04 januari 2007

Nytt EU-ordförandeskap - Nya besvär

Vid årsskiftet tog Tyskland över EU:s ordförandeklubba. Det betyder att Tyskland kan sätta dagordningen och det kommer tyvärr att missgynna alla som på något sätt är kritiska mot striktare immateriellarättslagar. Intellektuell egendom verkar ligga Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, nära om hjärtat och hon har under en tid tillbaka gjort klart att Tyskland kommer prioritera dessa frågor högt både under Tysklands EU-ordförandeskap och under sommarens G8-mötet där Tyskland är ordförande.

Det centrala i Merkels förespråkande av intellektuell egendom är att USA och EU ska närma sig varandra i dessa frågor istället för att driva isär. Vilket självklart egentligen innebär att EU ska närma sig USA. Men hon vill också förstrikta immateriellarättslagarna på global nivå. Detta för att klara konkurrensen från tredje världen. Vilket alltså innebär att stora företag i väst får bättre villkor att köra över konkurrensen i tredje världen.

Financial Times interjuvade henne igår och självklart talade hon varmt om intellektuell egendom. Här är godbitarna ur interjuvn:
The EU and the US have sophisticated patent legislation /../ We should be looking for ways to keep developing these together at a transatlantic level. We must watch out that we do not drift apart, but instead come closer together, where there are clear advantages for both sides.

For example, it causes unnecessary friction for patent rules in the US to be structured differently from those in the EU /.../ We face the same tough competition from Asian markets, and from Latin America in the future. We must join forces and co-operate, for instance in the fight for better intellectual property protection in the global market.
För övrigt vill hon återuppta debatten om EU:s konstitution och hennes förhoppning är att en ny utarbetad konstitution ska antas innan Europaparlametsvalet 2009 (självklart). Det vi vet är att i alla fall det förra förslaget till ny konstitution som röstades ner av Frankrike och Nederländerna skulle ha missgynnat kritiker intellektuell egendom (vilket Christian Engström här förklarar varför, scrolla ner en bra bit). Med tanke på att det är Tyskland och Angela Merkel som kommer sätta grunden för ett nytt förslag till EU:s konstitution så bådar det inte gott här heller. Det gäller alltså att vara vaksam på vad Tyskland kommer göra under sitt ordförandeskap, och helst ligga steget före.

Links to this post:

Skapa en länk