06 mars 2007

Beslut om patentförslag på torsdag

Regeringen har sedan en tid tillbaka jobbat på ett lagförslag om patenträtt. Lagförslaget kallas för Harmoniserad patenträtt. Beslutsprocessen har kommit så långt så att det skickades in en lagrådsremiss till Lagrådet redan förra året. Lagrådets yttrande finns här [PDF]. Det verkar som att regeringen kommer fatta beslut om förslaget på torsdag.

Personligen befinner jag mig i en tentaperiod just nu och har inte tid för nåt annat än plugg. Vore därför underbart om någon kunde/ville skumma genom lagförslaget och/eller Lagrådets yttrande och berätta om de eventuella bristerna i förslaget.

Nu när jag ändå är inne på ämnet. Det finns ett liknande förslag, fast om upphovsrätt. Det kallas för Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) och Lagrådets yttrande finns här [PDF]. Vill/kan ni kolla upp denna också vore det ännu bättre.

Uppdatering 15/3: Regeringen har lagt fram propositionen. Se pressmeddelande.

Links to this post:

Skapa en länk