16 juni 2005

Svensk undersökning: Svenska företag vill inte ha mjukvarupatent

Erik Petterson och Johan Sandblom vid Göteborgs universitet har skrivit en magistersuppsats kallad I vänta på mjukvarupatent. I den finns en undersökning om 45 svenska IT-företags inställningar och kunskaper om mjukvarupatent. Här är några av frågorna och svaren:
Ser ert företag några möjligheter med mjukvarupatent?
Ja 24%, Nej 44%, Vet ej 38%

Ser ert företag någar risker med mjukvarupatent?
Ja 50%, Nej 12%, Vet ej 38%

Har ni någon handlingsplan för om ni blir anklagade för patentintrång?
Ja 15%, Nej 79%, Vet ej 6%

Arbetar ni aktivt med att undvika att använda patenterade lösningar i er
mjukvara? Ja 32%, Nej 53%, Vet ej 12%

Hur tror ni att konkurrensen påverkas av mjukvarupatent?
Vet ej 26%, Stimuleras 12%, Hämmas 62%

Resultatet är lik en liknande men mycket större undersökning som gjordes om tyska företag.

Den här undersökning kraschar SPOF:s "undersökning" och våta drömmar om att över 90% av de svenska företagen skulle vara för mjukvarupatent. En "undersökning" som för övrigt inte ens verkar gå att få tag på.