18 april 2005

Över 400.000 namnunderskrifter mot mjukvarupatent

Namninsamlingen EuroLinux Alliance startade mot mjukvarupatent har passerat 400.000 namnunderskrifter.

Förespråkarna av direktivet om datorrelaterade uppfinningar (vilket är det officiella namnet för mjukvarupatentdirektivet) brukar påstå att direktivet endast är till för att harmonisera och tydliggöra nuvarande lagar och inte för att kodifiera mjukvarupatent. Frågan är varför över 400.000 människor inte tror dem?

Links to this post:

Skapa en länk