21 november 2008

FRA-debatt på KTH

Onsdag 26 november anordnar KTHs debattforum Pro et Contra ett seminarium om FRA:s signal- och massavlyssning. Först kommer Lars Ulving, forskare vid Försvarshögskolan, att inleda med varför signalspaningen behövdes under andra världskriget och hur verksamheten förändrats sen dess.

Sedan kommer FRA-lagen att diskuteras ur en rent teknisk vinkel verkar det som. Kurt Erik Lindqvist, vd på Netnod (som sköter svenska knutpunkter), kommer att prata om de "utmaningar internetarkitekturen erbjuder när trafik ska regleras".

Till sist kommer Martin Peterson, docent i filosofi på KTH, diskutera FRA-lagens konsekvenser, dilemman, integritet osv. Därefter kommer frågor kunna ställas från publiken.

Inga kanske direkt tunga namn, men kan bli rätt intressant ändå.

Links to this post:

Skapa en länk