26 november 2006

Första omröstningen om IPRED2 på tisdag

Så då har processen med IPRED2-direktivet kommit så långt att den första omröstningen kommer hållas på tisdag förmiddag. IPRED2-direktivet behandlas just nu i en första läsning av Europaparlamentet. Det går till så att ett par av parlamentets utskott, där en är huvudansvarig och de andra rådgivande, behandlar direktivet. Direktivet behandlas dock på liknande sätt i alla utskott där ändringar föreslås och sedan röstar utskottet om de ändringar som föreslagits. De ändringar som antas rekommenderas sedan för hela församlingen i Europaparlamentet, som då röstar om dem.

De tre utskotten som behandlar IPRED2-direktivet är ITRE, LIBE och JURI där JURI är huvudansvarig. Utskottet som ska rösta på tisdag är ITRE. Jag föreslår att vi kontaktar ledamöterna i detta utskott och uttrycker våra åsikter innan omröstningen på tisdag.

I korthet handlar IPRED2-direktivet om att kriminalisera alla intrång i alla immatriellarätter som uppsåtligen begås i kommersiell omfattning. Observera att det står kommersiell omfattning och inte bruk. Samtidigt finns det ingen definition för "kommersiell omfattning". Att alla intrång kriminaliseras betyder att alla intrång behandlas enligt brottsbalken och kan alltså i värsta fall sluta med fängelse. Detta kan skapa problem både för oss fildelare och för företagsledare som medvetet tar risker när de försöker ta sig genom och runt patentträsken. För mer generell information läs på FFII:s sida om direktivet. Vill ni verkligen ha koll så rekommenderas även listan på ändringar som föreslagits inför omröstningen i ITRE. Än en gång är arbetet utfört av FFII. För enkelhetens skull har de satt plus och minustecken på ändringsförslagen. Rekommendera gärna denna lista för politikerna om ni kontaktar dem.

Links to this post:

Skapa en länk

4 Comments:

Anonymous johan said...

Jag skickade mail till alla ledamöterna i utskottet igår (100 adresser att klippa och klistra...). Idag fick jag svar från en. Här är det:

[i]Dear Johan,

We are working very closely to FFII to make the amendments, as we have a very similar position. Thank you very much for your concerns. We will keep you updated with the process and final vote.

Carolina López García
Oficina de David Hammerstein[/i]

27 november, 2006 12:21  
Anonymous johan said...

Yes! Fel sorts tags!

27 november, 2006 12:24  
Blogger Per Jonsson said...

Vad står IPRED2 för?

Konstigt att det inte är någon som helst debatt om detta. Men det kanske är en EU grej att skapa en kryptisk förkortning så tror folk att det bara är jobbigt och oigenträngligt.

Ahh.. Hittade förklaringen nu:
"the second Intellectual Property Enforcement Directive"

Pust pes.. Dags att sätta sig in i detta mer då antar jag..

27 november, 2006 12:47  
Blogger floodis said...

johan: Bra, det uppskattas.

Kan förövrigt nämnas att Hammerstein är föredragande. Han har alltså huvudansvaret för detta direktiv i utskottet ITRE. Han är väldigt engagerad i frågan och "på vår sida" ...om man säger så..

per: Om förkortningen är ett påhitt av förespråkarna? Nja, jag vet inte. Det är bara så den benämns i alla sammanhang jag sett. Den benämns IPRED2 av FFII också och de har ju trots allt varit med om att mjukvarupatentdirektivet förkortats till "CII" av mjukvarupatentförespråkarna för att förvirra människor. Så om man litar på FFII så kan man nog använda "IPRED2" =).

Anledningen till att jag inte skrev ut vad det betydde var för jag dels ville hålla artikeln kort och dels för att jag kände att det skulle förvirra. Men om det förvirrade mer att inte skriva ut vad förkortningen står för så ska jag tänka efter nästa gång...

Jag ska försöka samla lite länkar som någolunda enkelt ger en bakgrund till IPRED2-direktivet.

27 november, 2006 15:50  

Skicka en kommentar

<< Home