24 juni 2006

Akademiker kritiska mot patent

För några veckor sen höll OECD ett exklusivt möte om intellektuell egendom och framför allt om patent och hur de påverkar forskarnas tillgång till forskningsresultat. Under den första dagen av den två dagar långa konferensen presenterades det undersökningar i ämnet.

John Walsh från universitet i Illinois presenterade en interjuvbaserad studie från 2003 som visade att det är svårare för forskare att få tillåtelse till att mer konkreta verktyg, såsom genmodifierade möss, än att få tillåtelse till att använda intellektuell egendom (patent). Han berättade att 19% av de senaste förfrågningarna att använda konkreta verktyg hade avslagits. Men samtidigt är få forskare medvetna om att andra innehar patent som kan stoppa dem från att använda sina forskningsresultat. Det är dessutom få institutioner som har en policy att underrätta fakulteten att kontrollera efter eventuella patent. Bara 8% av de tillfrågade sa att de hade varit i behov av kunskap som patenterats och bara 5% sa att de regelbundet kontrollerade efter patent.

En diskussionstråd skapades nyligen på Piratspartiets forum där trådskaparen påpekade att man genom patentregistrar faktiskt får detaljer om avancerade saker såsom jetmotorer och kemiska processer. Det stämmer. Dessa patentbeskrivningar brukar komma till nytta. Frågan är bara vilken nytta dessa detaljer i praktiken har när bara 5% regelbundet söker i registren? För att inte tala om den tid det krävas att sedan faktiskt ordna tillståndet att använda patentet och med tanke på att man i värsta fall måste ordna och förhandla om flera tiotals patent (har sett forskare prata om upp till 100 patent som man måste få tillstånd för). Och faller ett av patenten så kan hela projektet falla. Är det värt den tiden? Det för oss rakt in i nästa studie som presenterades på OECD-mötet.

Jana Asher, representant från American Association for the Advancement of Science (AAAS), presenterade en studie om tillgång till forskningsresultat nyligen genomförd i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan. Den amerikanska delen av studien hade vid mötets tillfälle just sammanställts och en av slutsatserna var just att det tar "en stor mängd tid" att få exklusiva licenser i USA. Av de 4000 tillfrågade i den amerikanska studien svarade (bara) 32% att de hade försökt få licens till patenterad teknik. Av dessa hade 32% svårigheter med att få licensen och av dessa hade 9% övergett ett projekt på grund av svårigheter att få licens till patent.

Trots alla dessa besvär med patent drog Asher slutsatsen att forskare i USA ändå föredrar patent som skydd för forskningsresultat. Studien i Tyskland var vid mötets tidpunkt inte klar än, men de preliminära uppgifterna visade att tyska akademiker föredrar att publicera sina forskningsresultat som en metod till skydd för forskningsresultaten framför att patentera dem.

Sadao Nagaoka från Institute of Innovation Research vid Hitotsubashi universitet i Tokyo presenterade en studie som gjorts bland japanska biotekniska och läkemedelsföretag. Han berättade att av de 36 företagen som hade försökt få tillgång till andras patenterade uppfinningar hade 20% blivit tvungna att lägga ner sina projekt. Av de resterade hade över 50% sökt ingå i licensavtal, 30% använde sig av alternativa forskningsmetoder och 20% ignorerade patent.

Årets kluftighetspris går till Dominique Guellec, som är aktiv både vid OECD och EPO, för hans kluftiga uttalande att svårigheterna med att få tillgång till forskningsresultat i alla fall minskar risken för dubbelforskning.

Den andra dagen tillägnades diskussioner om patent. Debatterna delades i stort sätt upp i de som förespråkade patent (industrin) och de som var kritiska mot patent (akademikerna) och generade livliga debatter. Speciellt bland de amerikanska akademikerna fanns det en växande oro för patent. I Europa är det under vissa omständigheter tillåtet att bedriva forskning med patenterade resultat utan tillåtelse. Så är inte fallet i USA, samtidigt som allt pekar på att patent kommer bli ett växande problem för i alla fall de amerikanska akademikerna.

Rebecca Eisenberg vid Michigans universitet sa att patent är ett problem i den akademiska forskningen. Hon berättade att den felaktiga användningen av patent bland akademiker är omfattande och även om stämningar mot universiteten är ovanliga så kan patenten fortfarande användas som hot mot universiteten, och det spelar roll. En representant för ett biotekniskt företag sa att det finns mycket pengar i forskning och utveckling (17 miljader dollar) och att fler stämningar är eventuellt att vänta.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det finns i förlängningen, drivet till sin spets i stort två sidor..

I den en världen "skyddar" man sin kunskap, vilket innebär att alla är ensam om sin kunskap, dvs. att kunskap behandlas som en bristvara. I den andra världen behöver man bara dela med sig av sin lilla bit kunskap för att få tillgång till hela världens samlade kunskap.

Vilken värld vill du leva i?

//steelneck

27 juni, 2006 21:06  

Skicka en kommentar

<< Home