05 februari 2009

Svenska pass ska förses med fingeravtryck

Pressmeddelande från regeringen:
Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att svenska pass ska förses med fingeravtryck /.../ Som ett led i arbetet för att höja säkerheten i pass ska svenska pass nu förses med fingeravtryck /.../ Genom förslagen genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området.
En inte helt orimlig gissning är att de som verkligen behöver komma runt detta system kommer hitta vägar för att göra det och alla andra får leva med alla besvären när systemet börjar missbrukas och överutnyttjas av politiker och myndigheter. Och så självklart är det ett förslag med grund i EU.

6 Comments:

Anonymous Stefan said...

Tja, fingeravtryck är inte så värst komplicerade att fejka

Biometri fungerar inte så värst bra för identifikation, det går att fejka om man bara har tillräckligt stort incitament.

06 februari, 2009 15:25  
Anonymous Anonym said...

Men ser ni inte det uppenbara som går helt i linje med alla andra lagförslag som läggs? Det handlar inte i första hand om identifikation via passet, det handlar om att bygga upp en databank med fingeravtryck från precis alla medborgare oavsett om de begått brott eller inte.

Att det sedan inte leder till säkrare identifikation som pass set hör inte hit, i realiteten blir det ju egentligen tvärt om eftersom det alltid är den betrodda som kan ställa till mest skada. Detta av den enkla anledning att man betror den betrodda. Så när man sätter större tillit till ett pass med fingeravtryck, så blir man bara än mer grundlurad av en förfalskning.

- Pontus

06 februari, 2009 17:10  
Blogger Thomas Tvivlaren said...

Ärthjärnor! Biometri i storskaliga säkerhetslösningar är en fullkomligt usel idé...och då inte bara pga det uppenbara integritetsintrånget.

12 februari, 2009 15:26  
Anonymous Anonym said...

Måste vara en ganska smal sak att tvätta bort onödig information i de nya passen. En idé är naturligtvis att lägga sitt nya pass en timme i mikrovågsugnen. En sådan behandling klarar sannolikt inte RFID taggarna, där informationen lagras.

16 augusti, 2009 11:49  
Anonymous Anonym said...

@Anonym: En timme! Nädu, det räcker med en tiondels sekund och detta redan för betydligt grövre elektroniska prylar än RFID.

-steelneck

01 mars, 2010 20:04  
Blogger Thomas Tvivlaren said...

@Steelneck: Talar du av erfarenhet? ;)

02 mars, 2010 09:21  

Skicka en kommentar

<< Home