05 april 2005

Viktiga datum för mjukvarupatentdirektivet

7:e april: Andra läsningen börjar
1:a maj: Slut datum för att föreslå ändringar av direktivet
24:e maj: JURI diskuterar ändringarna
6:e juni: JURI röstar om ändringarna
juli: EU-parlamentet röster om ändringarna. Varje ändring kräver 367 röster i EU-parlamentet.

Links to this post:

Skapa en länk