27 december 2006

Länsrätten avslår Antipiratbyråns överklagan

Tänkte bara kort upplysa om att Länsrätten har avslagit Antipiratbyråns överklagan av Datainspektionens beslut att ip-nummer är att betrakta som personuppgifter.

Links to this post:

Skapa en länk