01 juli 2006

Skilj mellan äganderätt och immaterialrätt!

Yvonne Andersson från Kristdemokraterna är i farten igen. I en debattartikel i Hallandsposten skriver hon:
För samhället är det angeläget att skapande verksamhet stimuleras. Vi betonar därför rätten till ägande och egendom /.../ Upphovsrätten är en äganderätt som innebär en exklusiv rätt för upphovsmannen att själv förfoga över sitt verk, genom att framställa exemplar därav och genom att göra dem tillgängliga för allmänheten.
För det första, stimuleras verkligen skapande av den ekonomiskarättsdelen av upphovsrätten (eller annat skapande av andra rätter)? Detta felaktiga påstående är något hon och Kristdemokraterna villkorslöst har förutsatt.

För det andra är upphovsrätt (eller annan immaterialrätt) inte samma sak som äganderätt. Upphovsrätten är ett tidsbegränsat monopol. Det är inte en äganderätt. Upphovsrätten är, som Yvonne Andersson förvirrar sig själv med, en rätt för upphovsmannen att förfoga över allas kopior av ett verk, under en begränsad tidsperiod. Eller som Karl-Henrik Pettersson förklarar i artikeln "Dags att avskaffa upphovsrätten":
Att skilja mellan äganderätt och upphovsrätt leder till en viktig insikt - skulle upphovsrätten tas bort återstår äganderätten. Jag har som upphovsman alltid äganderätten till det jag har skapat. Jag skulle med andra ord i en värld utan upphovsrätt, precis som i dag, kunna sälja till exempel min musik till ett förlag. Och förlaget skulle sedan kunna sälja musiken vidare på marknaden. Men det skulle finnas en viktig skillnad. Eftersom upphovsrätten skulle vara borta i denna tänkta värld, skulle förlaget inte längre kunna sätta upp gränser för hur många kopior som får göras, hur verket får framföras etcetera.
Upphovsrätten är alltså snarare en inskräkning av äganderätten, då jag inte fritt får förfoga över min kopia av ett verk (upphovsrätten ger upphovsmannen en rätt att inskränka den äganderätten jag har på min kopia av verket).

I samma artikel uttrycker hon ännu en gång den absurda meningen om "lön för mödan":
Det är oetiskt att anse att en person som lagt tid, energi och pengar på att skapa film eller musik inte ska få lön för mödan.
Den som skapat ett upphovsrättsskyddat verk ska alltså ha betalt, vare sig någon vill betala för det eller inte.

Vad som dock är mest skrämmande är att Yvonne Andersson, med den totala avsaknaden av kunskap i ämnet, sitter med i rikdagens lagutskott, som bland annat hanterar frågorna om just immaterialrätt!

Som den kristdemokrat hon är kan man bara fråga henne vad som hade hänt om Jesus hade krävt lön för mödan att kopiera brödet och fisken?


(Se gärna fler av Kenny_lex satiriska teckningar)

Links to this post:

Skapa en länk

6 Comments:

Anonymous manimani said...

Hej! Mycket bra replik. Har du skickat den till Hallandsposten? Det skulle vara häftigt om den kom in, med Kenny_lex teckning och allt. (Fast jag har nog aldrig någonsin sett en tidningsinsändare innehålla en bild.)

01 juli, 2006 04:55  
Anonymous RexM said...

Vore det inte kul att spendera en eftermiddag med att filma kompisarna, och kanske skriva någon snapsvisa. Sen skickar man en faktura på 4 timmar till Yvonne.

Man får ju lägga upp filmen på pirate bay också, förstås, så hon kommer åt den.

01 juli, 2006 06:17  
Anonymous Stoffe said...

Bra skrivet - se till så att Yvonne själv läser detta på ett eller annat vis! Inte troligt att hon lyssnar men hon bör ju i alla fall få motargumenten, annars finns det *ingen* chans för det.

Tycker definitivt någon borde skriva en replik till Hallandsposten. Inte som insändare utan som riktig replik.

Och någon borde be *upphovsmannen* skicka sin bild som en insändare. ;-) Vissa tidingar tar gärna in tecknade insändare...

01 juli, 2006 11:29  
Blogger Johan Sundström said...

Utmärkt artikel som helhet, men du gör en logisk debattknepskullerbytta när du uttyder "P ska ha betalt" ur det icke-ekvivalenta påståendet "det är oetiskt att anse att P inte ska ha betalt", i synnerhet som man har all anledning att anta att det är "inte ska ha möjlighet att ta betalt" som Yvonne far efter.

Vilket i sig förvisso är ett annat missförstånd medieindustrin gör, men som grundar sig i den mossiga föreställningen om att producenten håller sitt verk gisslan för konsumenten, och släpper till det först när pengar flödar, exempelvis varje gång konsumenten vill kika på omslaget.

Det är dock är mycket bekvämare att inte ta upp den aspekten av deras resonemang än att strypa problemet i lindan med högflygande förvirrelse i allmänna termer av "det är synd om konstnären", då friheten att välja betalningsmodeller i gisslandramat helt godtyckligt så uppenbart luktar skunk.

När det väl är genomlagstiftat, kan man dock le sitt listiga leende och lukta precis hur illa man vill.

03 juli, 2006 19:04  
Anonymous Anonym said...

Hoppas den kommer in i Hallandsposten... Go go go ;)

03 juli, 2006 21:20  
Blogger floodis said...

Tack för alla kommentarer. Är tyvärr lite upptagen under en tidsperiod nu så jag hinner inte svara. Ville bara säga att manimani skickade in en replik till Hallandsposten, så jag valde att inte göra det. Men jag har mailat blogginlägget till Yvonne direkt. Jag kan återkomma om hon svarar något intressant.

05 juli, 2006 12:24  

Skicka en kommentar

<< Home