03 oktober 2008

Utlåtande om datalagringsdirektivet kommer snart

Hänger inte med så bra nu för tiden men jag har förstått det som att regeringen inte kommer lägga fram någon proposition för datalagringsdirektivet i år. Kanske behöver vi inte vänta så länge innan vi får se vilket öde direktivet kommer gå till mötes. Om ni minns så överklagade Irland direktivet till EG-domstolen eftersom att de menade att direktivet hade antagits genom fel procedur i EU (ganska konstigt dock eftersom att Irland var en av de drivande länderna i frågan).

Nu läser jag på Joris van Hobokens blogg att ett utlåtande om direktivet från generaladvokaten kommer komm 14 oktober. Utlåtandet är inte bindande, men EG-domstolen brukar nästan alltid gå på samma, eller liknande linje som generaladvokatens utlåtande. Här är nästan alla även överens om att direktivet har antagits på felaktiga grunder. Men vi får alltså veta snart.