11 februari 2006

PRV är beskymrad - Patentansökningarna rasar

Det går inte bra för Patent- och registeringesverket, PRV. Företagen är inte likna sugna på att ansöka om patent som de var toppåret 2000. Förra året fick PRV in 2 960 ansökningar, som är en minskning med åtta procent jämfört med 2004 och en minskning med 40 procent jämfört med år 2000.

Jan-Eric Bodin, överingenjör på PRV förklarar raset med att företagen flyttar ut och ansöker om patent endast i det nya landet, att Ericsson som ansökte om överlägset flest svenska patent har minskat sina ansökningar sedan telekomkrisen och att allt fler väljer att söka patent via Europeiska patent organisationen, EPO.

PRV vill bryta trenden genom att som vanligt och helt ogrundat skylla på att små och medelstora företag inte är tillräckligt "patentmedvetna". Med andra ord, att de helt enkelt inte vet sitt eget bästa. Detta är dock ganska komiskt med tanke på att PRV har sagt:
Storföretagen går visserligen bra ekonomiskt men har sparat in på kostnaderna, bland annat för patent som kostar pengar att söka och upprätthålla.
När stora framgångsrika företag backar från att ansöka om patent på grund av kostnaden, vad hade de exakt förväntat sig av små och medelstora företag? Att patentmedvetenhet skulle vara den enda bristen små och medelstora företagen har?

Men det handlar inte bara om kostnaden. För visst har små och medelstora företag, till PRV:s nackdel, en patentmedvetenhet. Det var dessa företag som, tillsammans med FFII och open source-samfundet, jobbade hårdast mot i alla fall mjukvarupatent. Det finns undersökningar i överflöde som visar på företagens medvetenhet och de har till och med skapat en webbsida för att visa på deras storlek.

Att PRV (och andra patentförespråkare) försöker blanda korten genom att säga att små och medelstora företag inte är patentmedvetna och inte vet deras eget bästa är alltså inte så mycket mer än hyckel.

Anmärkningsvärt dock att PRV har lämnat in ett förslag till regeringen där de föreslår att publiceringen av inlämnade patentansökningar slopas i 18 månader. Detta eftersom att konkurrenter skulle kunna få antydningar om vad ett patent handlar om. Detta är intressant eftersom att själva meningen med patent är att konkurrenter ska få veta hur en uppfinning fungerar (mot att patentinnehavaren får ett tidsbegränsat monopol). Även om det redan fungerar så i till exempel USA så föreslås det alltså nu att själva meningen med patent slopas i 18 månader även i Sverige.

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Blogger holy g-spot said...

Jag måste säga att det låter konstigt, men i Sverige kan man inte ta patent på immateriella produkter, så som dataprogram. Att säga att företag därför är medvetna om patent och patentering är missvisande.

13 mars, 2006 18:15  
Blogger floodis said...

...men i Sverige kan man inte ta patent på immateriella produkter...
Komplex fråga. Det beror på vem man frågar och vad man menar med "ta patent".

Sen så är jag osäker på vad du menar med "medvetna om patent".

13 mars, 2006 19:13  

Skicka en kommentar

<< Home