09 januari 2009

FRA avlyssnar inte i kabel än

Det är krångligt det här med FRA-lagen. Så många förändringar som gjorts, så många förslag som lagts fram och dragits tillbaka. Varje försök att sätta mig in i vad som gäller idag och var vi ligger ger mig huvudvärk. Krångligt och snårigt.

En sak som jag har varit speciellt nyfiken på är om FRA nu börjat avlyssna trafiken i kabel. Frågan i sig verkar inte ha tagits upp vid en snabbkoll i rss-läsaren. Det enda som har sagts i förbifarten är att "FRA-lagen har trätt i kraft" och liknande utan några direkta referenser. På ett av Piratpartiets irc-servrar kan man läsa en varningstext om att FRA avlyssnar all trafik genom servern och på frapedia.se så kan man läsa:
Från den 1 oktober 2009 har operatörerna skyldighet att ge FRA tillgång till trafik som passerar Sveriges gränser. Från och med 1 januari 2009 har dock FRA rätt att avlyssna kablarna. Det är möjligt att de redan gör det.
Alltså inga klara budskap någonstans. Känns som en relativt viktig fråga att få svar på. Det är ju kärnan i hela frågan.

Ramlade dock över en riksdagsfråga nyss som innehåll framför allt en intressant uppgift. Ulf Grape (m) ställde den 12 dec förra året följande fråga till försvarsminister Sten Tolgfors
Vilken tidsplan har statsrådet för kompletteringarna av signalspaningslagen?
Tolgfors svarade den 17 dec:
Den 18 juni antog riksdagen lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (2008:717) som träder i kraft den 1 januari 2009 /.../ Den nya lagen kommer inledningsvis endast att gälla för den traditionella spaningen mot signaler förmedlade i etern som Försvarets radioanstalt har bedrivit under lång tid. Den omdebatterade möjligheten att spana mot signaler som förmedlas i tråd aktualiseras först den 1 oktober 2009.
Så om man vill tro Tolgfors så pågår det idag ingen avlyssning i kabel och kommer inte heller att göra det förrän 1 oktober 2009. Eller finns det några uppgifter som antyder att FRA redan avlyssnar i kabel idag?

Vi får hoppas på att det Tolgfors säger är sant och att lagen rivs upp innan dess.

3 Comments:

Anonymous Stefan said...

Även om FRA:s samverkanspunkter är inkopplade så kan de avlyssna data om/när den förmedlas via radiolänk. Eftersom det är förhållandevis enkelt och billigt att slänga upp ett par radiolänkar mot att gräva ner kabel så är nog inte länkar helt ovanliga för sträckor som bara behöver måttlig datahastighet.

Problemet är att man som användare inte kan veta om det används radiolänkar någonstans på vägen. Därför så har man ur ett säkerhetsperspektiv inget annat alternativ än att behandla trafiken som avlyssnad.

10 januari, 2009 21:57  
Anonymous Johan Ronström said...

Men det intressanta är ju att de får lyssna. Om det sen gör det eller inte är så gott som irrelevant i sammanhanget.

11 januari, 2009 01:54  
Anonymous Anonym said...

Lagen om elektronisk kommunikation är nyckeln. Där står att *skyldigheten* för operatörerna att överföra datat inte aktualiseras förrän i oktober. Det vill säga, innan dess kan inte en operatör fällas för att de inte för över all gränsöverskridande kabeltrafik.

Alla andra delar om vad FRA *får* göra har redan trätt i kraft.

11 januari, 2009 08:49  

Skicka en kommentar

<< Home