31 mars 2006

Guide till hur du klarar dig som indiemusiker

En av de främsta argumenten de stora skivbolagen använder mot fildelning är att musiker inte kan försörja sig om folk fildelar. Musikerna å andra sidan verkar ha en helt annan uppfattning av teknikens respektive skivbolagens roller.

Indiegruppen Beatnik Turtle har skrivit guiden The Indie Band Survival Guide [HTML][PDF]. Med den vill de dela med sig av vad de skulle ha sagt till sig själva när de startade som ett band. Guiden innehåller information om vad som pågår bakom scenen och hur musikbranschen fungerar. Men den är också fylld med tips och råd om hur independentmusiker kan ta sig fram bland konkurrensen, allt från hur en webbsida ska byggas, till hur musiker kan marknadsföra sig själva och resonemang om varför "fildelning är det bästa som hänt indiemusiker sedan portastudion uppfanns".

I guiden står förvisso inget revolutionerande nytt, som personer som aktivit deltar i debatt inte hört. Men det är en småkul guide som slår hål på skivbolagens myter om musik och musiker. Den ger snarare en bild av att musiker har allt av vinna på att hålla sig borta från de stora skivbolagen och ekonomiskt väldigt mycket att förlora om de hamnar på ett stort skivbolag.

Det är en rekommenderad läsning för de som ännu inte förstått varför fildelning och Internet i allmänhet fungerar och varför de stora skivbolagen inte gör det.

30 mars 2006

Lawrence Lessig då och nu

/.../there are lots of problems with DRM systems precisely because code is used to enforce copyright rights. Code can never accurately map fair use, it can never reserve a right to criticize the existing expanse of control, etc. (anm, min kursivering)
Lawrence Lessing 13 april 2003
Sun has made recent announcements about their openDRM project. In my view, they’ve made some commitments that are important for any DRM project. E.g., as I’ve seen it described, it would be implemented to allow individuals to assert “fair use,”...(anm, min kursivering)
Lawrence Lessing 23 mars 2006

Vad försöker jag säga med denna post? Inget speciellt, faktiskt. Men det är kul att se hur mycket det händer på tre år.

(Till Lessings försvar, läs bloggposterna Lessing skrivit. Citaten ovan är tagna ur sammanhangen).

29 mars 2006

Namnlista mot mjukvarupatent

FLOSSE Posse är en grupp bloggare som består av medlemmar från Free and Open Source Software Association (VOPE) i Finland. De rapporterar om FLOSS i utbildningen.

Eftersom att mjukvarupatent är ett hot mot användningen av IT och telekommunikation i utbildningen så har de skapat en namnlista som ska uppmärksamma makthavare i EU och EU:s medlemsländer om faran med mjukvarupatent.

Hjälp dem genom att skriva under namnlistan! Sista datumet att skriva under är 30 mars (i morgon).

28 mars 2006

Strängare upphovsrättslag i Tyskland

Tyskland har antagit en strängare upphovsrättslag som innebär att den som olagligt laddar ner eller upp skyddade verk kan dömas upp till två års fängelse. Och den som olagligt fildelar för kommersiellt bruk kan dömas upp till fem års fängelse. Tidigare fanns också ett förslag på att ta bort klausulen som tillåter privatkopiering i liten skala för hemmabruk, men det förslaget antogs inte.

PC för Alla skriver
Den nya lagen är resultatet av ett aggressivt kampanjarbete av Tysklands filmindustri /.../ Justitieminister Brigitte Zypries försvarar lagen och säger att målet absolut inte är att leta nedladdare att handfängsla på landets skolgårdar.
Förslaget lades dessutom fram av Tysklands socialdemokratiska parti (SPD). Det är alltså exakt samma sak som sas/sägs och hände/händer i Sverige: Ett socialdemokratiskt parti som hårdlobbas av upphovsrättsindustrin och där justiteministern säger att meningen med lagen inte är att jaga ungdomar.

"Vi-stiftar-denna-lag-men-tänker-inte-använda-den"-argumentet helt enkelt, för att få människor att känna sig lugna och inte få panik. Men sen smäller det.

25 mars 2006

Buggningsförslaget kan skjutas upp

Centerpartiet har sett Bodströms buggningsförslag och de gillar inte vad de ser. Även om de inte kräver att förslaget läggs ner så kräver de diverse ändringar. Om Bodström inte går med på de ändringarna så har Centern hotat med att bordlägga förslaget. Det innebär att förslaget skjuts upp i minst ett år.

För att ett förslag ska bordläggas krävs en sjättedel av riksdagens röster. Dessa röster kommer komma från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Cenpterpartiet. Vänstern och Miljöpartiet har sedan tidigare sagt att de velat skjuta upp beslutet. Med Centerns hjälp kan de alltså göra det nu.

23 mars 2006

Frankrike förbjuder fildelningsprogram

Det franska parlamentet antog i tisdags med 296 röster mot 193 den striktare upphovsrättslagen. De innebär att varje fildelare straffas med 38 euro per nedladdning och 150 euro per uppladdning, om de åker fast.

Och om man sprider mjukvara avsedd för piratkopiering så kan man straffas med tre års fängelse och 300,000 euro i böter. Om just denna lagändring skriver utvecklarna av mediespelaren Videolan följande
Moreover, an amendment was adopted that punishes with 3 years in jail any person that would write, distribute or promote a software that is "obviously" aimed at illegal file sharing (except if it is "only" aimed at legal sharing). This amendment is nicknamed the Vivendi-Universal Amendment. Guess why...
Det likar på många sett domen som kom för en tid sen mot diverse fildelningsprogram i USA. Det finns alltså en risk att det hämmar teknikutvecklingen då det fungerar som ett incitament för upphovsrättsindustrin att ge sig på utvecklare som inte utvecklar mjukvara så som industrin föredrar. Mjukvaruutvecklare kommer troligen alltså att tänka två gånger innan de börjar utveckla något som kan irritera industrin. Förhoppningsvis kommer detta inte att ske.

När det gäller beslutsprocessen skriver ComputerSweden följande
Men den franska regeringen trycker på hårt för att lagstiftningen ska gå igenom så snart som möjligt och använder sig av ett extra brådskande förfarande som gör att lagen inte behöver behandlas i lika många turer innan den kan antas.
Ja, politiker som lyder under upphovsrättsindutrin verkar vara ovanligt produktiva, även om det sker på bekostnad av demokratiska processer (Bodström).

I vilket fall som helst så finns det en tur kvar för detta fortfarande lagförslag innan det blir lag. Den måste nämligen först godkännas av den franska senaten. Och man får inte glömma att det finns franska politiker som vill gå åt andra hållet. Politikern Christian Paul kontaktade Piratpartiets partiledare Rickard Falkvinge för att han ser att "...de här frågorna behöver ett fokus på europeisk nivå".

22 mars 2006

Sun släpper UltraSPARC T1-processorn fri

Open Source Business Conference i början av året lovade Sun-chefen Jonathan Schwartz att släppa den underliggande designen på processorn UltraSPARC T1 fri under en öppen licens. Igår släpptes processorn under GPL. Projektet går under namnet OpenSparc och här kan du ladda ner allt som släppts fri.

Vad som är unikt för denna processor är att den kan ha upp till åtta kärnor, där varje kärna kan hantera fyra trådar samtidigt. Trots detta har processorn ungefär en lika stor effekt som en glödlampa (72 W vid 1.2 GHz). Men konkurrensen har varit hård och SUN har förlorat marknadsandelar till IBM, Intel och AMD. Att släppa processorn fri är ett försök att stärka dess konkurrenskraft, dels genom att fler väljer att använda processorn och dels genom att förbättra dess utveckling.

OpenSparc blir förhoppningsvis ett jättelyft för den redan existerande Open hardware-samfundet, samtidigt som det lägger ett grundläggande hot mot DRM-implementeringen i IBM:s cellprocessor.

21 mars 2006

Här är Bodströms buggningsförslag

För några dagar sen publicerades två av Bodströms otaliga propositioner för ett övervakningssamhälle.

Den första kallas för Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (Prop. 2005/06:177). I propositionen föreslås att
de brottsbekämpande myndigheterna genom en särskild lag ges möjlighet att använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Den andra kallas för Hemlig rumsavlyssning (Prop. 2005/06:178) och det är denna som brukar benämnas "Buggningslagen" i media. I den föreslår regeringen att
hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel. Med hemlig rumsavlyssning avses att tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud.
Det föreslås att lagen ska avse brott som ger minst fyra års fängelse. Detta kommer samtidigt som man i EU föreslår att upphovsrättsbrott ska ge högst fyra års fängelse och samtidigt som Bodström upprioriterar fildelningsbrott.

Båda förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2006.

20 mars 2006

Patent - Åter aktuellt i EU

I somras tog det första (mjukvaru)patentkriget slut. Lyckan varade dock inte speciellt länge. EU-kommissionären McCreevy har sagt att han under sin mandatperiod kommer göra ytterligare ett försöka att få "ordning" på EU:s patentsystem. Vi kan alltså förvänta oss ytterligare en patentstrid innan år 2009 (nästa EU-parlamentsval).

Denna gång handlar det om gemenskapspatent (community patent) och omfattar alla sorters patent, inte bara mjukvarupatent. Men eftersom att det öppnar dörren för mjukvarupatent (biopatent och traditionella patent finns ju redan) och den största gruppen motståndare är mjukvarupatentmotståndarna så kommer vi nog se att tyngdpunkten av kritiken kommer ligga på mjukvarudelen av det eventuella direktivet.

Så vad skulle gemenskapspatent innebära? I korthet innebär det att man ger den Europeiska Patent Organisationen (EPO) en rätt att påverka de framtida patentlagarna i Europa (inte bara i EU). Och som känt så beviljar EPO patent som enligt lag inte ska beviljas. Samtidigt kommer EU representeras i EPO genom EU-kommissionen och EU:s ministerråd, men EU-parlamentet kommer inte ha nåt att säga till om.

I början av året gick startskottet för den kommande patentstrid med att kommissionären McCreevy startade en 10 veckor lång rådfrågningsrunda där vem som helst kan delta. Sista datumet att svara på de frågor kommissionen ställt är 31 mars. Och jag vill uppmana att så många som möjligt att svara på frågorna (speciellt om man äger ett företag som berörs av patent).

Tyvärr har kommissionen fått mycket kritik för att frågorna är otydliga och för svåra att förstå för vanliga människor som saknar juridikutbildning. Samtidigt är de väldigt partiska. Men FFII har byggt en webbsida där man bland annat hittar färdiga svar. Och om man har tid och lust så finns det detaljerade förklaringar och analyser av alla frågorna.

Rösta på årets FLOSS

Sourceforge har från och med i år startat en årlig omröstning där man kan rösta på årets FLOSS (Free/Libre/Open-Source Software). Man kan rösta i olika kategorier och det är bara att surfa in på sidan och rösta. Omröstningen avslutas 23 mars.

13 mars 2006

The Pirate Bay - Statligt finansierad

För er som missat så blev Petter president och det innebär 50,000 kronor till The Pirate Bay. För dessa pengar har TPB meddelat att de kommer köpa diverse välbehövliga servrar.

Men en kul grej att notera är att pengarna kommer från staten, vilket innebär att staten å ena sidan försöker sätt dit fildelare genom strängare lagar, sämre prioriteringar och med boströmsamhället, men å andra sidan finansierar de TPB, som underlättar piratkopieringen. Ganska kul.

12 mars 2006

Petter for president!

Dokusåpan Toppkandidaterna har sänts på SVT en tid. Där har sex ungdomar fått driva sina egna politiska agendor för att skapa opinion för sina åsikter. Under programmets gång avslöjade deltagaren Petter Nilsson att han tänkte skänka 50,000 kronor av prispengarna till The Pirate Bay om han vann. Därför säger jag, Petter for president!

Finalen sänds i SVT2 idag (söndag) klockan 20.00.

10 mars 2006

Premiär för Elephants Dream - Den fria filmen

Den 24 mars har filmen Elephants Dream premiär i Ketelhuis-biografen i Amsterdam. Elephants Dream är en animerad kortfilm och det har tagit sex personer sex månadar att utveckla. Och även om dess handling är okänd så är det speciella med denna film snarare att den och dess produktionsfiler kommer släppas under en Creative Commons-licens. Alltså fri för vem som helst att kopiera, ändra, sprida etc. Filmen är dessutom helt och hållet skapad med fria verktyg, och då främst 3D-programmet Blender.Motivationen för att skapa filmen har varit
Because we have a story to tell. We’re also really enthusiastic about open source software and interested in applying those open concepts to our creative content.
Filmen har finansierats genom sponsorer och genom förhandsförsäljning av DVD-filmen.

08 mars 2006

Upphovsrätten sätter krokben för upphovsrättsförespråkare

Jag skrev om hur upphovsrätten fördröjer ett europeiskt digitalt bibliotek. ComputerSweden rapporterade igår om att Warner Bros under våren tänker lansera legala alternativ till piratkopiering. Men i artikeln erkänner Lars Håkansson, vd på svenska delen av Warner Bros
självkritiskt att det tagit för lång tid att få fram legala alternativ till den illegala fildelningen. Anledningen är att upphovsrättsliga tvister satt käppar i hjulet
Det är verkligen komiskt att se hur upphovsrätten sätter krokben för de som förespråkar den mest.

04 mars 2006

Upphovsrätt fördröjer europeisk digital bibliotek

EU-kommissionen har startat ett projekt för att skapa ett europeiskt digitalt bibliotek som kommer vara tillgänglig för alla med en dator. EU-kommissionen verkar vara imponerad av sig själv för detta projekt. Men det närmaste som kan beskriva projektet är "för lite, för sent".

För det första är upphovsrätten självklart en av de centrala frågorna (eller snarare problemen) och kommissionen måste reda ut dessa frågor innan något konkret kan göras. Och upphovsrättsfrågorna verkar inte kunna lösas förrän i slutet av året. Utan tvekan kommer verken också att vara DRM-skadade.

Därefter ska biblioteket fyllas med två miljoner verk till år 2008 och till år 2010 förväntas biblioteket innehålla sex miljoner verk (texter, ljud, videon, bilder etc). Detta kan jämföras med musikindustrins egna siffror där de menar att de illegala musikfilerna på internet idag ensamt uppgår till 800 miljoner stycken.

Den ansvarige kommissionären Viviane Reding säger "Information technologies can enable you to tap into Europe’s collective memory with a click of your mouse". Detta låter väldigt mycket som ett IT-bubblande företag under slutet av 90-talet. Men det är i alla fall skönt att också kommissionen börjar inse saker resten av folket förstod så sent/tidigt som kring millennieskiftet. Och så forsätter hon (stolt?) "The European Commission will help to turn this into reality..." Hon menar alltså att om fyra-fem år så är ett bibliotek med sex miljoner DRM-skadade verk en realitet. Typ jag kan knappt bärga mig? Jag vet inte var Reding har hållit hus, men redan idag är flera miljader verk tillgängliga, utan DRM-skador, fritt för alla med tillgång till en dator. Innan kommissionen ens hunnit börja fylla sitt bibliotek kommer över sex miljoner nya verk att ha fyllts på i internet. Så... varför krångla till det?

Tips: The Piratebay, Wikisource, Bitme.org, Projekt Runeberg, Projekt Gutenberg, vidensdeling.nu etc etc.

Så välkommen till internet EU-kommissionen.

En sak som vore intressant att veta är om denna digitala europeiska bibliotek ska ta efter vissa befintliga digitala bibliotek och simulera utlåning av ett begränsat antal digitala böcker?

02 mars 2006

Bodström ställer in siktet på fildelarna

Bodström verkar trött på att oavbrutet få kritik för de otaliga övervakningsinitiativ han har startat och drivit. Vad kan då vara smartare än att ställa in siktet på fildelningsrörelsen för att komma bort från övervakningskritiken?

Under regeringssammanträdet idag beslutade regeringen att
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott, särskilt när det gäller immaterialrättsintrång som utförs med användning av Internet.
Inte nog med det, dessa åtgärder ska i första hand inriktas på den fildelning som bryter mot upphovsrättslagen och dessutom ska brott av både större och enklare skala omfattas av åtgärderna. Någon som kommer ihåg när Bodström insisterade på att polisen inte skulle jaga vanliga svenssons? Typiskt bodtrömsk retorik. Tomma ord i syfte att lugna ner folket.

Regeringen försöker inte ens dölja att upphovsrättslobby:n har haft ett stort finger med i framställningen av detta uppdrag. Stellan Söderman, handläggare på justitiedepartementet säger till ComputerSweden
Inte minst rättighetsinnehavarna har reagerat. Det handlar om stora kommersiella intressen
Utan att ifrågasätta springer regeringen alltså de stora kommersiella intressernas ärenden. Samtidigt är det skönt att få det bekräftat att detta är ett upptåg av stora kommersiella intressen och inte av den lilla kulturproducenten som försöker slita sig fram. I uppdraget [PDF] skriver regeringen dessutom
Enligt uppgifter från musikindustrin finns det över 800 miljoner olagliga musikfiler på Internet.
"Enligt uppgifter från musikindustrin..." Ehm.. okej.

Därefter rullar de på om det gamla vanliga att teknikutveckligen skadar gamla industerier och att människor ska anpassa sig till dessa industrier (iställer för att industrierna ska anpassa sig efter utvecklingen). Och så försöker de också med den gamla föreställningen att en sträng upphovsrätt garanterar artister en lön.

Senast den 15 juni 2006 ska uppdraget redovisas.

Wikipedia passerar en miljon artiklar

Grattis till engelska Wikipedia som under gårdagen passerade en miljon artiklar.

01 mars 2006

Petters citat censureras

Igår rapporterade Piratbyrån att artisten Petter i en interjuv i SDS skulle ha sagt
De personerna borde fan avrättas, på riktigt. Det är ingen mänsklig rättighet att ladda ned musik.
Kort därefter plockades avrättningsdelen i artikeln bort (den kom dock med i tidiga upplagor av den trycka versionen). Lite senare bad Petter om ursäkt för sitt uttalande på sin webbsida.

Vad som är intressant i hela den här händelsen är varför citatet plockades bort av SDS. Resumé rapporterar att SDS plockade bort citatet efter påtryckningar från skivbolaget Universal. Även om SDS:s nöjesredaktör förnekar det (och istället skyller på stress och tidig presslägning) så vore det väldigt intressant om även upphovsrättslobby, liksom staten, verkligen kan censurera medier.

En annan rolig sak att notera är att Universal har meddelat att Björn af Kleen, journalisten som interjuvade Petter, inte ska få interjuva bolagets artister mer. Petter gör misstaget, journalisten straffas, helt enkelt.