02 mars 2006

Wikipedia passerar en miljon artiklar

Grattis till engelska Wikipedia som under gårdagen passerade en miljon artiklar.

Links to this post:

Skapa en länk