27 juni 2006

Bodström - Då och nu

Syftet med förbudet mot nedladdning av olagligt material från internet är att skapa klara och tydliga regler. Det ökar möjligheterna att ingripa mot allvarligare fall av olaglig nedladdning men det innebär inte att polis och åklagare ska satsa stora resurser för att jaga privatpersoner som laddar ner enstaka olagliga material från internet. Precis som vid all annan brottslighet ska polis och åklagare prioritera i sitt arbete. Det vore lika orimligt att lägga stora polisresurser på att utreda enstaka fall av nedladdning av olagligt material som det vore att prioritera snatteriutredningar före rån. (Anm, min kursivering)
Thomas Bodström, Hillevi Larsson (s) och Tasso Stafilidis (v) den 18 maj 2005 på SVT Opinion.

Den andra mars får Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att
tillsammans vidta åtgärder för att på ett mer effektivt sätt kunna bekämpa immaterialrättsliga brott /.../ Framför allt gäller uppdraget brott som utförs med användning av Internet, såsom olaglig spridning av exempelvis musik eller film /.../ Både brott som utförs i större och mindre skala ska omfattas av åtgärderna. (anm, min kursrivering)
"Effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott" den 2 mars 2006.
Många plockar hem film och musik från nätet och det finns olika hjälpmedel för det, vilket ställer krav på rättsväsendet. Som en del i detta har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att prioritera frågan ännu mer.
Tillägger Stellan Söderman, handläggare på justitiedepartementet, samma dag i ComputerSweden.

Lite snack och mycket verkstad när MPAA och den amerikanska regeringen är i farten...

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

finns det någon som tror på bodström när han IDAG säger att det är bara terrorister som behöver oroa sig för datalagring osv. Vad säger han imorron?

27 juni, 2006 19:13  
Blogger floodis said...

Ja, precis. Bodströms taktik i allmänhet är att ljuga.

Läs gärna Swartz rapport om Bodströmsamhället: Marschen mot Bodströmsamhället

01 juli, 2006 00:44  

Skicka en kommentar

<< Home