27 september 2008

Riksdagsfråga angående ACTA

Ulf Holm har ställt en skriftlig fråga till handelsministern Ewa Björling angående ACTA.
Jag vill fråga vilka initiativ statsrådet kommer att ta för att förhandlingarna om ett ACTA-avtal inte ska innebära ökade integritetskränkande åtgärder för den enskilde såsom att tullen ska få möjlighet att leta i datorer och musikspelare efter fildelat material
I sin fråga skriver han också att han tycker att handelsministern bör verka för att processen ska öppnas. Hoppas Björling svarar på det också.

Jag tror väldigt få av oss känner till handelsministern speciellt bra, som vi känner till många andra ministrar. Faktum är dock att handelsministern är en viktig minister i frågor gällande till exempel upphovsrätt och patent. Det är hon som sitter i internationella sammanträden och förhandlar med alla världens länder om internationella handelsavtal där frågor kring upphovsrätt, patent och varumärken ofta ingår (trots att de egentligen är justitieministerns ansvarsområde). Jag vet inte så mycket om Björling heller, men jag vet att hon hyllat avtal som många mänskliga rättighetsorganisationer fruktat. Den gången gällde det läkemedel mot AIDS. Kommer dock inte riktigt ihåg vilket avtal det var.

I alla fall, det jag försöker säga är att det troligen inte finns något hopp här heller för att denna minister ska verka för öppenhet och integritet.

Läs även Karl Sigfrids två senaste blogginlägg angående ACTA. Bra sammanfattning av vad som hänt hittills.

Links to this post:

Skapa en länk