22 april 2005

Studentförening för fri information

Studentföreningen Digifri bildades vid Linköpings Universitet i februari förra året. Föreningen syftar till att arbeta för fri programvara och öppna format på universitetet, men också för att lyfta fram och diskutera frågor kring digitala verk och patent.

Digifri har bland annat tagit fram en egen version av Knoppix, LiUnix, som delades ut bland Linköpings studenter på hembrända CD-R skivor. De har också skapat ett wiki-system med information för studenter om hur kurser kan avklaras med hjälp av fri programvara. Ett av deras mål är nämligen att studenter ska kunna gå igenom sina utbildningar utan att behöva använda sig av ofri programvara.

I universitetsvärlden är det en självklarhet att dela med sig av sina kunskaper och av information, däremot är det inte självklart att använda sig av fria verktyg för att nå dessa kunskaper, trots att det ofta finns fullgoda alternativ med öppen källkod.

Mig veterligen är Digifri den första svenska studentföreningen som inriktat sig på fri information. Känner du till någon mer studentförening i Sverige som jobbar för fri information så kontakta mig.