15 april 2005

Upphovsrätt påverkar inte animationer som livesänds

Det japanska mobil företaget DoCoMo kommer erbjuda livesändningar av amerikanska och japanska baseball matcher över mobiltelefoner. Sändningarna kommer dock renderas om i realtid till animationer för att spara bandbredd. På liknande sätt kommer allt ljud att göras om.

Detta är intressant ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Dr. Karl-Friedrich Lenz ger exemplet där två sajter som livesände fotbollsvärldsmästerskapet år 2002 stängdes ner av upphovsrättsinnehavarna.Om någon år 2006 sänder mästerskapet i animerad realtid finns det inget FIFA kan göra åt saken, menar Lenz.

TV-sändningar regleras av nationell lag och av Rom koventionen, men om man sänder animationer i realtid så använder man sig inte av sändningens upphovsrättsskyddade videodata. Lenz menar att om FIFA ändå får för sig att de vill stänga ner sändningar av live animationer så måste de kunna argumentera för att de äger rätten till vilken spelare som rör sig vart och vid vilken tidpunkt.

Links to this post:

Skapa en länk