25 april 2007

IPRED2-omröstning snart

Omröstningen kommer troligen att mellan 12.30 - 13.00. Kommer troligen att sändas på webb-tv, så den som kan rippa får gärna göra det.

Återkommer någon gång efter omröstningen.

Uppdatering:

Röstningen gick snabbt som vinden och det var svårt att uppfatta så mycket. En sak som dock med säkerhet kan sägas är att direktivet inte röstades ner. Och det gick i övrigt inte heller bra. Jag får återkomma igen.

Links to this post:

Skapa en länk

3 Comments:

Anonymous johan said...

Oj, det var inte lätt att hänga med där... Nån som kan sammanfatta?

25 april, 2007 13:06  
Anonymous Anonym said...

Pressmeddelande från Europaparlamentariker Inger Segelström (s)
2007-04-25

(s) röstar nej till EU-gemensamma straff för immaterialrättsintrångIdag (25/4) har Europaparlamentet röstat om EU-gemensamma straffrättsliga bestämmelser på immaterialrättens område. Inger Segelström, delegationsledare för den socialdemokratiska gruppen, kommenterar.

- Vi anser att det är av yttersta vikt, både för europeiska konsumenters hälsa och säkerhet samt för samhällsekonomin, att vi tar gemensamma tag för att beivra piratkopiering och varumärkesförfalskning som sker i kommersiell skala och i organiserad omfattning.

- Men vi ifrågasätter om EU överhuvudtaget har kompetens att i detalj reglera vilken typ av straffrättsliga påföljder samt vilka straffsatser som medlemsstaterna ska använda sig av vid intrång i immateriella rättigheter.

- Att som kommissionen tolka EG-domstolens miljödom från 2005 som ger EU rätt att anta sådana bestämmelser på miljörättens område till att även gälla för immaterialrätten känns alltför långtgående. Denna fråga måste vidare utredas och det måste tydligt påvisas att nationella åtgärder är otillräckliga innan EU går vidare med gemensamma detaljerade insatser. Därför valde vi socialdemokrater att röstar emot förslaget, avslutar Inger Segelström.


För ytterligare information:
Inger Segelström 070-312 40 03
Alexandra Sannestedt, politiskt sakkunnig +32 478 20 74 71

25 april, 2007 18:55  
Blogger floodis said...

Japp, såg det.

Jag kommer kommer med en längre rapport/analys/diskussion senare i veckan.

25 april, 2007 19:21  

Skicka en kommentar

<< Home