21 april 2005

Stor slovensk motstånd mot mjukvarupatentdirektivet

Studentorganisationen på Ljubljanas universitet i Slovenien har utfört den första undersökningen om de slovenska IT-företagens attityd till mjukvarupatentdirektivet. Ett formulär skickades till 1223 IT-företag som är medlemmar i Sloveniens motsvarighet till Svensk Näringsliv, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS).

Bland annat ställdes frågan om företagen stöder mjukvarupatentdirektivet. Av de 229 som hade svarat på formuläret fram till den 31:a mars hade 19% svarat att de inte var tillräckligt informerade för att ta ett beslut, 79% var mot och endast 2% var för direktivet.

CCIS å sin sida är för mjukvarupatentdirektivet (trots att majoriteten IT-företag som de ska representera är, enligt denna undersökning, mot direktivet). Det vore intressant att veta om samma situation råder i Sverige, där Svensk Näringsliv är för direktivet medan majoriteten av deras medlemmar är mot. Kontakta mig gärna om du känner till nåt om situationen i Sverige.

Links to this post:

Skapa en länk