25 maj 2005

Svenska företag vill ha mjukvarupatent?

Svenska Patentombudsföreningen, SPOF, gjorde någon gång i slutet av förra året en undersökning om vad svenska små och medelstora företag tycker om mjukvarupatent. Therese Kreuer på Svenskt Näringsliv skrev (nyligen?) ett brev till EU-parlamentets juridiska kommitté, JURI, där hon syftade på denna undersökning för att övertyga JURI om att småföretag är för mjukvarupatent.

Följande fråga ställdes till företagen:
Which of the following alternatives best reflects your company's opinion?:

(a) We think that the rules in Europe for patenting products with
functions controlled by computer programs shall be maintained as per the current practice of the EPO

(b) We think that the rules should be restricted along the lines
proposed by the European Parliament (in the first reading)

(c) We have no opinion
Av de 188 svar SPOF fick in så påstår de att 94% av de små och medelstora företagen och 96% av de stora företagen är för nuvarande EPO praxis.

Det finns dock grova brister med denna undersökning. För det första verkar det inte ens som att det går att få tag i undersökningen. SPOF har hittills inte ens svarat på mina e-mails om var man kan få ta i undersökningen.

För det andra så definierar de inte vad de menar med "functions controlled by
computer programs", vad EPO:s praxis varit de senaste åren eller vad parlamentet mer specifikt har föreslagit. En annan brist är att det inte finns någon information om hur företagen i undersökningen har valts ut.

Vad som inte heller sägs, varken i Therese Kreuer brev eller i SPOF:s sammanfattning av undersökningen, men som det skryts om på SPOF:s hemsida, är att SPOF:s medlemmar är behöriga som ombud vid EPO. EPO som godkänt mjukvarupatent mot gällande lagstiftning och medverkat vid utformningen av mjukvarupatentdirektivet.

Links to this post:

Skapa en länk