20 mars 2006

Patent - Åter aktuellt i EU

I somras tog det första (mjukvaru)patentkriget slut. Lyckan varade dock inte speciellt länge. EU-kommissionären McCreevy har sagt att han under sin mandatperiod kommer göra ytterligare ett försöka att få "ordning" på EU:s patentsystem. Vi kan alltså förvänta oss ytterligare en patentstrid innan år 2009 (nästa EU-parlamentsval).

Denna gång handlar det om gemenskapspatent (community patent) och omfattar alla sorters patent, inte bara mjukvarupatent. Men eftersom att det öppnar dörren för mjukvarupatent (biopatent och traditionella patent finns ju redan) och den största gruppen motståndare är mjukvarupatentmotståndarna så kommer vi nog se att tyngdpunkten av kritiken kommer ligga på mjukvarudelen av det eventuella direktivet.

Så vad skulle gemenskapspatent innebära? I korthet innebär det att man ger den Europeiska Patent Organisationen (EPO) en rätt att påverka de framtida patentlagarna i Europa (inte bara i EU). Och som känt så beviljar EPO patent som enligt lag inte ska beviljas. Samtidigt kommer EU representeras i EPO genom EU-kommissionen och EU:s ministerråd, men EU-parlamentet kommer inte ha nåt att säga till om.

I början av året gick startskottet för den kommande patentstrid med att kommissionären McCreevy startade en 10 veckor lång rådfrågningsrunda där vem som helst kan delta. Sista datumet att svara på de frågor kommissionen ställt är 31 mars. Och jag vill uppmana att så många som möjligt att svara på frågorna (speciellt om man äger ett företag som berörs av patent).

Tyvärr har kommissionen fått mycket kritik för att frågorna är otydliga och för svåra att förstå för vanliga människor som saknar juridikutbildning. Samtidigt är de väldigt partiska. Men FFII har byggt en webbsida där man bland annat hittar färdiga svar. Och om man har tid och lust så finns det detaljerade förklaringar och analyser av alla frågorna.

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det verkar ju som om de inte kommer att ge upp förrän de har fått igenom patentlagarna (eller förslagen). Jag blir så jävla trött på det här, "demokrati" bah!

22 mars, 2006 08:56  
Blogger floodis said...

Det verkar ju som om de inte kommer att ge upp förrän de har fått igenom patentlagarna (eller förslagen).
Tyävrr är det så ja.

22 mars, 2006 17:50  

Skicka en kommentar

<< Home