22 april 2007

Inför omröstningen av IPRED2 i Europaparlamentet

Datum för omröstningen av IPRED2 i Europaparlamentet har satts till 24 april 25 april. Även om det känns relativt lungt och stilla på ytan så kan jag lova att det nästan stormar under ytan. Deadline för inlämning av ändringsförslag var för ett par dagar sedan och därmed har den febrila sista sekunden lobbyverksamheten startat på båda sidor. På ena sidan står internetfolket i allmänhet och en mångfald av organisationer och föreningar och på andra sidan står en handfull upphovsrättsextremister. Mellan dessa lobbygrupperingar finns kriminaliseringsdirektivet/IPRED2. Ett stort slag kommer avgöras på onsdag.

Det är dags för mig att skriva vad direktivet innehåller. Här är direktivet alla huvudpunkter:
 • Alla intrång i alla immateriella rättigheter kriminaliseras. Det innebär att varje intrång ska leda till ett straff. Vilket alltså till exempel innebär att företag som testar gränserna för ett patent kan få se sina juridiskt ansvariga ledare bakom galler, om det nu inte blir böter. Detta tillsammans med de gråzoner som existerar i juridiken idag i EU kring mjukvarupatent kan utnyttjas av vissa företag för att sätt skräck i andra företag eller utvecklare.

 • Intrången som kan bestraffas ska ha skett i "kommersiell omfattning". Detta uttryck kommer från TRIPS-avtalet artikel 61:
  Medlemsstaterna skall säkerställa att brottsmålsförfaranden och straffrättsliga påföljder tillämpas åtminstone vid uppsåtlig varumärkesförfalskning eller upphovsrättslig piratkopiering i kommersiell omfattning (anm. min kursivering).
  Problemet är att det inte finns någon definition på "kommersiell omfattning". Medan motsidan fruktar att detta uttryck kan komma att innefatta vanliga företagare och fildelare/piratkopierare så fruktar å andra sidan försidan att uttrycket kommer fungera som ett hinder mot att åtala i alla fall piratkopierare. Motsidan försöker lösa detta genom att få igenom en vattentät definition för uttrycket, medan försidan har försökt strycka uttrycket helt och hållet ur direktivet. Det är här man börjar ana hur oarbetad och flummig detta direktiv är.

 • Förutom att alla intrång i alla immateriella rättigheter som sker i "kommersiell omfattning" kriminaliseras så kriminaliseras även medhjälp, försök och anstiftan till intrång i alla immateriella också. Dessa är helt nya sorters brott som inte har funnits sedan tidigare. De som kan tänkas drabbas av denna fras är internetleverantörer, utvecklare av p2p-mjukvara, personer som driver p2p-sidor osv.

 • Tillfällig eller permanent näringförbud för dömda företag, beslag och förstöring av tillgångar och egendom, hinder från tillgång till offentligt stöd och subventioner osv osv. Och precis som i sanktionsdirektivet/IPRED1 så ska domen mot den fällda personen eller företaget offentliggöras i rent avskräckande syfte. Vilket i och för sig kanske inte direkt berör Sverige som redan lever efter offentlighetsprincipen. Meningen med offentlighetsprincipen respektive offentlig uthängning är dock ganska olika.

 • Straffskalan höjs till minst fyra års fängelse (från dagens två år). Vilket alltså ger utrymme för varje enskilt land att höja ännu mer om de nu önskar det. Bötes beloppet höjs till minst 100,000 euro.

 • Berörda upphovsrättsinnehavare eller deras företrädare ska få tillåtelse att på ett eller annat sätt bidra till polisens utredningsgrupper. Vilket alltså innebär att tveksamma organisationer som Antipiratbyrån skulle kunna ingå i utredningsgrupper med full insyn och andra rättigheter som att få tillgång till personuppgifter eller få insyn i alla de databaser och register våra tidigare och nuvarande regeringar håller på att bygga upp.

 • För att polisen ska kunna inleda en utredning av ett intrång i en immateriell rättighet krävs det att det på ett eller annat sätt har gjorts en anmälan. Ett av huvudpunkterna i kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 är att dock upphäva detta krav och tillåta polisen på eget initiativ inleda utredningar.
Ovanstående huvudpunkter beskriver direktivet såsom det lades fram av EU-kommissionen. Direktivet har ju dock beretts genom tre kommittéer och Nicola Zingaretti som är direktivet föredragande har lagt fram sin egen rapport, som alltså är direktivet såsom det ändrats av kommittéerna. För en sammanfattning av dessa ändringar se Piratpartiets sida. För er som vill djupdyka i dessa ändringar så finns de här.

Zingarettis rapport är dock inte på något sätt bindande, utan mest en rekommendation om hur det Europaparlamentets juridiska utskott JURI rekommenderar att direktivet antas i plena (stora Europaparlamentet). Därför har FFII, EFF, BEUC (konsumentorganisation) och EBLIDA (paraplyorganisation för bibleoteken i Europa) jobbat fram, enats om och lämnet in en samling egna ändringsförslag [PDF] som rejält skulle urvattna direktivet om de antogs. Vissa obehagligheter skulle dock fortfarande finnas kvar (som till exempel hela grundidén om kriminalisering av intrång i vissa immateriellarättigheter).

På den andra lobbysidan har det varit mycket tyst från IFPIs håll, vilket troligen mest beror på att de är duktiga på att bedriva lobbyverksamhet i det tysta. Å andra sidan släppte AEPOC (European Association for the Protection of Encrypted Works and Services) ett pressmeddelande i torsdags där de är kritiska mot den punkt i Zingarettis rapport som undantar piratkopiering för privat bruk ur direktivet och varnar för att detta kommer leda till mindre kultur och mindre kulturell mångfald i Europa. Just detta undantag är AEPOCs största och enda oro och de menar att ur ett allmänt internetperspektiv så kommer detta undantag att utnyttjas av organiserade brottslingar till att erbjuda slutanvändare piratkopieringsverktyg. Rätt mig om jag har fel, men det verkar som att AEPOC just kallade utvecklare av p2p-mjukvara, personer som tillhandhåller DC-servrar och BitTorrent-trackers osv för organiserade brottslingar? De likställer detta undantag med att öppna Pandoras ask vad gäller p2p:
Accepting private piracy though, equals to opening the Pandora Box: Especially in view of peer-to-peer copyright violations...
AEPOC vill alltså se straffrättsliga åtgärder mot alla som gör intrång i immateriella rättigheter och de har sina ögon speciellt på p2p. Nämnde jag föresten att svenska Boxer TV Access AB är medlem i AEPOC och att Boxer till 70% ägs av den svenska staten?

Medan det pågår ett krig om direktivet ska klämma åt fildelare eller inte (för direktivet handlar bara om p2p, fildelare och internet-piratkopering och inga andra kosmetiska argument som EU-kommissionen försöker låtsas om) så finns det en tredje väg: Att direktivet förkastas helt och hållet. Vi får inte glömma bort grunden för hela direktivet: En miljödom i EG-rätten. Jag har redan berättat den historien. En kort repetition är dock att genom en miljödom i EG-rätten så har dörrar öppnats för kommissionen att genom orimligt vida tolkningar av denna dom försöka få igenom straffrättsliga lagförslag genom EU:s tredje pelare, vilket egentligen inte är tillåtet. Kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 går alltså utöver EU-kommissionens kompetens. Ni som har mailat Moderaterna i Europaparlamentet angående detta direktiv har fått ett standardsvar angående just detta tillbaka (Tack Combatt för vidarebefodringarna av mailen!). Oväntat nog, måste jag säga, så har Moderaterna tydligen bestämt sig för att rösta ner hela direktivet av just den anledning att straffrätten inte hör hemma i tredje pelaren.
Moderaterna har för avsikt att rösta mot betänkandet av Zingaretti med motiveringen att straffrätten enligt fördragen är nationell kompetens.
Detta gäller inte bara de svenska Moderaterna utan det verkar finnas en tendens i hela den politisk gruppen EPP (där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår) att rösta ner direktivet med denna motivering. EPP är den största politiska gruppen i Europarlamentet och om denna tendens sprider sig i EPP så finns det goda chanser att direktivet röstas ner. Det är alltså bara att forsätta ligga i och försöka påverka alla Europarlamentariker att antingen rösta på FFIIs, EFFs, BEUCs och EBLIDAs ändringsförslag eller helst rösta ner hela direktivet!

Ps. Missa inte webbsidan Copycrime där man dels bland annat kan läsa om vad man kan göra för att försöka stoppa förslaget och dels skriva under deras upprop mot kriminaliseringsdirektivet/IPRED2. D.s

Links to this post:

Skapa en länk

7 Comments:

Anonymous DanceK said...

Helv**** j**lar.

Slå mig! Jag bröt min bojkott igår och lät en hyrfilm komma in i mitt hem! Slå mig!

F.ö. har jag själv mailat en moderat i nåt av ECs utskott som du länkade till, men fick inte ens ett standardsvar.

22 april, 2007 11:01  
Blogger floodis said...

Ja, det är väldigt olika mellan parlamentariker. Vissa svarar personligt på alla mail de får och andra plockar helt och hållet bort sina mail adresser så ingen ska kunna maila dem. Och så finns alla emellan.

Det gör dock kanske inte så mycket. Det är bra att de känner av trycket.

22 april, 2007 23:56  
Anonymous Anonym said...

Eh... UK government är emot...

"EC competence does not extend to the proposals and that the case for the need for the Directive has not been sufficiently made out"

Och dom diggar Jens Holm !!!

http://action.ffii.org/ipred2/UK_Government_Advice_for_Plenary1

23 april, 2007 03:22  
Blogger floodis said...

Ja, jag såg det efter att jag skrivit denna bloggpost. Får se om jag har tid att uppdatera texten sen..

23 april, 2007 14:23  
Blogger christian.engstrom said...

Om jag fattar rätt är det debatt i parlamentet ikväll den 23 april.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-5490-113-04-17-901-20070420STO05488-2007-23-04-2007/default_en.htm

Och möjligen direktsänds debatten via webbteve också:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/public/freetext_page_direct/20061120FTX00012-2101/default_en.htm

(Om länkarna är för långa för att funka finns de även i Piratpartiets forum i tråden http://forum.piratpartiet.se/Topic74742-15-1.aspx )

23 april, 2007 14:41  
Anonymous Anonym said...

förlåt min noob, men jag vill supporta och skriva på protestlista om det är möjligt någonstans.

Använder inte datorer så ofta, men kan skilja mellan rättvisa och orättvisor i sådana här sammanhang. Det här luktar ju orättvisa lång väg.


Tack!

05 maj, 2007 14:30  
Anonymous Janne Lagersted said...

Jag bröt min heliga ed att aldrig göra något emot som husse har sagt.

Häromdagen hyrde jag en toppenrulle och bad sedan mina barn att kopiera den så vi kunde se den tillsammans med grannar till helgen. Jag tycker själv att jag har gynnat filmbolaget lite och samtidigt ansett mig ta ut min rätt att få se den när jag vill.

Vilken härlig folkrörelse det har blivit. Det förenar verkligen människor!

05 maj, 2007 14:34  

Skicka en kommentar

<< Home