28 april 2005

Spanska studenter demonstrerade mot mjukvarupatent

Den 27:e april demonstrerade uppskattningsvis 10.000-15.000 spanska studenter från över 30 universiteter mot mjukvarupatent i en nationell demonstration. Demonstrationen föregicks av konferanser, sammankomster och namlistor mot mjukvarupatent.

Målet med demonstrationen var att visa för allmänheten att ministerrådets utformning av mjukvarupatentdirektivet inte accepteras och det var samtidigt en begäran till EU-parlamentet att antingen ändra direktivet så att den utesluter mjukvarupatent eller förkasta direktivet helt och hållet. Bilder från händelsen finns här.

Links to this post:

Skapa en länk