26 februari 2007

Ny svensk utredning föreslår fler patent

Jag skrev för några veckor sen att patentansökningarna i Sverige minskat med 40 % sedan år 2000. Riksdagsledamoten Solveig Hellquist (fp) ställde med anledning av denna minskning oroligt en fråga till näringsminister Maud Olofsson om vad närigsministerna avser göra för att patenten ska öka, och då främst bland småföretagen.

Maud Olofsson svarade för en tid sen och nu vet vi två saker: Att Olofsson är mycket positiv till att småföretagare patenterar i större utsträckning och att det tillsats en svensk utredning som bland annat innehåller förslag på hur antalet patent kan ökas (SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd). Så hur föreslår utredningen att antalet patent ska ökas? Jo, genom öppna upp fler områden för patentering, såsom affärsmetoder, databehandling och medicinska behandlingsmetoder (!). Inte nog med att ökad patentering i sig är korkat men frågan är om de också verkligen är så korkade att de tror att beviljandet av patent på abstrakta saker kommer öka småföretagens patentering? Självklart kommer de stora företagen att ta över dessa områden och hämma utveckligen där också. Som om problemet med småföretagens och i allmänhets allas ovilja att patentera beror på bristen av upptäckter att patentera, snarare än problemet med ett fallfärdigt globalt patentsystem.

Så länge politikerna sätter likhetstecken mellan antalet patent och innovationsgraden så kommer vi att se såna här ogenomtänkta ställningstaganden och förslag på lösningar, som inte siktar in sig på de verkliga problemen, utan naivt forsätter på samma bana att så länge antalet patent ökar så finns det inga problem och inga insiktsfulla frågor behöver ställas om de verkliga konsekvenserna av dagens patentsystem. Så länge konsekvenserna i politikernas fantasi fungerar så fungerar allt annat också. Patent är svaret på alla frågor. Punkt!

Lästips: FFIIs pressmeddelande: Statlig patentutredning hotar tillväxten

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ja, det är lite skrämmande det här. Patent är previlegiebrev,
och kungar har väl alltid roat sig med att dela ut previlegier på folkets bekostnad i utbyte mot fjäsk. /Sven W

26 februari, 2007 10:08  
Anonymous Anonym said...

Grunden som först måste bemötas, innan det ens går att diskutera vettigt med "patentare" är föreställningen att vi inte kan konkurrera mot billig arbetskraft i Asien, och att vi därför måste förlita oss på att kunna tjäna pengar på vårt kunnande genom ensamrätter gällande användningen av kunnandet.

Condolezza har helt säkert förklarat det för Merkel, och hon har i sin tur spritt det vidare och det har helt säkert även nått Maud som svalt det med hull och hår. Spridantet av detta har också fått pågå tämligen oemotsagt sedan sent sjuttiotal ungefär.

När man lyckats klara ut detta och fått det ur världen, då först kan man börja tala om varför det per automatiskt blir skräp-patent som närmast förbjuder lösande av problem istället för en ensamrätt på en specifik problemlösning när man går utanför teknikens rent fysiskt materiella värld med automatiserad produktion av materiella varor.

//steelneck

26 februari, 2007 16:01  

Skicka en kommentar

<< Home