14 januari 2009

Konstnärer lika fattiga nu som då

Ett vanligt förekommande argument mot piratkopieringen från antipiratorganisationerna och vanlig tro bland politikerna är att alla konstnärer vars verk piratkopieras går miste om pengar och att situationen är så illa att konstnärer svälter och att kulturen sinar som en följd.

Konstnärsnämnden har dock gett SCB i uppdrag undersöka hur konstnärers inkomster ser ut. Rapporten [PDF] redovisar SCB:s registerdata och innefattar 21,500 konstnärer och gäller för inkomståren 2004 och 2005. Dessa 21,500 konstnärer delades in i 22 yrkeskategorier och innefattar alla sorters konstområden. Enligt konstnärsnämden är det den mest omfattaden studien som gjorts på området.

En del resultat är att medianvärdet av årsinkomsten för konstnärer år 2004 var 183,000 kronor, jämfört med 218,200 kronor för befolkningen som helhet. Hälften av dem tjänar mindre än 15,000 kronor i månaden, en fjärdedel mindre än 8,000 kr och var tionde under 2500 kronor i månaden. Fattigast är bildkonstnärer, fotografer och konsthantverkare. Konstnärer får dock inte mer bidrag än andra yrkesgrupper, även om de får mer i arbetslöshetsersättning än andra.

Det finns många fler uppgifter i rapporten, men resultatet kommer knappast som en överaskning eller med några okända uppgifter. Majoriteten människor som får eller tar betalt för konst lever inte i överflöde. Men hur länge har det varit så och vad beror det på? Det är lätt att göra piratkopiering till syndabock. Det är en för människor i allmänhet och politiker i synnerhet bekväm logik att ta till sig.

Varför konstnärer i genomsnitt är så mycket fattigare än befolkningen i övrigt verkar rapporten inte gå in på (har inte läst den, bara läst sammanfattningen). Men en uppgift är intressant. Kulturnytt som sänds i P1 rapporterade om denna rapport och enligt dem är "fattigdomen konstant". Jämfört med en liknande rapport från 1997 "har i stort sett ingenting förändrats", enligt Hans Heggemann på SCB som Kulturnytt interjuvade (finns inte i texten men sägs i ljudklippet).

Alltså om man jämför konstnärers inkomster ett par år innan fildelningen slog igenom på bred front med situationen för 4-5 år sen så har i stor sett ingenting förändrats. Dags för politikerna att sluta använda fildelning och piratkopiering som en bekväm syndabock för främst de stora skivbolagens oförmåga och ovilja att anpassa sig till nya tekniken. Snarare borde de börja lägga den energin på de verkliga problemen och hindren som gör det svårt att försörja sig på konstnärligt arbete. Det har de ju uppenbarligen inte gjort åtminstone de senaste 11-12 åren. Troligen lite för mycket att be om men man kan alltid hoppas. Och nej, ett sätt att förbättra för yrkesverksamma konstnärer är inte att förlänga skyddstiden för upphovsrätten till 95 år som ligger på förslag i EU. Är det nåt de senaste 10 åren visat så är det att konstnärers situation inte förbättras när upphovsrätten blir hårdare och hårdare. Troligen tvärtom.

Kan vara värt att påpeka att denna undersökning inte visar hur stor del av inkomsterna det är som kommer från konstnärligt arbete och hur mycket som kommer från annat arbete. Denna och andra frågställningar kommer SCB undersöka närmare under 2009.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag undrar om det inte är lite krångligare än att konstnärers medelinkomst är under medelsvenssons.

Jag skulle vilja påstå att _vissa_ konstnärer (tex de flesta fotografer och målare) har en genomsnittligt låg inkomst. Medan vissa andra konstnärer (tex Björn & Benny, Per Gessle, Max Martin) har inkomster som ligger långt över vad medelsvensson kan ens fantisera om.

Och för att komplicera frågan lite till skulle jag vilja påstå att fotografer och målare inte lider nämnvärt av fildelning. De få fotografer som faktiskt livnär sig på sitt fotograferande säljer de flesta av sina alster antingen till tidningar eller som fysiska exemplar till privatpersoner (tex bröllopsfotografer). För målare torde situationen vara likartad: de säljer fysiska exemplar till köpare, som inte har intresse av att mångfaldiga deras verk.

För musiker är situationen lite annorlunda. Många garageband skulle (gissar jag) älska att se sitt namn högt upp på TPBs listor över mest nerladdade torrents. Men eftersom ingen känner till dem är det ingen som laddar ner dem.

För de musiker som inte har andra inkomster än sin musik blir situationen förståss lite annorlunda: de vill ju ha så mycket betalt som möjligt för arbetet de gör (vem vill inte det?). Om de då spelar in en skiva vill de ju förståss få massor med pengar för arbetet att spela in skivan. Att då hamna högt upp på TPBs topplistor är inte vad de vill.För mig som fotograf (jag fotograferar för att jag tycker om det, inte för att tjäna pengar) framstår är dock en aspekt av upphovsrättslagstiftningen lite underlig. Den säger att alla får, för enskilt bruk, göra kopior av publicerade bilder. Det betyder att om jag publicerar en bild på min hemsida får du skriva ut den och hänga på din vägg. Jag får inga pengar för det.

Men när det kommer till musik så är det plötsligt annorlunda. Alla får göra enstaka kopior av publicerade skivor för den omedelbara familjen. Och detta får musikerna pengar för! För varje CD/DVD-skiva som säljs går en del pengar till Copyswede, som distribuerar dem till musikerna.

Varför denna skillnad?

/Uffe.

14 januari, 2009 23:04  
Blogger Thomas Tvivlaren said...

@Uffe: "För de musiker som inte har andra inkomster än sin musik blir situationen förståss lite annorlunda: de vill ju ha så mycket betalt som möjligt för arbetet de gör (vem vill inte det?). Om de då spelar in en skiva vill de ju förståss få massor med pengar för arbetet att spela in skivan. Att då hamna högt upp på TPBs topplistor är inte vad de vill."

Här tror jag du har fel. Ju mer kopierat, ju mer sålt. Har en god vän som säljer en egenutvecklad programvara som funnit klara samband som ligger i linje med detta. Kort och gott, den viktigaste faktorn för merförsäljning i hans fall är spridningen ty det finns ett direkt samband mellan besök på hans företags hemsida och försäljning. M.a.o. även piratkopieringen leder till hemsidebesök som leder till försäljning.

"För mig som fotograf (jag fotograferar för att jag tycker om det, inte för att tjäna pengar) framstår är dock en aspekt av upphovsrättslagstiftningen lite underlig. Den säger att alla får, för enskilt bruk, göra kopior av publicerade bilder. Det betyder att om jag publicerar en bild på min hemsida får du skriva ut den och hänga på din vägg. Jag får inga pengar för det.

Men när det kommer till musik så är det plötsligt annorlunda. Alla får göra enstaka kopior av publicerade skivor för den omedelbara familjen. Och detta får musikerna pengar för! För varje CD/DVD-skiva som säljs går en del pengar till Copyswede, som distribuerar dem till musikerna.

Varför denna skillnad?"


Spontant så blir mitt svar: En urspårad upphovsrätt? Men jag får en känsla av att du kanske tycker att även du borde få betalt om någon skriver ut bilden du har på din hemsida och sätter på väggen?

12 februari, 2009 15:37  
Anonymous Anonym said...

@Thomas:
jag håller med dig i din analys av att musiker troligen tjänar mer ju fler som laddar ner deras musik. Frågan är dock om musikerna själva tror det eller inte.

Vad gäller pengar för att folk skriver ut de bilder jag lägger upp på internet har jag bara en kommentar: "Det vore ju trevligt!". Jag har dock inga ambitioner att få in pengar den vägen, varken med eller utan lag. Jag tycker dock det är interessant att filosofera kring skillnaden i hur lagen behandlar musik och fotografier.

En lösning på "problemet" att fotografer inte får betalt när privatpersoner skriver ut deras bilder på skrivaren där hemma vore ju att lägga en privatutskriftsavgift på allt papper som kan användas i en skrivare, på samma sätt som det ligger en avgift på alla inspelningsbara CD-/DVD-skivor (och MP3-spelare). Då blir situationen den samma för musiker och fotografer. Att gemene man skriver ut sina egna bilder är något man kan strunta i, på samma sätt som det struntas i att många vill göra backup på sina egna bilder på CD-/DVD-skivor.(OBS! Förslaget med avgift på skrivarpapper är inte seriöst, och skall inte på något vis tas på allvar. Det är inte mitt försök att motivera en avgift på papper, utan bara peka på skillnaden mellan musikers och fotografers behandling i lag.)

/Uffe.

19 februari, 2009 12:51  

Skicka en kommentar

<< Home