31 augusti 2006

Sluta hypa Spiralfrog!

För några dagar sedan kom nyheten att Universal planerar att genom musiknedladdningstjänsten Spiralfrog öppna hela sin musikkatalog för gratis laglig nedladdning (notera extra de tre orden gratis, laglig och nedladdning). Pengarna ska tjänas genom annonsintäkter. Någon sekund efter att nyheten publicerades skapades det ett mindre kaos på internet. Osäkra applåder blandades med en lika osäker oro för att tjänsten hotar skivbutikers existens.

Men kom igen. Tror någon för en sekund på att en bransch som alltid strävat och fortfarande strävar efter absolut kontroll verkligen kommer släppa musiken på ett önskvärt sätt? När vi pirater och fildelare säger "gratis nedladdning", så menar vi oftast eller ibland "fri fildelning". När nöjesindustrijättarna säger "gratis nedladdning" så menar de bokstavligt talat gratis nedladdning. Alltså ingen eller bara en mindre vidare spridning.

Så hur gör man då för att hindra människor från fri fildelning? Ja, man använder bland annat DRM. Vilket man självklart kommer göra i denna tjänst. I nyheten på IDG kan vi läsa
Filerna som användare laddar ner från Spiralfrog kommer att vara i Windows Media-format (wma) och ha ett drm-skydd. De ska till exempel inte gå att bränna till cd, men däremot ska de fungera på portabla musikspelare, dock inte Ipod /.../ Tjänsten ska vara helt gratis, men användarna ska vara tvungna att minst en gång i månaden logga in på Spiralfrog. Annars blir de nedladdade låtarna utgångna och olyssningsbara.
Jaha..eh..okej.. låter ju kanske inte speciellt lockande. Kunde de inte kunna komma på fler sätt att begränsa användningen? Det bästa är att de självklart har gjort det. Men det är frågor som konsumentorganisationerna kommer att ta itu med, efter att de har läst licensavtalen som användarna måste godkänna innan de får ladda ner de skadade filerna.

Därefter har vi den helt ogenomtänkta påståendet att allt gratis hotar allt som kostar pengar: "Det är ute med skivbutikerna! Paniiiik!".

Än en gång, kom igen. Vi har redan idag en helt fri fildelning, med alla de otaliga teknikerna, programmen, klienterna och trackers:n. Det har vi haft i princip ända sedan internets födelse. Vi har en fildelning som växer för varje dag och där miljontals kultur- och informationssugna människor deltar i fildelningen. Men inte har skivbutikerna dött ut! Snarare har de flyttat upp på nätet och vissa drar in pengar som aldrig förr verkar det som. Varför skulle de plötsligt lägga sig ner och dö för att en ännu en urursel tjänst skapas av nöjesjättarna? Som om människor helt och hållet tappar lusten efter skivor bara för att amerikarna, och speciellt de som inte har en Ipod och ännu mer specifikt de som orkar komma ihåg att logga in varje månad, nu kan få en mycket begränsad mängd DRM-skadade ljud filer.

För att inte tala om hur många gånger har vi nu sett undersökningar som påpekar att den minskade skivförsäljningen inte beror på fildelningen. Varför skulle denna tjänst ha en annorlunda effekt på skivbutikerna? Det ena utesluter alltså inte det andra. Bara för att vi har gratis vatten hemma i våra kranar så innebär det inte att vi inte köper mineralvatten också.

Även om skivbutikerna någon dag dör ut, varför ska vi bry oss? Finns inte efterfrågan på skivor (från skivbutiker) så är skivbutiker följdaktigen meningslösa. Och finns det då ingen anledning att hålla kvar vid butikerna, så finns det inte det. Inget att vara ledsen över, egentligen. Saker blir gamla och byts då ut (mot något bättre om behovet och möjligheter finns).

Så sluta bygga på en hype om ännu en läskigt dålig tjänst bara för att tjänsten hypas med orden "laglig", "gratis " och "nedladdning". Det är dags att återaktualisera Copyriots bloggtext Om tre ord: Laglig, nedladdning, film, med tillägg av det nya ordet "gratis".
dessa sajter säljer inte film. De säljer ett språk, en vanställd nätåskådning. Universal deltar inte direkt i debatten om internets framtid. Effektivare för dem är att delta indirekt – varje gång en ny "laglig tjänst" lanseras, sätter ju lydiga journalister igång att formulera ideologin, omdefiniera orden, dra ner samtalets ribba.
Det var precis vad som hände: En ny tjänst annonserades och ännu en gång började journalistmaskinen pålitligt agera försäljare av språket. Så, hur agerar vi pirater, fildelare och internetanvändare i allmänhet nästa gång Universal eller annan jätte sprider till medier att de skapar en ny tjänst? Bygg inte på hypen och ödsla inte din energi på att vara den duktigt förbannade konsumentet som påpekar bristerna i "lagliga nedladdningstjänster".

29 augusti 2006

Miljöpartiets hearing om fildelning

Som de flesta troligen känner till så kommer Miljöpartiet att hålla en hearing om fildelning nu på torsdag. Enligt partiets pressmeddelande så verkar det vara mycket intressanta personer som kommer att delta. Och enligt Alf Karlsson (mp) så kommer hearingen att direktsändas på torsdag förmiddag på SVT24 och SVT2.
På torsdag förmiddag kommer vi arrangera en hearing om upphovsrättens utvecklingsmöjligheter, som kommer direktsändas av SVT24 och Tv2. Vid hearingen kommer allt från Piratbyrån till Antipiratbyrån medverka, så kolla gärna in vad alla olika aktörer tycker och säger!
Så då kan någon spela in hearingen och lägga upp för oss som måste befinna oss på andra ställen :-)

28 augusti 2006

Piratpartiets valmanifest är här

Piratpartiet släppte idag sitt valmanifest. Skummade snabbt igenom och den verkar väl genomarbetad och genomtänkt. Ska bli intressant att läsa hela senare under dagen.

Läs Piratpartiets valmanifest här [PDF].

23 augusti 2006

Västra Götalandsregionen blockerar Piratpartiets webbsida

De offentliganställda inom Västra Götalandsregionen hindras att besöka Piratpartiets webbsida eftersom att sidan har blockerats. Det finns ingen sådan spärr mot något annat partis webbsida. Sidan har varit blockerad sedan åtminstone 23 augusti.
Det var på morgonen den 23 augusti som det började dyka upp meddelanden på Piratpartiets forum om att hemsidan var förbjuden att besöka från Västra Götaland. Ganska snabbt började det trilla in mail som påstod samma sak, och ett par samtal till personer inom regionen bekräftade att det faktiskt förhåller sig så att Piratpartiets sidor är blockerade.
I Piratpartiets pressmeddelande står det inte vem eller vilka som har stått bakom beslutet att blockera sidan, mer än att Västra Götalandsregionen idag styrs av en koalitionsmajoritet bestående av Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Inte nog med att 50.000 offentliganställda blockeras från en helt legitim politisk webbsida under valrörelsen, men även att om beslutet att blockera sidan har legat på en politisk nivå (och inte på tjänstemanna nivå) så kan det här vara en riktigt stor skandal. Jag har dock svårt att tro att det skulle vara på det viset.

20 augusti 2006

Studie från tyska parlamentet ifrågasätter datalagringsdirektivet

Det tyska parlamentet Förbundsdagen (Bundestag) har en efterforskningstjänstegrupp som har undersökt datalagringsdirektivet och publicerat en studie om det. I studien ifrågasatter de starkt om direktivet går att implementera i medlemsstaternas lagar.

Precis som den irländska regeringen tvivlar de stark på den formella grund som direktivet antogs på. Alltså då den antogs genom första pelaren. I studien skriver man att ett förslag om datalagring först föreslogs som ett ramförslag inom ministerrådet (tredje pelaren). Men när det blev klart att det inte fanns ett enhälligt stöd för datalagring i ministerrådet, vilket krävs för att få genom förslagen under tredje pelaren, så vände sig förespråkarna av datalagring till EU-kommissionen och beställde ett direktiv. När ett förslag drivs genom ett medbesultsförfarande (första pelaren där Europaparlamentet är med och beslutar) så krävs det bara en kvalificerad majoritet i ministerrådet för godkänna förslagen. Allt detta står alltså i en studie utförd av tjänstemännen vid Förbundsdagen. De tillhör en växande skara som starkt ifrågsätter valet av proceduren för datalagringsdirektivet.

Men studien går ett steg längre än vad den irländska regeringen gjorde. De menar att direktivet dessutom strider mot gemenskapslagarna (mer specifikt menar de troligen artikel 8 i Europakonventionen). Än en gång: Detta kommer alltså från tjänstemännen vid det tyska parlamentet.

Om Bodström mygel genom ministerrådet inte är ett faktum idag så kommer det vara när EG-domstolen har behandladat frågan.

18 augusti 2006

Norrköpingsbo åtalad för upphovsrättsbrott och Antipiratbyråns personuppgiftsinsamling

En 22-årig man i Norrköping åtalades idag för brott mot upphovsrättslagen. Enligt åtalet gjorde han filmen Rånarna tillgänglig för allmänheten via fildelningsprogrammet Direct Connect. Han tillhör de hundratals fildelare som Antipiratbyrån masspolisanmälde hösten 2004. Mannen förnekar brott. Han är dessutom kritisk mot Antipiratbyrån arbetsmetoder som han menar strider mot lagen.

Ja, då för två år sen så stred Antipiratbyråns arbetsmetoder mot lagen. Närmare bestämt mot personuppgiftslagen. Men det såg Datainspektionen till att ändra på. Så nu kan det finnas uppemot 400,000 ip-adresser (plus andra tillhörande personuppgifter) i Antipiratbyråns databaser. En intresseorganisation som agerar pirvatpolis på heltid och som planterar bevis i servrar som de sedan får kronofogden att raida. Och vem vet i vilken omfattning IFPI lyckats samla in personuppgifter? De fick ju också ett undantag från PUL samtidigt som APB beviljades undantag.

Snart är föresten tidsfristen för APB:s och IFPI:s respektive undantag från PUL slut. Frågan är vad som kommer hända då? Det mest troliga vore att de ansöker om att tidsperiden ökas (det tar visst mer än ett och ett halvt år att sätta dit över en miljon svenskar). Samtidigt verkar det inte som om de har försökt sig på att massanmäla svenskarna igen. Så vad gör de då med de påstådda hundratusentals personuppgifterna? Samlar dem för samlandets skull?

Datainspektionen motsvarighet i Frankrike kallas för CNIL och de fick precis som Datainspektionen förfrågningar från upphovsrättsbranschen intresseorganisationer om att på automatiskt väg samla in personuppgifter. CNIL avslog intresseorganisationernas ansökan. De kom helt enkelt fram till branschens intressen inte vägde över den personliga integriteten. Datainspektionen kom å andra sida fram till det motsatta. En av anledningarna till att CNIL vägrade bevilja branschen undantag var för att risken fanns för massiv insamling av personuppgifter. De verkar ha förutspått något Datainspektionen misslyckades med. Så nästa gång upphovsrättsbranschen intresseorganisationer vänder sig till Datainspektionen (vilket borde vara någon gång kring nyår) så borde Datainspektionen fundera på vad CNIL hade gjort om de var i samma situation.

17 augusti 2006

Företagen bakom razzian mot The Pirate Bay avslöjade

Piratbyrån uppger idag att säkra källor från upphovsrättslobbyn har försett piraterna på The Pirate Bay med bland annat hela mejlkonversationer mellan MPA:s Monique Wadsted och Antipiratbyråns Henrik Pontén.

The Pirate Bay har på sin blogg nu publicerat ett utdrag från en mejlkonversation mellan Wadsted och Pontén som innehåller en konfidentiell lista över företagen som ligger bakom razzian och rättsprocessen mot bittorrentsidan. De tre företagen är Activision Publishing, Blizzard Entertainment och Sierra Entertainment.

Intressant i sammanhanget är att både Blizzard och Sierra är dotterbolag till Vivendi. Och Vivendi är företaget som myglade igenom sanktionsdirektivet. Sanktionsdirektivet i sin tur kommer bland annat att tvinga internetleverantörer att lämna ut ip-adresser till upphovsrättsinnehavare när dessa misstänker intrång i sin upphovsrätt.

Detta borde göra Vivendi till det företag som mest aktivt och aggressivt driver en piratjakt, och det på flera plan. Dels på den politiska nivån genom en lyckad men smutsig lobbyverksamhet och dels på den juridiska nivån genom polisanmälningen mot The Pirate Bay som ledde till den kontroversiella razzian.

Lagförslag som hotar tryckfriheten i Sydafrika och censur av internet

I Sydafrika har tidningar, radio och tv sedan 1944 varit undantagna regler om förhandsgranskning. Men igår lades det fram ett lagförslag som hotar att lyfta undantaget. Kritikerna befarar att lagförslaget kan leda till att medierna kan komma att censureras och att nyhetsarbetet kommer att försvåras. Men regeringen hävdar att begränsningen i mediernas yttrandefrihet handlar om att begränsa spridningen av barnpornografiskt material.

Vi får dock inte glömma att censur inte är något som bara länder i tredje världen och diktaturstater som försöker tillämpa. Censur av internet förekommer i alla delar av världen. I friheternas land USA har barnporr använts som ursäkt för att lagra data om folks aktiviteter på nätet. Och i Sverige har de största internetleverantörerna redan infört filter mot barnporr, i samarbete med polisen och efter hot om lagstiftning av allas våran favorit minister Thomas Bodström. Det räckte dock inte för Bodström. Kort därefter kom ett förslag från Bodström om att utöka filtret till att gälla prostitution också. Och jodå, det finns även önskemål (från Antipiratbyrån) om att även filtrera bort sånt som relaterar till fildelning.

Det har nu gått över ett år sedan filtren infördes. Jag undrar vad konsekvenserna blev och vilket resultat de gav?

16 augusti 2006

Wiredartikel om den svenska piratrörelsen

Wired reportern Quinn Norton var på besök i Sverige i somras för att göra ett reportage om den svenska piratrörelsen och piratismen i allmänhet i Sverige. Representanter från hela svenska piratrörelsen interjuvades, men även bland annat svenska journalister, antipirater och forskare. Stort reportage alltså. Den läsvärda första delen går att läsa här.

Bodström utreder upphovsrätt på internet - Skjuter snett igen

Bodström har med anledning av den debatten som uppstod om fildelning och piratkopiering efter polisen razzia mot The Pirat Bay gett Cecilia Renfors, direktör vid Granskningsnämnden för radio och TV, i uppdrag att utreda vissa frågor som gäller upphovsrätten på internet. I uppdraget ingår bland annat att
  • överväga och föreslå åtgärder för att påskynda utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till upphovsrättsligt skyddat material, särskilt musik och film, på Internet
  • samråda med olika berörda branscher, intressegrupper och experter
Uppdraget börjar med en inledning av de gamla lögnerna att den som kan kontrollera spridningen och kopieringen av ett verk också får betalt och att den fria kopieringen missgynnar kulturproducenter. Något som knappast märks bland de dussintals undersökningar som gjorts eller av de ökande strömningarna till liveframträdandena.
Utan upphovsrätten skulle t.ex. vem som helst få kopiera och sprida en bok, en film eller ett stycke musik som någon annan skapat.
Som om upphovsrätten idag utgör ett hinder för folk att kopiera. Folk kopierar, vare sig upphovsrätten finns eller inte.
Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.
Det komiska med ovanstående mening måste ändå vara att de kulturproducenter som denna utredning avser (topplisteartisterna) alltid tvingas ge över de eknomiska rättigheterna till skivbolagen, förvaltningsorganisationer och/eller andra jättar med kontroll och där det ofta slutar med att själva producenten av verket inte vinner något genom upphovsrättens ekonomiska rättigheter. Och mindre artister har ännu mindre nytta av upphovsrätten. Men det är alltså, ur lagstiftarnas synvinkel, det som bland annat egentligen är syftet med upphovsrätten. Verklighetsfrånvarande...

Därefter forsätter man i inledningen att berätta vad som gäller idag, vad som är på gång (de nämner dock inte sanktionsdirektivet) och vilka ändringar som gjordes i och med förstriktningen av upphovsrätten 1 juli 2005. Där skriver de att huvudskälet till att regeringen valde att införa krav på lovlig förlaga för privat bruk (med andra ord att göra nedladdning olagligt) var för att "det krävdes en tydlig markering från lagstiftarens sida om att det inte var acceptabelt att använda sig av olagligt material". Och genom den forsatta pirakopieringen skickar vi förhoppningsvis tydliga signaler till politiker att vi inte accepterar den linje de driver i dessa frågor. Frågan är vem som kapitulerar först?

En andra anledning till att regeringen gjorde nedladdning olagligt var för att de framhöll att det var viktigt med en tydlig och konsekvent lagstiftning för att stimulera utvecklingen lagliga nedladdningstjänster. Att de bara lite mer än ett år efter att lagen trädde i kraft nu tillsätter en utredning för att främja utveckligen av legala tjänster vittnar om att man inte ska anta lagar på rena åsikter eller förhoppningar om vad som gynnar det berörda ämnet bäst. Orsaken till den sega utveckligen av legal tjänster beror förvisso delvis på upphovsrätten, men inte för att upphovsrätten inte är tillräckligt strikt. Och det höga priset och bristande konkurrensen beror snarast på att majoriteten av de neddladdningstjänster som finns i Sverige kommer från ett och samma företag, nämligen från Inprodicon. I princip är det alltså bara ett företag i Sverige som säljer det mesta av musiken från topplisteartister (kolla in listan på Inprodicons kunder i Sverige).

I uppdraget står det vidare:
Varken konventionerna eller EG-direktivet ställer några uttryckliga krav på att det skall finnas straffrättsliga sanktioner vid olovligt tillgängliggörande för allmänheten och/eller olovlig kopiering av upphovsrättsligt skyddat material... (anm. min kursivering)
De väljer alltså än en gång att inte nämna sanktionsdirektivet som justitedepartementet jobbar med just nu och som just skapades för att ställa uttryckliga krav på straffrättsliga sanktioner (därav namnet på direktivet). Inte heller nämner de IPRED2 som är en uppföljning på sanktionsdirektivet och definitivt ställer krav på straffrättsliga sanktioner.

Vad som till sist kan kommenteras är att regeringen fortfarande inte fattat att det handlar lika mycket om att ladda upp som att ladda ner, eftersom att texten i detta uppdrag är ett enda stort grin om varför de legala nedladdningstjänsterna inte blivit en hit (trots att regeringen minsann såg till att nedladdning blev olagligt). Och för det andra så kommer som vanligt de som berörs mest av politikernas linje i denna fråga, kulturproducenterna, fildelarna, konsumenterna, dator- och internetanvändare etc inte få något att säga till om, medan intresse- och förvaltningsorganisationerna kommer få allt att säga till om. Det farligaste är att orden från dess remissinstanser väger tungt hos politikerna. De representerar ju kultuuuuren!

12 augusti 2006

Justitedepartementet förbreder striktare upphovsrättslag

Regeringen lovade att en promemoria om sanktionsdirektivet skulle komma i våras. Det verkar inte ha kommit någon hittills. Det betyder dock inte att regeringen inte arbetar med att genomföra direktivet. Johan Linander har hittat en artikel i DN där det står att justitedepartementet jobbar på saken.
Läste i dagens DN i ekonomidelen (hittar inte det på dn.se så jag kan inte länka) att justitiedepartementet arbetar med en lagstiftning som ska tvinga Internetleverantörer att lämna ut ip-adresser till upphovsrättsinnehavare när dessa misstänker intrång i sin upphovsrätt. Tydligen ska lagstiftningen bygga på ett EU-direktiv som heter sanktionsdirektivet.
Läs mer på Linanders blogg.

Sanktionsdirektivet är direktivet som brukar benämnas IPRED, och är föregångaren till IPRED2. Den tryckes igenom EU:s beslutsmaskin efter bara den första läsningen. Alltså såsom Bodströms datalagringsdirektiv myglades igenom. Detta kunde ske efter påtryckningar från europaparlamentarikern Janelly Fourtou, gift med Jean-René Fourtou som är VD för Vivendi Universal. Jag har skrivit mer om beslutsprocessen för dessa två direktiv här.

11 augusti 2006

Surfa gratis i centrala Stockholm

I ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, mCity, Stockholm Business Region och diverse andra företag görs ett försök att erbjuda alla som befinner sig i Stockholms centrala delar tillgång till gratis bredband. Försöket varar mellan 7 augusti och 30 september och erbjuds endast i Kungsträdgården, men borde nås från Berzelii Park och Normalmstorg, och till och med kanske från Stureplan och Humlegården (se karta här). Allt som behövs är en bärbardator och en mobiltelefon. Man sms:ar ordet STHLM ON till numret 0737 494 050 och får du ett lösenord till nätverket.

Försöket är det första av sitt slag i Sverige, men enligt Anne Årneby vid Stockholm Business Region är de entusiastiska till en permanent plan om gratis bredband, och förhoppningsvis också i flera parker.

Uppdatering 15/8

Kalle ställde en befogad fråga i kommentarerna om varför nätverket är lösenordsskyddad om det ändå är fritt för vem som helst att använda. Så jag skickade iväg ett mail och frågade. Fick precis svar från Håkan Ozan som är projektledare på mCity. Kopierar in svaret direkt:
Att vi har en registrering under försöksperioden är främst av statistiska skäl. Eftersom det är ett utvärderingsprojekt behöver vi underlag för att veta hur många unika användare vi har, vilket är svårt att få fram om vi bara lägger upp ett nät. Naturligtvis har vi stora förhoppningar på att många ska använda nätet under försökstiden. Om Kungsträdgårdsnätet senare permanentas kommer med allra största sannolikhet lösenordsförfarandet att tas bort.
Så där har ni det. Observera att ni bara använder ett och samma lösenord. När ni fått lösenordet första gången så är det samma lösenord som ska användas vid andra tillfällen ni använder nätet.

09 augusti 2006

EU-kommissionen forsätter att fuska kring mjukvarupatent

Den här nyheten kom egentligen för ungefär en månad sen, men jag vill ändå skriva om den inför den framtida kampen mot mjukvarupatent i EU.

I början av året startades första konkreta steget med att återigen försöka införa mjukvarupatent i EU och att på andra sätt "harmonisera" EU:s patentlagstiftning. Den ansvariga EU-kommissionären Charlie McCreevy startade då en rådfrågningsrunda för att få in åsikter från EU:s företag, organisationer och medborgare. Trots att frågorna var dåligt och partiskt ställda och svarsperioden bara var tio veckor lång (utökades något efter förfrågan) så la hundratals människor ner tid och pengar på att besvara frågorna. Och FFII sammaställde ett gemensamt svar som stöddes av över tusen små och medelstora företag.

Förra månaden avslöjade FFII dock att EU-kommissionen efter rådfrågningsrundans deadline själva sökte upp 600 små och medelstora företag i 19 länder med en viss given profil. Företagen kommissionen sökte upp var företag som använde eller vill använda sig av patent eller såna som varit eller var i patenträttstvister. Inte nog med det, dessa företag fick dessutom expert hjälp med att fylla i frågorna som ställdes i rundan. Ingen som fyllde i frågorna på nätet innan deadlinen gick ut fick denna hjälp.

Ironiskt och roligt nog kom EU-kommissionen speciellt utvalda företag till samma slutsats som FFII angående patent. Men då avfärdade kommissionen denna slutsats med att små och medelstora företag saknar kunskaper om patentsystemet.

Detta är alltså bara början...

08 augusti 2006

Nintendo och Microsoft stämda över TV-spelshandkontroller

Det Texas baserade företaget Anascape hävdar att Microsoft och Nintendo gör intrång på inte mindre än tolv av företagets patent och har nu stämt de båda företagen. Självklart vill Anascape ha ersättning för förlorade intäkter och att Microsoft och Nintendo ska börja betala licenser. Just handkontroller är ett ganska hett område för inblandade företag att stämma varandra i, så denna nyhet är inte världens mest överaskande nyhet.

Det jag reagerade mest på är rubriken till motsvarande nyhet på IDG: "
Microsoft och Nintendo stäms för idéstöld". Känns på ordet idéstöld. Alltså att stjäla en idé. Hur i hela friden kan man stjäla en idé? Patent är förvisso monopol på idéer, men att försöka hävda äganderätten till en idé blir i längden ohållbart. Ungefär som att man inte stjäl när man fildelar så stjäl man inte när man får en idé (hur man än har fått den). Precis som filer så multipliceras idéer när de sprids. Möjligen kan man under vissa omständigheter göra intrång i ett patent, men det är absolut inte samma sak som att stjäla. Tyvärr verkar det vara svårt att skilja mellan immateriallrätt och äganderätt.

07 augusti 2006

Grattis www

Igår fyllde www (eller World Wide Web) 15 år. www skapades 1991 av Tim Berners-Lee och var tänkt att fungera som ett verktyg för forskare att lättare kunna utbyta information.

Tack var www har informationsutbytet nu blivit så stort och omfattande att det faktiskt håller industrier, som förr hade kontrollen över informationsflödet, vaken om nätterna. Alla vi andra som får abstinensbesvär när vi är utan nätet tackar och bockar Berners-Lee. Grattis på födelsedagen!

Hong Kong antar kontroversiell övervakningslag

Hong Kong har antagit en övervakningslag som reglerar hur polisen får använda sig av hemlig teleövervakning. Kritiker fruktar att lagen kan komma att missbrukas av polisen för att bland annat avlyssna politiska oliktänkanden och till avlyssna samtal mellan journalister och deras källor.

Motståndarna försökte få igenom ändringar av lagförslaget för att göra den striktare vad gäller skyddet för enskilda, men regeringen insisterade på att lagen inte kommer användas för politiska syften. Lagen antogs med 32 röster mot 0 efter att de demokrati-vänliga lagstiftarna lämnat debatten i protest.

06 augusti 2006

RIAA stämmer LimeWire

LimeWire har varit ett av fildelningsprogrammen som bitit sig fast som en nagel i ögat på upphovsrättsindustrin. Den 26 juni 2005 kom avgörandet i målet mellan MGM och Grokster och löd att den som distribuerade program med syfte att användas för att göra intrång på upphovsrätten kan hållas ansvarig för upphovsrättsbrott. Då gick företrädare för LimeWire ut och förklarade att man troligen skulle stoppa distributionen av LimeWire eftersom att avgörandet gjorde det för svårt att kunna forsätta.

Den 13 september 2005 skickade RIAA så kallade "cease-and-desist"-brev till flera utvecklare av fildelningsprogram, däribland BearShare, eDonkey och WinMX. Dessa företag har varit samarbetsvilliga med upphovsrättsindustrin efter avgörandet från högsta domstolen. Men medan utvecklarna av LimeWire inte la ner programmet så sa de att de skulle införa ett filter i programmet. Detta filter verkar dock aldrig ha implementerats i programmet. Tvärtom så startades istället open source-programmet FrostWire i september 2005 som ett skydd mot just upphovsrättsindustrin. FrostWire baseras på samma kod som LimeWire och utvecklas med stöd av utvecklarna av LimeWire.

Men så hände det i alla fall. RIAA stämde LimeWire.
Despite numerous efforts to engage LimeWire, the site's corporate owners have shown insufficient interest in developing a legal business model that adequately respects copyrights. While other services have come productively to the table, LimeWire has sat back and continued to reap profits on the backs of the music community. That is unfortunate and has left us no choice but to file a lawsuit to protect the rights and livelihoods of artists, songwriters and record label employees, as well as those companies building legitimate businesses based on music.
Skriver RIAA i ett uttalande.

För övrigt så kom denna stämningsansökan bara någon vecka efter att Recording Industry Association of Japan (RIAJ) (RIAA:s motsvarighet i Japan) publicerade en undersökning som visade att fildelarna i Japan ökade och att LimeWire är det tredje vanligaste programmet bland de japanska fildelarna. Kanske var detta droppen över bägaren för RIAA?

05 augusti 2006

Lita aldrig på makthavare!

I debatten mot bodströmsamhället är ett av argumenten att vi inte vet hur framtida makthavare kan komma att utnyttja de tvångsmedel Bodström med alla medel försöker få igenom. Nu senaste tog Oscar Swartz upp argumentet i en bloggpost. Detta argument brukar följa påståendet att våra makthavare inte kommer missbruka den massiva information som samlas och kommer att samlas in genom Bodströms otaliga tvångsmedelsförslag.

Jag förstår dock inte varför man endast hänvisar till framtidens makthavare. Kan en hänvisning till att framtida makthavare kanske gör något någon gång i en framtid vi kanske inte finns i att verkligen nå vanliga svenskar som varken är insatta i eller intresserade av denna fråga? En framtid som kanske ser bättre ut än den vi lever i idag. Det går inte att utgå från att allt blir sämre i framtiden. Det känns inte som att detta argument kommer bita sig fast i svenska folket.

Snarare är frågan varför vi ska frukta de framtida makthavararna mer än dagens? Att lura sig själv med att dagens makthavare inte kan eller kommer missbruka dessa tvångsmedel är att bedra sig själv. Jag kan bara utgå från att svenskarna under 60- och 70-talet inte alls trodde att staten åsiktsregisterade dem... tills det kom fram till att de faktiskt gjorde det. Och då kom människor också till skada. Gissa dessutom vilket parti som då satt vid regeringen och var iblandad i vad som skedde? Denna gång sitter dessutom en galning och lögnare som Bodström med terrorismparanoia och drar i alla trådar.

Så varför ska man då vara mer rädd för en okänd morgondag än för den tiden vi lever i idag och ser hur illa det håller på att gå? Det behövs alltså inte nödvändigtvis hänvisningar till den okända framtiden. Som om någon tidsperiod skulle vara säkrare än en annan. De som kommer att användas som ursäkt för staten att driva igenom vidriga lagar eller för att vidta andra vidriga handlingar är de som under den tidsperioden ses som det främsta hotet bland människor. Är rädslan för en viss grupp av människor tillräckligt stor bland allmänheten så kommer denna rädsla att utnyttjas av staten. "Kommunister" igår, "MC-gängen" under 90-talet, "terrorister" och "organiserade brottsligar" idag och imorgon...? För att visa hur illa det kan gå så kan man lika gärna hävisa till dagens eller gårdagens makthavare.

Enda problemet är att dessa argumentet överlag inte funkar så bra på svenskarna för att vi i allmänhet har för stort förtroende för våra makthavare och myndigheter. Vilket till exempel denna undersökning visar.

04 augusti 2006

Festa in hösten med Piratbyrån

Måndagen den 7 augusti kommer Piratbyrån hålla en festUnderbara bar i Stockholm (Östgötagatan 33, T-Medborgarplatsen) kl 18.00-01.00. Åldersgränsen är 18 år och det är gratis inträde.

Festen hålls av några olika anledningar, som att fira återuppståndelsen av Piratbyråns webbsida och sparka igång höstens copyfighter. Dessutom kommer antologin Copy me att ges ut i nytryck nu i augusti.

Uppdatering 6/8:

Läs mer på Copyriot.

03 augusti 2006

Firefox passerar 200 miljoner nedladdningar

Grattis till Mozilla Foundation och Mozilla Corporation som den 31 juli passerade 200 miljoner nedladdning av webbläsaren Firefox. De passerade 100 miljoner nedladdningar 20 oktober 2005. Så det tog dem mindre än ett år att passera ytterligare 100 miljoner nedladdningar.

Ladda ner Mozilla Firefox 1.5 här.

(Via Frimedia)

Piratpartiet växer om Miljöpartiet

Piratpartiet har medlemsantalmässigt växt väldigt snabbt och det var bara en tidsfråga innan Piratpartiet skulle växa om Miljöpartiet. Ompasseringen inträffade den första augusti, när Miljöpartiet rensade ut några hundra icke-betalande medlemmar. I skrivande stund har Piratpartiet 7660 medlemmar mot Miljöpartiets 7249 stycken.

Men den internationella tillväxten har också varit snabb. Idag finns det Piratpartier i 12 länder och fler håller på att startas upp.