10 maj 2005

Förslag till ändringar av mjukvarupatentdirektivet inlämnade

Ett par gupper i EU-parlamentet har nu lämnat in sina förslag på förändringar av mjukvarupatentdirektivet. Jag har skummat igenom de ändringar som publicerats på engelska och alla gruppers ändringar exkluderar mjukvarupatent på ett mycket tydligt sätt.

Gruppen GUE/NGL har helt och hållet valt att skicka in de ändringar av direktivet som FFII föreslog, medan gruppen EPP-ED, med Piia-Noora Kauppi i spetsen, har påverkats av FFII:s förslag. FFII menar dock att EPP-ED:s förslag till ändringar av mjukvarupatentdirektivet har tenderat att säga emot säg själv på vissa punkter. Detta menar FFII kan bero på att Kauppi har varit tvungen att vika för vissa intressen i gruppen.

Den tredje gruppen som har lämnat in förslag på förändringar är Verts/ALE. De har till stor del skickat in ändringarna som gjordes efter den första läsningen i EU-parlamentet.

Utöver ovanstående grupper har också två stycken polska politiker från gruppen EPP-ED skickat in ett eget förslag på förändringar av direktivet. Deras ändringar bygger till stor del bygger på FFII:s förslag till ändringar. Dessutom har Michel Rocard, EU-parlamentets rapportör i frågan om mjukvarupatentdirektivet, skickat in ett eget förslag (på franska) som bygger på ändringarna som gjordes efter EU-parlamentets första läsning.

Nu kommer EU-parlamentets juridiska kommitté, JURI, att diskutera och rösta om dessa förslag. Därefter, någon gång runt sjätte juli, så kommer hela EU-parlamentet att rösta om dessa förslag.