25 november 2008

Några citat från de senaste dagarna

Jan Guillou chattade tidigare idag på Aftonbladet angående IPRED. Följande citat får stå för nivå på hela chattet:

tidningsankan: i japan har internet blivit mer och mer anonymt pga av de de hårda fildelningslagarna. Detta gör det omöjligt att kontrollera även grov brottsligthet som ex barnporrbrott. Hur ställer du dig till det?

Jan Guillou: Jag är emot barnporr.

Via Copy me happy.

Även Per Sundin från Universal chattade nyligen på tv4.se. Och även här blir man mållös.
Trådlöst: Hej jag avänder min grannes trådlösa nätverk. Blir det han som kommer att bli ansvarig för min olagliga fildelning?
Per Sundin: Det stämmer! Att idag inte skydda sitt trådlösa nätverk med tex inloggning är väldigt osmart. Mvh Per
Via opassande.

Copyriot skrev för några dagar sedan att "schlagermannen Micke Wennborn nu bekräftat att han vill förbjuda öppna nätverk". Då kan vi lägga Per Sundin till listan. Och kom ihåg att denna illegalisering av öppna nätverk är tänkt att ske som en bieffekt till en annan lag. Riktigt dåligt.

Vi forsätter med ännu ett citat som uttalades i helgen men som aldrig fick någon riktigt uppmärksamhet. Fredrik Reinfeldt på MUF:s förbundsstämma:
Väljarna har kort minne, vad som diskuteras nu behöver inte vara samma sak som diskuteras på valdagen
Detta är hela mening med Reinfeldt massmediestrategi om att tiga ihjäl frågor och en grej han "rekommenderade" de moderata riksdagsledamöterna inför FRA-omröstningen. Med andra ord: Driv genom lagar helt utan folkligt stöd nu och tig sedan ihjäl frågan så att det inte påverkar kommande valen. Och denna strategi har han alltså meddelat att han använder på IPRED-frågan.

Alla politiker använder denna strategi, men Reinfeldt är nog den första som gör det så uppenbart och faktiskt erkänt det. Och jag håller med om att det är en strategi som fungerat och troligen fortfarande gör det. Ända skillnaden mot förr är internet. Folk må glömma, men internet gör inte det. Speciellt inte frågor som berör internet. Dessutom är alla politiska analytiker är överens om att det var internet som avgjorde det amerikanska valet och att internet är en politiskkraft att räkna med i framtida val, även och kanske speciellt i Sverige. Reinfeldt kan forsätta försöka tiga ihjäl alla frågor som inte ligger till hans fördel, men det innebär samtidigt att underskatta internet, och det blir förhoppningsvis hans undergång.

23 november 2008

MUF röstar för fildelning

Under MUF:s förbundsstämma så röstade stämman efter en lång diskussion för att tillåta fildelning för icke kommersiellt bruk. För inte så många år sen satt en av MUF:s styrelsemedlemmar Anna König Jerlmyr (idag riksdagsledamot) på SVT:s Debatt och förklarade att piratkopiering finansierade både terrorism och narkotika. Ett halvt decennium senare röstar samma ungdomsförbund för fri fildelning. Underbart.

Och tidpunkten kunde inte vara sämre för moderpartiet. Men resultatet av MUF-stämmans omröstning är troligen mer ett resultat av den politik moderpartiet driver just nu i frågan snarare än ett sammanträffande. Helt enkelt droppen som fick det att rinna över för MUF. Dock fortfarande ett riktigt dåligt tillfälle för moderpartiet.

Här är motionen [PDF] det röstades om.

22 november 2008

Beatrice Ask talar klarspråk om IPRED

Den här regeringen har gjort sig känd för att inte ta debatter. Speciellt inte när de behöver debattera mot folk som har motsatt åsikt. Ett exempel här. Och är det en minister som verkligen lyckats hålla sig undan så är det justitieminister Beatrice Ask. Nu har hon dock äntligen uttalat sig i IPRED-frågan och direkt visar det sig varför hon lever efter mottot "tala är silver, men tiga är guld".

För det första försökte hon sig på ett klassiskt trick politiker brukar ta till när de vill undvika att debattera en känslig fråga. I ett försök att blidka gammelmedia, bloggar och alla andra motståndare till IPRED kastade hon ut ett köttben som gammelmedia i början verkar ha reagerat på enligt regeringens planer (de kastar ut något som egentligen är värdelöst men som den avsedda personen eller gruppen finner saftigt och intressant och därför tuggar på ett tag tills hon tröttnar men samtidigt glömmer bort den tidigare frågan). Ask vill som känt "mildra" IPRED genom att inte låta den gälla retroaktivt. Men som många redan har påpekat är förslaget löjligt. Lagar brukar ytterst sällan gälla retroaktivt, av logiska skäl. Till och med Karl Sigfrid som av partilojalitet noga brukar välja sina ord när han kritiserar eller kommenterar regerings olika förslag kallar Asks köttben för självklart och tillägger "jag tror inte att det har varit aktuellt heller i något skede i processen att föreslå det [retroaktivt utlämnande av personuppgifter]".

Oturligt nog för Ask gick ingen på blidkningsförsöket. Inte ens gammelmedia. Det enda som hände är att alla är mer suriga på regeringen än tidigare för att de ens tog till den taktiken och föreslog något så löjligt. Magnus Eriksson från Piratbyrån påpekar att det här är samma taktik som regeringen använde under FRA-debatten där de gång på gång föreslog kosmetiska ändringar och varje gång gick ut med att nu var lagen perfekt. Det är helt rätt och det visar att regeringen inte har lärt sig nåt av FRA-debatten. Jag tror dock inte ens att detta var en ändrig. Jag tror som Sigfrid att det aldrig har varit aktuellt att lagen skulle gälla retroaktivt. Att det snarare bara var en positiv del av förslaget som regeringen plockade ut och slängde ut till massan. Och om detta stämmer så är det till och med värre än den taktiken de använde under FRA-karusellen.

När Beatrice Ask till sluta uttalade sig och tillkännagav denna kosmetiska "ändring" så gav hon gammelmedia en öppning, som inte tvekade att sätta sina klor i henne. Och att Ask har en dålig vana av att tala i media, av uppenbara skäl, och det låg inte till hennes fördel. Jämför till exempel med Fredrik Reinfeldt som besvarar alla fildelningsfrågor med "Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration (men vi ska ha en balanserad lagstiftning)". Det är ur ett gammelmedie- och medelsvenssonsynpunkt ett neutralt och bildkande svar som fungerar, även om det har fått vissa piratpartister att slita av sig håret. Anledningen till att han säger så är självklart inte för att han menar det. Han vill bara tiga ihjäl frågan. Kommer ni inte ihåg att han "rekommenderade" denna taktik för alla moderata riksdagsledamöter under FRA-debatten? Och om de trots allt fick frågan så skulle de ge nåt obetydligt svar. Han kör själv den taktiken i alla för honom känsliga frågor. Och när han fick frågan under SVT-debatten så såg man att han bara rabblade upp ett memoriserat och meningslöst standardsvar, men som även lät välbalanserat för oinsatta. Hans egentliga inställning är att en hel ungdomsgeneration eventuellt ska jagas. Allt beror på upphovsrättslobbyns ord, som bokstavligt talat är hans lag.

I alla fall tillbaka till Ask. När hon till slut vågade uttalade sig i frågan så ledde hennes totala brist av att prata i media till följande blunder i Aftonbladet:
Motståndarna menar att det här ger film- och musikbranschen polisiär makt. Hur bemöter du det?

– De som ägnar sig åt den typen av retorik vet väldigt lite om vad polisen har för befogenheter. Men lagen ger skivbolag och andra en möjlighet att kontakta en person som de har fått id på och säga: Vi har förstått att du använder vårt material, och därför föreslår vi att vi kommer överens om en ersättning. Det öppnar för en dialog, diskussion och en överenskommelse mellan kunder och producenter. Det tror jag är bra.
Och för att vi ska vara säkra på att det inte bara handlar om ett missförstånd så upprepas frågan i DN uttryckt på ett tydligare sätt:
De kan alltså kräva ersättning och hota med att annars polisanmäla?
- Ja...
Svart på vitt: Statligt sanktionerad utpressningsverksamhet. Och det tycker justitieminister Beatrice Ask är bra.

Redan när den nya regeringen tillträdde för mer än två år sen skrev jag att Beatrice Ask inte alls var insatt i fråga och att hennes inställning var alldeles för naiv. Efter att ha haft huvudansvaret för denna fråga i mer än två år så verkar hennes kunskaper i frågan märkligt nog ha minskat och hennes naiva inställning ökat. Inte så konstigt dock. Världen forsätter trots allt att snurra medan hon sitter inbunkrad i Rosenbad livrädd för allting utanför och vägrar all yttre kontakt. Och den enda läxan hon kommer lära sig av att ha öppnat upp sig för en gångs skull är troligen att aldrig göra om det igen.

21 november 2008

FRA-debatt på KTH

Onsdag 26 november anordnar KTHs debattforum Pro et Contra ett seminarium om FRA:s signal- och massavlyssning. Först kommer Lars Ulving, forskare vid Försvarshögskolan, att inleda med varför signalspaningen behövdes under andra världskriget och hur verksamheten förändrats sen dess.

Sedan kommer FRA-lagen att diskuteras ur en rent teknisk vinkel verkar det som. Kurt Erik Lindqvist, vd på Netnod (som sköter svenska knutpunkter), kommer att prata om de "utmaningar internetarkitekturen erbjuder när trafik ska regleras".

Till sist kommer Martin Peterson, docent i filosofi på KTH, diskutera FRA-lagens konsekvenser, dilemman, integritet osv. Därefter kommer frågor kunna ställas från publiken.

Inga kanske direkt tunga namn, men kan bli rätt intressant ändå.

Generaladvokaten godkänner datalagringsdirektivet

Den här nyheten är egentligen över en månad gammal, men värd att nämnas, speciellt eftersom att jag inte har sett någon annan nämna det. Jag skrev i början av förra månaden att generaladvokaten vid EG-domstolen skulle komma med ett utlåtande den 14 oktober angående datalagringsdirektivet. Då kände jag mig ganska säker på att proceduren på vilket sätt direktivet hade antagits inte skulle komma att godkännas. Men det visade sig att vara fel för enligt generaladvokaten så antogs direktivet på rätt grunder.

Men jag måste säga att motiveringen till generaladvokatens beslut är bland de mest korkade jag har läst. Det är en så naiv och märklig som EU-relaterade beslut bara kan bli. Motiveringen till beslutet ser dessutom ut att öppna en helt ny väg för EU att besluta i frågor relaterade till polisiära frågor. Nu kan de komma att få möjligheten att anta frågor relaterade till polisiära frågor genom att argumentera för förbättringar på den inre marknaden.

Så här ligger det till. Besluten i EU tas genom olika procedurer beroende på vad frågan berör för ämne. Polisiära och straffrättsliga frågor får Europarlamentet inte vara med och besluta om. Dessa frågor behandlas av ministerrådet som består av varje medlemslands ministrar. Besluten som tas i ministerrådet måste tas enhälligt. Alla länder måste godkänna förslagen för att de ska godkännas och datalagringsfrågan var en fråga rådet inte kunde enas om. Jag antar att det är därför Lissabonfördraget, som riksdagen nu troligen har röstat om, ska ändra så att besluten i rådet ska kunna tas genom majoritetsbeslut.

I alla fall, när beslut inte kunde tas i rådet så vände pådrivarna sig till Europaparlamentet där beslut kan fattas mycket enklare. Enda problemet för förespråkarna var och är att Europaparlamentet inte får besluta i dessa frågor. Europaparlamentet får i princip bara besluta i frågor som handlar om att förbättra situationen på den inre marknaden och detta görs genom harmoniseringar av medlemsländernas lagar så de blir lika i grunden (så att alla kan konkurrera på lika villkor).

Efter en del traditionell kohandel och EU-mygel så drevs direktivet som känt igenom i Europaparlamentet. Irland reagerade på detta och överklagade parlamentets beslut till EG-domstolen och menade att meningen med direktivet enbart eller i huvudsak är att utredning, avslöjande och åtal av grov brottslighet och att detta syfte inte hade för avsikt att komma till rätta med brister på den inre marknaden.

Jag har inte läst hela general advokatens beslut, men i pressmeddelanet [PDF] sammanfattas beslutet på följande sätt:

Flera medlemsländer hade lagstiftning kring hur telefon- och internetleveratörer fick lagra data och lagstiftningen varierade mellan dessa länder, speciellt vad gäller lagringstiden och vilken typ av data som skulle sparas. Dessa skillnader kunde göra det nödvändigt att harmonisera lagstiftningen. Och eftersom att mängden data som sparas är proportionellt mot kostnaden att spara datan så fick leverantörerna i vissa länder en större ekonomisk börda på sig. Och detta är en barriär för den fria handeln med elektroniska kommunikationstjänster.

Komiskt då att alla leverantörer i hela EU nu tvingas spara så mycket information under så långa tidsperioder att vissa har svårt att klara av kostanden för lagringen. Det hjälper ju verkligen handeln. Om alla inte har det bra så ska det bli lika dåligt för alla. Tack för omtanken EU.

Och därför menar general advokaten att beslutet togs på rätt grund, trots att det inte var meningen. Men vänta det finns mer. Generaladvokaten avfärdar dock inte Irlands argument att meningen med direktivet är polisiära. Han håller till och med med och säger att det inte finns någon tvekan om den saken. Så här har vi ett lagförslag där meningen med det är polisiär, men där konsekvensen blir en harmonisering av ländernas lagar som sätter lika villkor för alla. Frågan blir vilket av dessa väger mest? Uppenbarligen har generaladvokaten gjort sitt val. Men det är också intressant att se med vilka argument han avfärdar den polisiära grunden.

Han höll alltså med att frågan är polisiär, men menar att det i sig, att frågan berör polisiära frågor, inte är tillräckligt för att anse att frågan faller inom området "polisiär och rättligt samarbete i brottsmål". Hur kan en fråga som utan tvekan berör polisiära frågor inte falla inom nämnda området? Jo, generaladvokaten menar att tvånget att lagra data i sig inte motsvarar någon handling som hamnar i det nämnda området. Med andra ord, eftersom att polisen inte direkt är involverade i lagringen av datan så kan frågan inte i första steget anses vara polisiär. Polisen inblandning sker i först i det andra steget och därför faller inte direktivet inom området som krävs för att beslut ska tas av rådet.

Det är en komisk upp och ner-vänd situation som kan sammanfattas så här: Direktivets huvudmening är polisära frågor, men det första steget involverar inte polisen och därför anses den inte falla inom rätt område. Själva konsekvenserna av direktivet dock gör det möjligt att utgå ifrån ett medbeslutsförfarande (involvera Europaparlamentet). Japp, absurt som vanligt.

Eller så här: Ett direktiv vars huvudsyfte alla anser vara polisiär och i andra hand ha konsekvenser för den inre marknaden, bedöms i första hand harmonisera den inre marknaden och i andra hand ha konsekvenser i polisiära frågor. På nåt sätt... Tok tokigt.

En tråkig konsekvens av detta är det jag skrev om i början. Om detta öppnar dörren för EU att ta beslut i polisiära frågor med argument för att det förbättrar brister på den inre marknaden så har vi rullat ännu en liten bit ner för den hala branta backe som EU har gett sig in på och som verkar vara oändligt lång.

Vad gäller just datalagringsdirektivet så är det sista inte sagt. Dels så har EG-domstolen inte kommit med något beslut än och det finns dessutom grupper och organisationer i EU som tänker driva frågan vidare och se om den håller mot de grundläggande mänskliga rättigheterna (artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna). Det är ett ämne jag får återkomma till nästa gång jag har en ledig kväll.

12 november 2008

Stort intresse för IPRED

Skriver inte så mycket på bloggen nu för tiden på grund av tidsbrist. Märkte dock precis nu att statistiken för bloggen ökat onormalt mycket för en torrperiod. Vid en närmare titt så visade det sig att det är Ipred som är den bidragande faktorn. Folk söker helt enkelt på ordet "ipred" på google och gissa sedan vilken länk som hamnar högst upp? Japp, denna blogg.

Från 25 oktober till 26 oktober ökade besöksantalat från noll till 40 stycken för personer som sökte ordet ipred. Därefter har det varit lite berg och dalbana, men de senaste dagarna har det bara varit upp och bara den senaste månaden har jag haft 690 besökare som hittat till sidan när de har sökt på ordet "ipred" på google. En sjukt hög siffra för min blogg. Jämför med ordet närmast under "ipred" som är "ipred1" (hah!) med 53 besökare och "sanktionsdirektivet" som kommer på fjärde plats med 28 besökare. Trea är "ipred2". Ett otroligt intresse för Ipred alltså. Och inga tecken på att det håller på att mattas av.

Länken som dyker upp på google är länken till ett inlägg där jag skrev att jag hade skapat ett delicious-konto där jag samlade länkar till sidor om ipred-direktiven. Inlägget är daterat 31 december 2006, men jag har faktiskt samlat länkar till ipred-direktivet under hela denna tiden och länkarna där följer händelseutvecklingen relativet väl. Och det är just det som är meningen med den länksamlingen, att länka till intressanta och kvalitativa sidor och texter om ipred-direktiven som jag anser är värdefulla i min bevakning av frågan. Jag har dock hela tiden tänkt att sidan ska komma andra till nytta.

Just nu är enda gången jag känner att jag inte hinner med riktigt. Det skrivs väldigt mycket om ipred just och väldigt bra. Det finns väldigt många sidor och bloggar som borde länkas till, men jag hinner inte läsa allt och bedöma om det är av värde eller inte. Så vill jag passa på och be er att skicka mig länkar till webbsidor, bloggar, dokument eller vad som helst som kan anses värdefullt i frågan. Så länkar jag till de sidorna om jag anser den värdefulla. Tänk på att den sidan hamnar högst upp vid en sökning på ipred på svenska googlesöksidan, så potentialen att den informationen sprids är stor, speciellt just nu :-) Dessutom droppar regeringskansliet in lite då och då på just den bloggposten efter att de har sökt på ipred, så chansen att de ser det finns också.

För er som undrar när jag kommer börja skriva om Ipred så är svaret: när jag kommer över nåt som ingen annan verkar ta upp men som är viktigt. Känner i övrigt inget behov av att skriva om Ipred just nu för det är så många andra som gör det så bra.

11 november 2008

Right Livelihood-vinnare talar på Södertörns högskola

Jag var förbi Södertörns högskola idag och såg en affisch om att Percy Schemiser, 2007 års vinnare av Right Livelihoodpriset, ska tala där på torsdag. Kort sagt så delas priset ut till personer som på ett eller annat sätt arbetar för jordens och människors bästa. Schemiser-paret har fått priset för sitt arbete för bevarandet av den biologiska mångfalden och för sin kamp mot det genomonda biotekniska företaget Monsanto. Ett riktigt vidrigt företag. Kommer ni till exempel ihåg företaget som patenterade grisen? Monsanto. Eller hört talas om företaget som producerar genmodifierade plantor som producerar frön som inte blommar eller ger frukt och som därmed tvingar fattiga bönder att varje år köpa frön från företaget? Monsanto. Företaget som stämmer bönder för att företagets genmodifierade frön blåst in på böndernas åkermarker och börjat växa? Monsanto. Listan kan göras mycket lång på bisarra Monsantohandlingar. Mer om Schemiser-parets kamp mot Monsanto kan ni läsa om här.

Hade gärna velat se den föreläsningen, men typiskt nog så har jag en obligatorisk dagslång labblektion just den dagen. Så jag sprider istället ordet och hoppas på att någon annan kan närvara och ge en sammanfattning av föreläsningen.

Appropå genmodifiering. På affisch som jag såg på Södertörns högskola så stod det att Schemiser-paret hade vunnit priset för sin "kamp mot GMO" (GMO står för Genetiskt Modifierade Organismer). Det står förvisso inte så på Södertörns högskolas webbsida och det känns skönt. Men jag kan inte hjälpa att som blivande biotekniker reagera på uttrycket "kampen mot GMO" som stod på affischen. Generellt i samhället förknippar massmedia och människor orden GMO och genmodifiering med dåliga saker. Jag tror det grundas väldigt mycket på okunskap i ämnet. För genmodifiering i sig är inget dåligt per defintion. Var hade till exempel diabetesläkemedlen varit utan genmodifiering av bakterier (organismer) som producerat insulinet? Däremot kan genmodifiering användas för dåliga saker, såsom Monsanto använder genmodifiering. Självklart är den biologiska mångfalden viktig och ska bevaras, men det ena utesluter inte det andra och genmodifieringar har sina fördelar.

Att bedriva en kamp mot GMO är som att bedriva en kamp mot mjukvara. Mjukvaror kan också användas i dåliga syften, men har också sina fördelar och om folk på allvar hade skrivit "kampen mot mjukvara" och verkligen drev en kamp mot mjukvara i sig så hade ganska många människor troligen gått upp i taket.

Så, behövde skriva av mig allt detta. Har gjort det förr och kommer troligen få göra det igen.