17 januari 2007

Ingen upphovsrätt i år men massor av övervakning

Statsrådsberedningen har gett ut informationsmaterial om vilka propositioner och skrivelser som regeringen planerar att avlämna under resten av året. Bland justitedepartementets planerade propositioner hittar jag vad gäller immaterialrätt bara Harmonierad patenträtt (2 mars) och Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (9 mars). Alltså inget sanktionsdirektiv (IPRED1) i år verkar det som. Skulle ha implementerats 29 april förra året egentligen. Och IPRED2 är på väg. Det går undan i EU men slutar i en flaskhals i regeringen.

Dock verkar det bli desto mer övervakning, tvångsmedel och integritet. Detta både hos Justitedepartementet och Försvarsdepartementet. Totalt sju stycken lagförslag från de båda departementen gemensamt (titlerna tenderar att vara ganska kryptiska så jag kan ha missat någon/några). Observera då speciellt att FRA:s avlyssningsförslag kommer avlämnas av Försvarsdepartementet 8 mars (En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet). Detta alltså trots all kritisk och alla debatter senaste tiden. Jaja, förhoppningsvis blir det så som Johan Linander säger om att förslaget faller efter en granskning i Lagrådet.

Links to this post:

Skapa en länk