13 februari 2007

Ny utredning - Skarp kritik mot bristande integritet

Från TV4-nyheterna:
Svensk lag ger inte tillräckligt skydd för medborgarnas personliga integritet. Det slås fast i en skarpt formulerad utredning som snart ska lämnas till regeringen. På punkt efter punkt riktas svidande kritik mot hur integritetsfrågorna försummats när nya lagar tagits fram under stor tidspress.
Finns ett videoreportage också, men det har inte kommit upp på nätet än.

Links to this post:

Skapa en länk