25 januari 2006

Upphovsrättsindustrin vill stoppa teknisk utveckling

Den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission, FCC, kan i det närmaste jämföras med den svenska myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS. FCC har dock ett vidare ansvarsområde, som sträcker sig över all sorts kommunikation.

För ett par år sedan arbetade FCC, efter påtryckningar från upphovsrättsindustrin, fram föreskrifter[PDF] som skulle påtvinga alla tillverkare av digitala TV-apparater att bygga in den så kallade Broadcast Flag-tekniken. Broadcast Flag är ett DRM-system som ger upphovsrättsindustrin total kontroll över vad som går och inte går att göra med innehållet i en sändning. I detta ingår till exempel sämre bildkvalitet vid händelse att någon spelar in sändningen och om det nu över huvud taget skulle gå att spela in sändningen. Det skulle även ge industrin möjligheter att göra det omöjligt att klippa ur och/eller snabbspola fram reklamen.

Dessa föreskrifter skulle ha börjat gälla 1 juli 2005. Men EFF och ett gäng andra rättorganisationer argumenterade att FCC inte hade befogenheter att besluta om vad som ska hända inuti en TV-apparat när en signal väl hade mottagits. EFF utmanade FCC i en rättegång och domaren gav den 6 maj 2005 EFF och gänget rätt. FCC har inte rätt att besluta om vad som ska hända inuti en TV-apparat. Men EFF varnade redan efter domen att "Hollywood will likely head to Congress -- and quickly -- to ask for the flag again."

Den 19 januari 2006, mindre än ett år senare, dök ett liknande förslag upp i den amerikanska kongressen. Förslaget kallas för Digital Content Protection Act of 2006 [PDF]. Förslaget har lagts fram av senatorn Gordon Smith. Enligt Cory Doctorow på BoingBoing har senator Smith "been paid tens of thousands of dollars to do it. The National Association of Broadcasters (NAB) has been lobbying hard for the sole ability to decide how hard it's gonna be for us to listen to an mp3. The NAB has thrown nearly $250,000 at Republican candidates this year alone. NAB's money stuck to Gordon Smith."

Förslaget säger i korthet samma sak som FCC arbetade fram i sina föreskrifter. I förslaget står det dock inte tydligt vilka apparater som berörs, därför är många oroliga för att förslaget kan komma att gälla allt som kan ta emot en TV- och/eller en radiosignal (TV, radio, datorer, mp3-spelar, mobiler etc etc).

Samtidigt finns det en oro för att den så kallade fair use-användningen av upphovsrättsskyddade verk fryser igen. EFF menar att detta skulle kunna hända genom att lagförslaget bara tillåter "customary historic use" (traditionell historisk användning). Myndigheter skulle alltså få rätt att banna nya funktioner och därmed hindra att funktionerna prövas i domstol om de får användas under fair use. "Customary historic use" leder i samma veva till att utveckling av ny teknik hindras.

Alltså, om den här lagen hade funnits 1960 så hade kassettbandspelare aldrig kunnat lanseras, hade den funnits 1970 hade videobandspelaren varit kriminell innan den börjat säljas, hade den funnits 2000 hade med största sannolikhet aldrig någon iPod fått se dagens ljus.

Intressant att notera är att man i lagförslaget passar på att föreslå ändringar i lagen Communications Act of 1934, som bland annat reglerar FCC:s ansvarsområde. Man föreslår en utökning av deras ansvarsområde som skulle ge dem rätten att anta förskrifter kring själva apparaterna som tar emot digitala sändningar, för att förhindra "unauthorized copying of copyrighted digital audio content transmitted by its licensees and the redistribution of such copyrighted content over digital networks." Samma sak föreslås för TV-sändningar. Ja, hur dumma vore upphovsindustrin om de gjorde om samma misstag två gånger?