16 juni 2007

Nytt lagförslag rörande patent

Pressmeddelande från regeringen:
Förslag om stärkt patentskydd

Statssekreterare Jöran Hägglund har idag från tagit emot Tystnadspliktsutredningens betänkande Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27) /.../ Innebörden av betänkandet är att de som i en särskild ordning auktoriserats som patentombud och deras biträden inte ska få höras i rättegång om förtrolig information de erhållit i patentärenden, så kallat frågeförbud

Links to this post:

Skapa en länk