25 juni 2006

Bodströms svar till Linander och svensk rättssäkerhet

För några veckor sedan ställde Johan Linander (c) en fråga till Thomas Bodström om vilka åtgärder Bodström är beredd att vidta för att oskyldiga inte ska drabbas vid beslag av servrar. En väldigt angelägen fråga med tanke på hur många servrar utan koppling till The Pirate Bay som beslagtogs av polisen i razzian mot PRQ. Av de 186 datorer som beslagtogs har bara 46 lämnats tillbaka och åklagaren Håkan Roswall verkar inte ha en tanke på att lämna tillbaka resten av dem någon gång snart. I en artikel i Göteborgsposten får vi av Roswall veta att dessa 140 datorer är intressanta för utredningen... eller ja, ingen har i vart fall krävt att få tillbaka dem nu. Alltså lika bra att låta dem stå hos polisen. Kanske kommer någon hitta något olagligt på dem någon gång. Då blir det ju bra att servrar som inte misstänktes innehålla något olagligt beslagtogs. Speciellt verkar servrar med minsta lilla anknytning till BitTorrent ha hållts kvar. För att det var just BitTorrent MPAA var på jakt efter att stänga ner? Och betyder det att alla användare av BitTorrentprotokollet automatiskt är misstänkta brottslingar? I så fall hoppas jag ingen använde någon av dessa servrar för att fildela fria programvaror. Vi vet ju redan hur dåliga kunskaper myndigheter har om fria programvaror. Så vad är Bodströms svar för att makt inte ska missbrukas såsom det så uppenbart har gjort?
Jag anser att beslagsbestämmelserna är väl avvägda.
Svarar Bodström i slutet av sitt svar. Han förklarar också att beslagen måste ske efter vissa principer där olika behov respektive proportionaliteter vägs mot varandra. Om man tycker sig ha blivit felaktigt behandlad så är det tingsrätten som gäller. Eventuellt finns även Justitiekanslern om man vill ha skadestånd av staten. Ett par av företagen har vänt sig dit. Men så enkelt kan det alltså vara att tysta ner opinionsbildare (och av någon konstig anledning flera hundra andra sajter utan koppling till de misstänkta).

Men skam den som ger sig! Piratbyrån kommer vända sig till tingsrätten för att få beslaget prövat. Då får vi se om lagens rättssäkerhetsgarantier verkligen håller. För polisen har ju sökt genom Piratbyråns server och sagt att de inte funnit något olagligt. Varför dröjer Roswall med sin underskrift (som krävs för att slutgiltigt få ut servern)? Något svar har han inte gett, så vi kan spekulera. I sitt PM från november skriver han
Under senare tid har initiativtagarna till sajten The Pirate Bay bildat en förening vid namn Piratbyrån...
Ehh.. juste så måste det ha varit.. Jag undrar vad som vore värst: Om han idag fått saken rätt för sig, men fortfarande behåller servern, eller om han grundat sitt beslut på ett sakfel. Men fortfarande har polisen inte hittat något olagligt på Piratbyråns server, vad har Roswall för anledning att hålla kvar servern? Förutom att tysta ner en opinionsbildare?

Links to this post:

Skapa en länk