02 april 2005

JURI: Ministerrådet är förlåtet

Ministerrådet misstänks för att ha brutit mot sina egna procedurregler när de formellt antog mjukvarupatentdirektivet. Kort därefter bad JURI, EU-parlamentets juridiska kommitté, om att få alla dokument från ministerrådets möte för att undersöka om det hade brutits mot några procedurregler.

För några dagar sen blev det dock klart att JURI inte kommer undersöka saken vidare då ministerrådet uttryckt en vilja att lyssna på EU-parlamentet under andra läsningen. JURI har bestämt sig för att "inte leta efter små och irrelevanta misstag" sa en talsman för EU-parlamentet.

Hur man kan se antagandet av ett så viktigt direktiv som mjukvarupatentdirektivet som ett litet och irrelevant misstag övergår troligen mångas förstånd.

För övrigt, i länken ovan säger talesmannan att det var vikigt med en omstart av direktivet för att det då hade varit lättare att ändra direktivet och att det var därför EU-parlamentet ville ha en omstart. Jag kan dock inte hålla med. Enligt de diskussioner jag har haft med mjukvarupatent motståndare (bland annat Florian Müller) så är första läsningarna i EU-parlamentet bara rådgivande och kommissionen behöver därför inte genomföra de ändringar EU-parlamentet föreslår. Det är därför direktivet nu kommer tillbaka till EU-parlametets andra läsning helt oförändrad.

Det finns alltså inget som garanterar att EU-parlamentet hade klarat av att ändra direktivet om samma direktiv hade presenterats vid en ny första läsning.

Anledningen till att motståndarna och EU-parlamentet ville ha en omstart var för att kommissionen då visserligen skulle kunna presentera samma direktiv, men att den risken skulle vara väldigt låg.

Kan tilläggas att vid en andra läsning i EU-parlamentet så är ministerrådet bunden att ändra direktivet så som EU-parlamentet bestämt.

Links to this post:

Skapa en länk