid för nåt annat än plugg. Vore därför underbart om någon kunde/ville skumma genom lagförslaget och/eller Lagrådets yttrande och berätta om de eventuella bristerna i förslaget.

Nu när jag ändå är inne på ämnet. Det finns ett liknande förslag, fast om upphovsrätt. Det kallas för Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) och Lagrådets yttrande finns här [PDF]. Vill/kan ni kolla upp denna också vore det ännu bättre.

Uppdatering 15/3: Regeringen har lagt fram propositionen. Se pressmeddelande.

02 mars 2007

Eva-Lena Jansson - Riksdagsledamot att titta närmare på

Sitter här och plöjer som vanligt igenom riksdagens webbsida efter relevanta nya dokument. Brukar vanligen inte hitta positiva saker (snarare tvärtom), men idag blev jag positivt överaskad.

Hittande nämligen två frågor, båda skrivna av ledamoten Eva-Lena Jansson (s). Den ena fråga handlar om FRA och deras avlyssningsförslag och den andra om den föreläsning FBI och MPA höll för polisstudenterna. Båda frågorna är riktade till Beatrice Ask.

I frågan om FRA påpekar hon att den borgliga regeringen inte vill införa några begränsningar i lagförslaget och att förslaget fått tung kritik. Sedan framhåller hon att regeringen har väldigt bråttom med att få igenom lagförslaget trots att integritetskommittén jobbar med ett betäkande där de bland annat behandlar frågan om FRA:s avlyssningsförslag. Hon avslutar med att fråga om Ask avser beakta integritetskommitténs betänkande i kommande lagändringar.

I frågan om föreläsningen för polisstudenterna ger hon först en kort bakgrund och sedan skriver hon något riktigt intressant
Enligt uppgifter i Computer Sweden hade talarna bjudits in för att ”förklara sin verksamhet för studenterna”. I en rapport från upphovsrättsorganisationen IIPA, där MPA ingår, beskrevs syftet dock som ”tränings- och utbildningsarbete” av svenska poliser (anm. min kursivering)
Hennes fråga till justitieministern är vad Ask avser göra för att säkerhetsställa att "polisens utbildningar präglas av opartiskhet"?

Frågorna är i sig inte så speciella. Men de är väldigt sakligt utformande, vilket enligt min erfarenhet är ganska ovanligt, och Eva-Lena Jansson visar att hon faktiskt följer med i nyhetsrapporteringen i dessa ämnen. Alltså inte helt omöjligt att vi kommer se mer av henne i dessa sammanhang i framtiden.

Återkommer vid eventuellt intressanta svar från Beatrice Ask.