09 april 2006

Faxprostestera mot mjukvarupatent

För några månader sedan blev patentfrågan åter aktuell i EU. EU-kommissionen drog igång en rådfrågningsrunda för att dra in åsikter från EU:s företag, organisationer och medborgare om EU:s patentsystem. Deadline på rundan sattes till 31 mars. Det uppstod dock en hel del prostester kring själva konsultationsfrågorna och deras uppläggning då många ansåg att det var alldeles för svårt att förstå och svara på frågorna, samtidigt som man bara hade tio veckor på sig att svara på frågorna. Men efter klagomål från FFII så lyckades de få igenom en förlänging av deadlinen till 12:e april. Ingen lång förlängning (den som vänter på något gott...?), men alltid något.

FFII ber nu (främst) företag och organisationer att skriva under FFII:s egna svar till kommissionen och faxa det tillbaka till FFII. Det hela går simpelt till. Du fyller i denna formulär, som genererar en PDF-fil med alla dina uppgifter. Skriv ut PDF:en, skriv under och faxa det till FFII. Relativt bra metod att protestera mot mjukvarupatent för oss som inte hade tid/ork/lust/kunskap med/för konsultationsfrågorna.

Links to this post:

Skapa en länk