26 mars 2007

Integritetsskyddskommittén överlämnar delbetänkande på torsdag

Pressmeddelande från regeringen angående Integritetsskyddskommitténs överlämnande av ett delbetänkande till justiteministern:
Torsdagen den 29 mars kl. 14.00 överlämnar Integritetsskyddskommittén till justitieminister Beatrice Ask delbetänkandet "Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys"

Links to this post:

Skapa en länk