30 juni 2007

KDU drev igenom slopad kassettersättning

Kristdemokraterna har haft riksting nu i helgen. Överaskande nog dök frågan om kassettersättningen upp på dagordningen och KDU inte bara förespråkade slopad kassettersättning, utan också fick ett så stort gehör att Kristdemokraterna, av alla partier, nu har det som kristdemokratisk politik att avskaffa kassettersättningen. Kul!

En lustig grej dock
Tanken är att företagen ska få en kompensation för den piratkopiering som köparen av ett medium potentiellt kan tänkas göra samt för den kopiering i privat bruk som Sverige traditionellt har tillåtit (anm. min understrykning)
Pressmeddelande från KDU

Frågan är om man ska tolka detta som att KDU är ovanligt införstådda med att kassettersättningen i praktiken används som en piratkopieringsersättningen eller om de har missat att kassettersättningen på pappret enbart ska ersätta privatkopieringen. Jag tycker det mesta tyder på ett missförstådd från KDU:s sida, där de tror att kassettersättningen är till för att ersätta båda sorters kopieringar.

I vilket fall som helst, jag ser det inte som helt omöjligt att de andra regeringspartierna driver igenom likande politiska linjer i denna fråga, och då är vi på riktig god väg att avskaffat kassettersättningseländet. Men det kräver nog speciellt stort engagemang från respektive ungdomsförbund.

16 juni 2007

Nytt lagförslag rörande patent

Pressmeddelande från regeringen:
Förslag om stärkt patentskydd

Statssekreterare Jöran Hägglund har idag från tagit emot Tystnadspliktsutredningens betänkande Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27) /.../ Innebörden av betänkandet är att de som i en särskild ordning auktoriserats som patentombud och deras biträden inte ska få höras i rättegång om förtrolig information de erhållit i patentärenden, så kallat frågeförbud